Nädala 27.09- 03.10 plaan

Plastjäätmete kogumine (Tori Valla noortekogu, TÕE)

E, 27.09

 • Õuesõppe päev 5.a  klassi õppekäik „Uurime raba “ Tuhu rabas. (klassijuhataja Egert)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Võta kaasa piknikuks väike eine. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Koolis lõuna ~13.00.

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • 7.-9. klassi spordipäev 3.-4. tunni ajal  (Rita)

Pendelteatejooks, kergejõustik (maastikujooks, kaugushüpe, 60m jooks, kuulitõuge)

7.a                    7.b                   8.kl                  9.kl

3.tund             KK                  KIRJ              MATEM        GEO

4.tund             GEO               EK                  VK/INGL      MATEM

T, 28.09

Kooliõde on majas.

 • Tori Põhikooli 2022.aasta eelarve projekti esitamine (direktor)
 • 1.a klassi õppekäik „Sisalikuretk rabas“ Tuhu rabas. (õp Astrid)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Võta kaasa piknikuks väike eine. Õpilased söövad lõunat, kui retkelt tagasi jõuavad (hommikul võiks süüa putru). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Õp Astridi asendamine:

3. tund 5.a klassi matemaatika- õp Andra

5. tund kergejõustik jääb ära!

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa Egert

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

 • Kell 14.50 kutsume kokku pikapäevarühma õpetajad direktori kabinetis, et läbi rääkida dokument “Pikapäevarühma töökorralduse alused” ja arutada veidi päevakava. (direktor)
 • Kell 19.00 2. klassi lastevanemate koosolek aulas (klassijuhataja Heli)

K, 29.09

2. tunni ajal 4.klassi eesti keele elektrooniline tasemetöö (direktor)

 • 29.-30.09 TÜ Tehnoloogiainstituudi Haridusrobootika osakond korraldab 3D printimise algkoolituse õpetajatele, osaleb Silver

Asendamine

4. tund informaatika 4. kl- direktor

5. tund informaatika 4. kl- haridustehnoloog

7. tund robootika 4.-6.kl – haridustehnoloog

 • 1.b klassi õppekäik „Sisalikuretk rabas“ Tuhu rabas. (õp Tiina)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Võta kaasa piknikuks väike eine. Õpilased söövad lõunat, kui retkelt tagasi jõuavad (hommikul võiks süüa putru). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Õp Tiina asendamine:

4. tund 5.b klassi matemaatika-  õppealajuhataja Kai

 • 6.-9. klassi jalgpallivõistlused Vändras.

Sõidetakse koos Sindi võistkonnaga.

Buss Tori kooli juures kell 8.30. Tagasi koolibusside ajaks.

Kooli poolt kaasa sai, pirukas ja jook.

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

N, 30.09

Kooliõde on majas.

 • Kell 9.00 Tori Põhikooli 2022.aasta eelarve projekti läbi arutamine koos  pidajaga (direktor)
 • 29.-30.09 TÜ Tehnoloogiainstituudi Haridusrobootika osakond korraldab 3D printimise algkoolituse õpetajatele, osaleb Silver

Asendamine

5. tund informaatika 8. kl- haridustehnoloog

 • 2. klassi õppekäik „Sisalikuretk rabas“ Tuhu rabas. (õp Heli)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Võta kaasa piknikuks väike eine. Õpilased söövad lõunat, kui retkelt tagasi jõuavad (hommikul võiks süüa putru). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

 • Ujumine 2. klass II rühm- jääb ära!
 • Kell 14.50 (6.b) aineõpetajate ümarlaud, et arutada, kas ja kuidas saab klassis õppimisega ja sotsiaalsete suhetega hakkama.
 • Juhtkonna nõupidamine peale ümarlauda (direktor)
 • Kell 18.00 5.b klassi lastevanemate koosolek aulas (klassijuhataja Kaja)

Kutsutud on hobutreener ja programmi “Saame tuttavaks, Tori hobune!” läbiviija treener Maila.

R, 01.10

1. tunni ajal 7.a klassi eesti keele elektrooniline tasemetöö

3. tunni ajal 7.b klassi eesti keele elektrooniline tasemetöö (direktor)

(inimeseõpetuse tund on 4. tund)

RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV!

Koguneme vahetundides aulasse karaoket laulma!

Õp Rita ja õp Ülle sünnipäev!!!

Õpetaja Tõiv ei ole koolis, koolituspäev.

Asendab direktor

 1.  Muusika 1.b
 2. Muusika 1.a
 3. Muusika 4.kl
 4. Muusika 3.kl
 5. Muusika 2.kl
 6. Mudilaskoor 2.-3. kl
 • Õpetajate infovahetund peale 2. tundi õpetajate toas.
 • Õuesõppe päev 6.a  klassi õppekäik „Uurime raba “ Tuhu rabas. (klassijuhataja Merike)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Võta kaasa piknikuks väike eine. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Koolis lõuna ~13.00.

Õpetaja Merike Haas asendamine:

1. tund 7.a  eesti keel- õp Helene
2. tund –
3.-tund- 8.kl eesti keel- õp Anne
4. tund – 7.b eesti keel- õp Heli L
5. –

* TÕE ÖÖ (huvijuht)

kell 19.00-