Nädala 27.08-02.09.2018 tegemisi

Toome ära viimased ettevalmistused õppeaastaks 2018/2019.

E, 27.08
* Tori Põhikooli õppenõukogu toimub algusega kell 9.00 kabinetis 22.
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
2. 2017/18. õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/19. õa.
4. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2018/19. õppeaastal.
5. Hindamise erisused 2018/19. õppeaastal.
6. Uurimistööde juhendajate määramine 8. klassi õpilastele.
7. Üldtööplaani koostamise algatamine.
8. Trimestrite aegade kinnitamine 2018/19. õppeaastaks.
9. Jooksvad küsimused (vahetunnid võimlas – kuidas korraldada; garderoobikapid õpilastele, korrapidamine, artiklid kuude kaupa ja valla lehele).
10. Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 (täiendatud) projektile arvamuse avaldamine.
Tervitame uusi töötajaid:
Merike Kaseorg – inglise keel
Tessa Meltsas – huvijuht
Lili Jürissoo – majandusjuhataja
* Kell 11.00-12.00 külastavad kooli Audru Kooli õpetajad: kuulavad aulas direktorilt kooli tutvustust ning liiguvad mööda koolimaja. Palun aineõpetajatel olla oma klassides alates 11.30, et vajadusel külalistega vestelda.

T, 28.08
* Kell 9.30 tutvustab Daivi raamatukogus uusi raamatuid.
* Huvijuhtide koosolek kell 11.00–14.00 Pärnu Muuseumi (Aida 3) seminariruumis. Osaleb Tessa Meltsas.
* Koolijuhtide infopäev Pärnus maavalitsuse saalis, osalevad direktor ja õppealajuhataja.

K, 29.08
* Kell 8.30 Enar Privits ja Anne-Mai Lilletai (8. kl) räägivad oma uurimistööst kabinetis 13. Hinnangu annavad juhendajad Ülle Urba, Anneli Raudsepp ning hindamiskomisjoni liikmed Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger.
* Haridus- ja teadusministri pidulik vastuvõtt Tallinnas Maarjamäe lossipargis algusega kell 11.30, osalevad direktor ja õppealajuhataja.

N, 30.08
* Kell 9.00 suvel läbitud koolituste tutvustus/ kogemuse jagamine.

R, 31.08

L, 01.09
Tarkusepäeva aktus aulas:
kell 9.00 1. ja 9. klass,
kell 11.00 2.-8. klass.
Aktusele järgneb klassijuhataja tund.
Bussid:
Väike buss
Võlli ring algab Lillevälja juurest 9.50
Oore ring Kuiarus 10.40, Oores 10.45
Tagasi Oore suunas 12.30, Võlli suunas kooli juurest 12.50
Suur buss
Tootsi teerist 10.00; Piistaoja 10.05; rippsilla otsast võtab peale ka Jõesuu lapsed, Selja 10.25; Tori 10.30
Taali 10.45
Tagasi Taali suunas 12.30; Selja- Piistaoja suunas 12.45 (bussi saavad minna ka Jõesuu lapsed, et sõita Jõesuu rippsilla otsa).

P, 02.09