Nädala plaan 20.-26.09.2021

E, 20.09

Kooliõde on majas.

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 1. Melissa Lisell Meedla
 2. Gerlin Miller
 3. Saskia Allik
 4. Elisabeth Pärnoja
 5. Grethe-Maria Rästa
 6. Airiin Lisett Saar
 7. Rosanna Salben
 8. Annabel Zaikina
 9. Isabel Täht
 10. Paula Valdaru
 11. Kreitlin Pilt
 • TÜ teaduskooli BIOLOOGIA ÕPIKODA (kokku 7 teemat)  10.30- 14.30 kab 25 (K. Maripuu)
 • teema EVOLUTSIOON JA TAIMED

Osalelevad:

Ardy Annus                            9.kl

Johannes Ergezinger               9.kl

Oskar Martsoo            9.kl

Angelika Savolainen               9.kl

Johanna Mihkelstein               9.kl

Ragnar Kirsi                            9.kl

Keiro Tarn                               9.kl

Meril Adeela Alev                  8.kl

Mai-Liis Põder                        8.kl

Merli Johanna Alev                8.kl

Helerin Lilleväli                      7.b kl

Keitlin Heily Hansumäe         7.b kl

Mathelyn Jaanimäe                 7.b kl

Pille-Riin Arop                       7.b kl

Sigrid Parm                             7.b kl

Laura Tasane                           7.b kl

Lisette-Aliine Ots                   7.b kl

Anna-Liisa Tuisk                    7.b kl

Guido Tael                              7.a kl

Karlis Ermanis                        7.a kl

Mattias Johannes Uus             7.a kl

Karl Lennart Mitt                    7.a kl

Kaur Aleksander Mitt             7.a kl

Looduse ainetunnid toimuvad 14 kabinetis.

3. 9. kl G

4. 7.a kl G

5. 8. kl K

6.  7.b kl G

7. 9. kl B

 • Õuesõppe päev 4.  klassi õppekäik „Uurime raba “ Tuhu rabas. (õp Heli Lilleste)

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Kaasa piknikuks väike eine. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära. Tutvustatakse raba kasutusvõimalusi ning hoidmise vajalikkust. Aktiivtegevustega uuritakse raba iseärasusi. Vaatluste ja sealsete arutelude põhjal mõistavad õpilased soode kujunemise lugu ning teavad erinevad soode arenguetappe. 

Koolis lõuna ~13.00.

Õp Heli Lilleste asendamine:

3. tund 8. kl A. matemaatika-   töötab koos klassiga

6. tund 6 A matem- õpetaja jõuab tagasi

 • Kell 16-18 Pärnu Kontserdimajas  XIII koolinoorte laulu- ja tantsupeo TEREPÄEV, osaleb õp Anne Rätsep

Tutvustatakse  XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilist lähteideed, väärtusi ja  teekonda noortepeoni .

T, 21.09

 • 9.  klassi õppekäik “Eestimaa rahvuspargid” Matsalus Penijõel (õpetaja Anne Rätsep)

Buss kooli ees kell 8.15, tagasi koolibusside ajaks.

Kaasa piknikuks väike eine, kooli poolt saiake ja pirukas. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel. Saadakse põgusalt tuttavaks kõigi 6 rahvuspargiga ning põhjalikult tutvutakse oma kodule lähima rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtustega. Aktiivtegevuste käigus ehitatakse üheskoos rahvuspargi mudel ja mängitakse rollimängu. Rollimängu käigus saadakse teada erinevate sihtrühmade huvid ja vajadused kaitsealal.

Matk Matsalus ~1,5 tundi.

Õp Anne  asendamine:

1. tund – 5.a muusika, direktor
2. tund – 4.kl T käsitöö, õp Merike
3. Tund- 4.kl T käsitöö, õp Helene
4. tund – 6.b klassi T käsitöö, õp Kaidi
5. tund – 6.b klassi T käsitöö, õp Ülle
6. tund – 8.kl muusika, huvijuht Egert (valmistumine muusikapäevaks)
7. tund -6.b kl muusika, huvijuht   Egert (valmistumine muusikapäevaks)

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa Egert Mitt

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp Anneli Raudsepp

 • Valla koolijuhtide koosolek Sindis kell 13, osaleb direktor
 • Kell 12 kirjastuse Avita infopäev Pärnus, osaleb raamatukoguhoidja Margot.

K, 22.09

 • Psühholoog Eva koolituspäev.

1.-3. klassi SPORDIPÄEV  4.-5. tunni ajal (õp Anneli)

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Karl-Martin Altmäe          

Roland Haas     

Helerin Järve                     

Laura Maasik                   

Jakob Mann                     

Ele Marii Meier               

Elis Mikkonen                 

Hella-Liia Põlluäär

Raivo Pällo

Karolin Ruumet

Kristin Tohv

Aireli Õunaid

Kaasa direktor

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

6.a klass Marion Ida Vinkler, Karolina Kask, Laura Tohv, Carmen- Liz Liiva, Liis-
Marii Nõmm, Karla Kuusik

6.b klass  Arabella Pavelson, Emma Roots ja Riho Selgis.

N, 23.09

4.-6. klassi SPORDIPÄEV  4.-5. tunni ajal (õp Anneli, õp Rita)

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 9.10 , aeg ujulas  9.50- 10.35

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 1. Hendry Aava
 2. Lorette Allik
 3. Birgit Mäe
 4. Alexander Andrekson
 5. Gloria Haas
 6. Jesper Hunt
 7. Sten Parm
 8. Sandra Saar
 9. Gregor Valdaru
 10. Lily Võigas
 • TÕE koosolek (huvijuht Egert Mitt)

R, 24.09

 •  

L, 25.09Maal elamise päev!