Õpetajad

Tori Põhikoolis töötab 2018/2019. õppeaastal 32 pedagoogi. 

1. PILLE USIN – kooli direktor;
pille.usin@toripk.ee; tel 446 6031 (kabinet); 5566 7330
2. KAI KUKK – õppealajuhataja, inimeseõpetuse õpetaja 5., 6., 7. ja 8. klassis,
kai.kukk@toripk.ee; tel 510 8450
3. HELI LILLESTE – 1. klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
heli.lilleste@toripk.ee; tel 5555 0850
4. ASTRID ROOSILEHT – 2.A klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
astrid.roosileht@toripk.ee; tel 566 82501
5. TIINA KÄÄRMANN – 2.B klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
tiina.kaarmann@toripk.ee; tel 507 9008
6. SIIRI METS – tugiisik ja abiõpetaja;
metssiiri@hot.ee , tel 5340 3923
7. JANE LUMIJÕE – 3.A klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja,
jane.lumijoe@toripk.ee; tel 5345 5697
8. HELI MITT (vanemõpetaja) – 3.B klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja,
heli.mitt@toripk.ee
9. JAANIKA KUKK – koduõpetaja- füsioterapeut;
kukk.jaanika@gmail.com, tel 5693 1644
10. TIINA TOMINGA-ERGEZINGER – 4. kl juhataja, klassiõpetaja;
tiina.tominga@toripk.ee, tel 5887 0346
11. ANNIKKI POOM – abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
annikki.poom@toripk.ee; tel 5198 1730
12. STELLA MARTSOO – väikeklassi õpetaja, pikapäevarühma kasvataja 1. klassis,
stella.martsoo@toripk.ee; 5348 9910
13. MAIRI VARE – 1.-2. kl muusikaõpetaja;
mairi.vare@toripk.ee; tel 5361 1257
14. ANNELI RAUDSEPP – kehalise kasvatuse õpetaja, algklasside spordiringide juhendaja;
anneli.raudsepp@toripk.ee; tel 5344 6681
15. VILJA JANSEN – matemaatikaõpetaja 5., 6., 7., 8., 9. klassis;
vilja.jansen@toripk.ee; tel 446 6457; 5621 7371
16. RITA PETERSELL – kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringide juhendaja; 5. klassi juhataja;
rita.petersell@toripk.ee; tel 5559 3664
17. ANNE RÄTSEP (vanemõpetaja) – käsitöö ja kodunduse õpetaja 4.- 9. klassis, muusikaõpetuse õpetaja 3.-9. klassis, mudilaskoori ja lastekoori juhendaja, 6. klassi juhataja;
anne.ratsep@toripk.ee; tel 5615 1727
18. ÜLLE URBA – inglise keele õpetaja, 9. klassi juhataja;
ylle.urba@toripk.ee; tel 5362 1062
19. MERIKE KASEORG – inglise keele õpetaja,
merike.kaseorg@toripk.ee; tel 5647 9038
20. MERIKE HAAS – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 8. klassi juhataja;
merike.haas@toripk.ee; tel 5621 9032
21. KAJA MARIPUU – loodusainete õpetaja – keemia 8. ja 9. klassis, loodusõpetus 5., 6., 7. klassis, bioloogia ja geograafia, 7. klassi juhataja;
kaja.maripuu@toripk.ee; tel 446 6906, 5346 1089
22. TÕNU TÕNISTE – füüsikaõpetaja; füüsikaringi juhendaja,
tonu.toniste@toripk.ee, tel 5380 4482
23. TIIA KASS – kunstiõpetuse õpetaja 5.-9. klassis ja kunstiringi juhendaja,
tiia.kass@toripk.ee; tel 510 2419
24. MAIRO SEPP – tehnoloogiaõpetuse õpetaja 4.-9. klassis, puutööringi juhendaja;
mairo.sepp@toripk.ee; tel 5551 7338
25. HELENE HUIK – vene keele õpetaja 6.-9. klass;
helene.huik@toripk.ee; tel 5346 8643
26. EVA JANSEN-MANN – ajaloo õpetaja 5.-9. klassis, ühiskonnaõpetuse õpetaja 6. ja 9. klassis;
eva.j-m@toripk.ee, tel 5683 8612
27. SILVER SILLUTA – infojuht ja informaatikaõpetaja;
silver.silluta@toripk.ee ;
28. TESSA MELTSAS – huvijuht;
tessa.meltsas@toripk.ee; tel 5909 1450
29. ANDRA SÕMER – tantsuringide (koolitants) juhendaja, võimla administraator;
andra.somer@toripk.ee; tel 5691 0009
30. DAIVI JÕERAND – juhiabi, kooliraamatukogu hoidja;
daivi.joerand@toripk.ee; tel 442 5320 (raamatukogu), 5347 8371
31. LILI JÜRISSOO – majandusjuhataja;
lili.jurissoo@toripk.ee ; 527 8722
32. JUTA LANGE-NÕMM – abiõpetaja
juta.lange@gmail.com; 5019772