Nädala 27.02-05.03.2017 tegemisi

Toome ära III veerandi 8. nädala tähtsamad tegemised.

E, 27.02
* KIK-i projekti „Loodushariduse toetamine 2017/18. õppeaastal“ esitamine (direktor).

T, 28.02
Vastlapäeva tähistame supi ja kukliga sööklas!
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass: buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30;
2.B klass: buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.
* 3. kl klassiõhtu koos vanematega kell 17.30-19.00 aulas (õp Eve Kukk).

K, 01.03
* Huvijuhtide kokkusaamine Pärnu-Jaagupis, osaleb huvijuht.
* Kell 14.00 Eesti 100 infopäev Pärnu Maavalitsuses, osaleb Anne Borkvel.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 02.03
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* Ühiskonnaõpetuse viktoriin kell 12.30 Sindi Gümnaasiumis.
Osalevad Marie Saar, Laura Kobin ja Eleri Kirikal. Sõit direktori autoga kell 12 kooli eest.

R, 03.03
* Kell 8.15-9.00 tutvustab Räpina Aianduskool aulas 7.-9. klassile õppimisvõimalusi ja erialasid.
* Õp Ülle Urba on Tallinnas inglise keele lõpueksami koolitusel.
Asendamine:
1. tund 7. kl – Räpina aianduskooli tutvustustunnis;
2. tund 8. kl – vabariiklikule rahuloluküsimustikule vastamine;
3. tund 6. kl – võimlas maadlusega tutvumas;
4. tund 5. kl – inimeseõpetus;
5. tund klassijuh. t. – vene keele päev aulas;
6. tund 9. kl – tund jääb ära;
* Peale 2. tundi õpetajate infovahetund (direktor).
* 3. tunni ajal toimub võimlas maadluse tutvustus 1.- 6. kl õpilastele, 5. kl tüdrukutel on tööõpetus.
* 5. tunni ajal toimub kooli vene keele päeva üritus (Helene Huik, Evi Ringmäe).
* 6. tunni ajal KEAT- programmis ettenähtud päästeameti koolitus 6. klassile (õp Merike Haas).
* Üle-euroopaline logopeedide päev Rajaleidjas; osaleb Eve Kukk.

L, 04.03
* Kunstiolümpiaad kell 9.30 Paikuse Huvikoolis (juhendaja õp Tiia Kass).
Osalevad Kairi Sosi 8.kl ja Hanna Etti 9. kl.
* Kell 11.00 Tori võrkpalliturniir võimlas (Andra Sõmer).

P, 05.03
* Sportlik vastlapäev koostöös Tori Spordiklubiga kell 11.00-13.00 (Andra Sõmer).