Nädala 9.10-15.10.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E, 09.10
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
2. tund – 2.B klass
3. tund – 1.B klass
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.

T, 10.10
* Kaitsesüstimine 1. tunni ajal 9. klassile ja 2. tunni ajal 6.-8. klassile (valitud õpilased):
9. kl – difteeria, läkaköha ja teetanus;
6.-8. kl – mumps, leetrid.
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
2. tund – 3.B klass
* Kolleegilt kolleegile! 2. tunni ajal külastab õp Eve Kukk õp Heli Miti (2.B kl) tundi.
* 4. klassil programm „Saame tuttavaks – Tori hobune!“
* Õp Anne Rätsep on kutsutud Pärnumaa tänuüritusele Käsmus 10.-11.10; tunde asendab direktor.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

K, 11.10
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
1. tund – 1.A klass
2. tund – 3.A klass
3. tund – 2.A klass
4. tund – 4. klass
* Õp Anne Rätsep on kutsutud Pärnumaa tänuüritusele Käsmus 10.-11.10; tunde asendab direktor.
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
* Kooli üldkoosolek kell 18-18.30 aulas.
Päevakord:
1. Koolist ja õppeaasta projektidest – direktor
2. Hoolekogu töö kokkuvõte – hoolekogu esimees Markko Virkus
Üldkoosolekule eelnevad ja järgnevad klassikoosolekud vastavalt plaanile.

N, 12.10
* ÕUESÕPPE PÄEV 1.-2. klassile:
1.A ja 1.B klassile (28 õpilast + 2 saatjat) Kabli Looduskeskuses programm „Kuusk – looduse elujõu sümbol“ kell 10.00-12.00;
2.A ja 2.B klassile (17 + 17 õpilast + 3 saatjat) Kabli Looduskeskuses programm „Tere, tere koprapere“ kell 10.00-13.00.
Bussid kooli ees kell 8.30.
* Tantsuvahetund aulas!
* HITSA Koolitus „Digipöörane kool“ Tallinnas teeninduskoolis; osaleb direktor.

R, 13.10
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Õpilasesinduse liidrite (3 liiget) valimine.
Kander Aas ja Carl Aadam Vihrov 8. klassist ning Germo Pärnik ja Kairi Sosi 9. klassist.
* 7. klassi klassiöö; vastutab klassijuhataja Merike Haas.

L, 14.10

P, 15.10