Nädala 22.-28.10.2018 plaan

Esmaspäeval, 22.10

* D A  ümarlaud kell 9.00 majandusjuhataja kabinetis  tugimeetmete tulemuslikkuse teemal. (Kai Kukk)

* A M A  ümarlaud kell 10.00  majandusjuhataja kabinetis klassi võrra edasiviimise teemal (Kai Kukk)

 

Teisipäeval, 23.10

 • Erasmus + projekti WONDER koosolek kell 9.00

* matemaatika andekate õppelaager Pärnu- Jaagupis, osalevad Rasmus Unt, Ivo Järviste ja Sten Markus Uus (7. kl)

Kell 11.30- 16.30  Pärnu- Jaagupis matemaatikaõpetajate arengupäev, osaleb õp Vilja Jansen

* Tori Põhikooli hoolekogu koosolek T, 23.10 kell 18.00 õpetajate toas

Päevakord:

 1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2018/19 koostamine

Alus Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.

 1. Tori Põhikooli 2019 eelarve projekt- arutelu ja arvamuse andmine

Alus: PGS § 73 lg 1 p 10

 1. Jooksvad küsimused

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

 

Kolmapäeval, 24.10

 • Tori valla esmaabi koolitus kell 9.00- 16.30 Sindi seltsimajas

Osalevad Andra Sõmer ja Kai Kukk

 

Neljapäev, 25.10

* koolitus „Magnetid“ Tartu teaduskool Pärnus, osaleb õp  Tõnu Tõniste.

*  Paikuse 5. hariduskonverents „Eile. Täna. Homme“ Paikuse Põhikoolis

 

Reedel, 26.10

Robootika ja informaatika ainekavade ja tunniplaani arutelu.

 

 

Tori Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub  kolmapäeval, 31.10 kell 18 kooli aulas

Koosoleku päevakord:

 1. kell 18.00- 18.30 Maarja Nevvonen ja Katy Esula, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna uurijad räägivad laste seksuaalse ärakasutamise ja selle vastu astumise teemadel.
 2. Kooliaastast 2018/19 lühidalt (töötajad, õppeained, projektid), ettekandja direktor
 3. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest eelmisel õppeaastal, ettekandja hoolekogu esimees Markko Virkus
 4. Lapsevanema valimine kooli hoolekogusse.
 5. Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba kool“. Lühiülevaate annavad õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht.

Meie kool on liitunud VEPA (Veel Parem)  ennetusprogrammi  metoodikaga, mille eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Lühiülevaate annab õp Heli Mitt.

 1. Jooksvad küsimused

Üldkoosolekule eelnevad või järgnevad klassikoosolekud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.