Nädala plaan 06.-12.09.2021

E, 06.09

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Kell 14- 16 veebikoolitus “I ja II kooliastme   emakeele e-testide tutvustamine”, osalevad õp Merike Haas ja õp Heli Lilleste

T, 07.09

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5 A  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa Egert Mitt

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5 B  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp Anneli Raudsepp

 • Kell 14.40- 15.25 kab 12 Kaidi kutsub kokku 7.-9. klassi aineõpetajad, et tutvustada oma korraldatavat koosloomeprojekti lugemisstrateegiatest.
 • “Noored kooli “ mentorite seminar kell 15.00 zoomis, osalevad Merike Haas ja Astrid Roosileht

K, 08.09

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt

 • 8. tunni ajal õpetajate toas vestlusringis Anne, Rita ja Eva tutvustavad konverentsi  “Lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt” materjale. Tule kuulama!

N, 09.09

Sirlit ei ole majas.

 1. tund M 5 B kl Oskar- asendab õppealajuhataja.
 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 9.10 , aeg ujulas  9.50- 10.35

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Madalseiklusraja näidisronimine (huvijuht)

* peale 4. tundi 6.-9. klassi õpilased
* peale 5. tundi 1.-5. klassi õpilased

Koguneda raja juurde kohe kella helisedes!

R, 10.09

 • Olga Pallo osaleb Eripedagoogide Liidu üldkogul Tallinna Tondi Koolis 9.30- 14.00

Tema õpilased osalevad õppetöös koos klassiga.

 • 3. klassi õppekäik „Sisalikuretk rabas“ Tuhu rabas.

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Kaasa piknikuks väike eine. Õpilased söövad lõunat, kui retkelt tagasi jõuavad (hommikul võiks süüa putru). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Kaasa õp Tiina To,minga- Ergezinger ja lapsevanem

Uurimusliku õppekäigu jooksul rabas õpitakse tundma aktiivtegevuste käigus raba elustikku ja lihtsamaid seosed organismide vahel. Retke jooksul püüavad õpilased läbi rollimängu ehk arusisalik Sissi silmade raba näha ja tunnetada. Õpilased tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega.  Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, pööravad tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas need taimed sisalikule tähtsad on.

L, 11.09           

Tori valla lahtised meistrivõistlused discolfis.