Nädala 21.11-27.11 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

E. 21.11

T, 22.11
* Kell 14.45 nutiseadmete kasutamise majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis – Heli Mitt tutvustab quizizz.com keskkonda.

K, 23.11
AJALEHE MATERJALID!
* Kell 9.00 Anette ja Aaron rahvamaja juhataja Argoga 1. advendikontserdi vahetekstide lugemise proovis kirikus (direktor).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 17.30 staadioni renoveermistööde tegevuste arutelu ja lähteülesande koostamine (direktor).

N, 24.11
* Kell 9.30 4. kl ja õp Astrid Roosileht lasteaias kadrihommikul.
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* Heli Mitt a/ü usaldusisikute kokkusaamisel Pärnus kell 13.00.
* Allasutuse juhtide ümarlaud kell 13.30-17.30 Sauga vallas; osaleb direktor.
* Õppealajuhatajate kokkusaamine Pärnu Vabakoolis kell 13.30; osaleb õppealajuhataja.

R, 25.11
* Kell 10.00 1. advendikontserdi proov kirikus (tellitud buss; osaleb mudilaskoor, lastekoor, 4. kl ansambel, vahelugemised) – õp Anne Rätsep (5. kl tööõpetuses iseseisev töö) ja direktor.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Reedel näitemängu õpetust ei toimu!
* Alates kell 13 maakonna karjäärilaager (huvijuht). Kell 18.30 õhtusöök.

L, 26.11
* Maakonna karjäärilaager kuni kell 13.00. Kell 9.00 hommikusöök.
* VALLA LAUAMÄNGUDE PÄEV kell 10.00. Kabe, male, koroona, lauatennis.

P, 27.11
* Advendikontsert kell 17-19; esinevad Tori lasteaia ja kooli õpilased.