Hoolekogu


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 5. mail kell 18.00 zoomi-kõnena

Päevakord:

1.Tööplaani kohased punktid:

  1. Virula Cup – spordipäevad
  2. Hoogtööpäevak

2.Seisukoha kujundamine 2021/22 õppeaastaks koolibusside kohta seoses Tori silla remondiga nov 2021- mai 2022 (abivallavanema info kohaselt jääb jalgsi üle silla tuleku võimalus kogu perioodiks).

Palun igal hoolekogu liikmel suhelda oma ringkonnas/klassis, et välja selgitada Oore, Kuiaru, Selja, Muraka, Muti, Piistaoja külades elevate vanemate seisukoht, kas õpilased peaksid kooli tulema ülejõelt vallamaja juurest jalgsi või peaks  neid ootama  silla otsas buss, mis lapsed kooli toob?

3.Jooksvad küsimused.

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

5212807


Kokkuvõte hoolekogu tööst 2020/21 õppeaastal.


Hoolekogu tööplaan 2020/2021 õppeaastaks          Kinnitatud 07.oktoober, 2020


Tori Põhikooli hoolekogu koosseis Tori Vallavalitsuse korralduse nr 117 18.10.2018 alusel

Markko Virkus –valla esindaja, hoolekogu esimees niiva@hot.ee

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja kristi.klemmer@hotmail.com;

Merileid Vinkler – lastevanemate esindaja merileidvinkler@hotmail.com

Annika Parm – lastevanemate esindaja, protokollija annykka@gmail.com

Alev Agur – vilistlaste esindaja  agmeral@gmail.com

Heli Mitt – õpetajate esindaja heli.mitt@toripk.ee

Jacklyn Jaanimäe – õpilaste esindaja


Tori Põhikooli hoolekogu liikmed on moodustanud Tori Kooli Sihtasutuse.

Sihtasutus on loodud 22. mail 2003.a.-l. Tegevuse põhieesmärgiks on kooli õppe- ja kasvatustööks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine. Sihtasutuse juhatus on kaheliikmeline, nõukogu on 5-e liikmeline, kaasates oma töösse kooli lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, vilistlasi, valla asutusi. Sihtasutus on korraldanud iga-aastast perespordipäeva, toetanud Tori Põhikooli põrandusi, kirjutanud projekte järgmiste ettevõtmiste tarvis: kooli logoga särgid sportlastele väljaspool kooli võistlemiseks; kooli 130.-ks aastapäevaks  Tori Kihelkonnakooli mälestuskivi paigaldamise (2005.a.); aidanud läbi viia Kooli Olümpiamänge (2008.a.); organiseerinud ja rajanud kooli juurde laste mänguväljaku (2008.a. – Eesti Maaelu Arengu Toetuse Taotlus nr.320007670134).

Tori Kooli  Sihtasutus a/a  SEB pangas  10220031515017.

TORI KOOLI SIHTASUTUSE PÕHIKIRI