Hoolekogu


Hoolekogu tööplaan 2020/2021 õppeaastaks          Kinnitatud 07.oktoober, 2020


Tori Põhikooli hoolekogu koosseis Tori Vallavalitsuse korralduse nr 117 18.10.2018 alusel

Markko Virkus –valla esindaja, hoolekogu esimees niiva@hot.ee

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja kristi.klemmer@hotmail.com;

Merileid Vinkler – lastevanemate esindaja merileidvinkler@hotmail.com

Annika Parm – lastevanemate esindaja, protokollija annykka@gmail.com

Alev Agur – vilistlaste esindaja  agmeral@gmail.com

Heli Mitt – õpetajate esindaja heli.mitt@toripk.ee

Jacklyn Jaanimäe – õpilaste esindaja


Tori Põhikooli hoolekogu liikmed on moodustanud Tori Kooli Sihtasutuse.

Sihtasutus on loodud 22. mail 2003.a.-l. Tegevuse põhieesmärgiks on kooli õppe- ja kasvatustööks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine. Sihtasutuse juhatus on kaheliikmeline, nõukogu on 5-e liikmeline, kaasates oma töösse kooli lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, vilistlasi, valla asutusi. Sihtasutus on korraldanud iga-aastast perespordipäeva, toetanud Tori Põhikooli põrandate remonti 2003.a.-l; otsinud sponsoreid, korraldanud korjandusi, kirjutanud projekte järgmiste ettevõtmiste tarvis: kooli logoga särgid sportlastele väljaspool kooli võistlemiseks; kooli 130.-ks aastapäevaks  Tori Kihelkonnakooli mälestuskivi paigaldamise (2005.a.); aidanud läbi viia Kooli Olümpiamänge (2008.a.); organiseerinud ja rajanud kooli juurde laste mänguväljaku (2008.a. – Eesti Maaelu Arengu Toetuse Taotlus nr.320007670134).

Tori Kooli  Sihtasutus a/a  SEB pangas  10220031515017.

TORI KOOLI SIHTASUTUSE PÕHIKIRI