Õpetajad

Tori Põhikoolis töötab 2019/2020  õppeaastal  30 pedagoogi

 1. PILLE USIN – kooli direktor, 1.-3. klassi muusikaõpetaja
  pille.usin@toripk.ee; tel 4466031 (kabinet); 55667330
 2. KAI KUKK– õppealajuhataja, inimeseõpetuse õpetaja 5., 6., 7. ja 8. klassis,   kai.kukk@toripk.ee; tel 5108450
 3. HELI LILLESTE – 2. klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
  heli.lilleste@toripk.ee; tel 58663052
 4. ASTRID ROOSILEHT – 3 a klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
  astrid.roosileht@toripk.ee; tel 56682501
 5. AGNES KRUUSMÄGI– kunstiõpetuse õpetaja 5.-9. kl, algklasside kunstiringi juhendaja; agnes.kruusmagi@toripk.ee
 6. TIINA KÄÄRMANN – 3 b klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
  tiina.kaarmann@toripk.ee;
 7. TIINA LIIV– abiõpetaja; tiina.liiv@toripk.ee; 56989885
 8. JANE LUMIJÕE – 4 a klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja, jane.lumijoe@toripk.ee; tel 53455697
 9. SIIRI METS– abiõpetaja, tugiisik; metssiiri@hot.ee , tel 53403923
 10. HELI MITT (vanemõpetaja)– 4 b klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja,  heli.mitt@toripk.ee
 11. TIINA TOMINGA-ERGEZINGER – 1. klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja; tiina.tominga@toripk.ee, telef 58870346
 12. ANNIKKI POOM – abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja; annikki.poom@toripk.ee; tel 51981730
 13. ANNELI RAUDSEPP – kehalise kasvatuse õpetaja, algklasside spordiringide juhendaja;
  anneli.raudsepp@toripk.ee; tel 53446681
 14. VILJA JANSEN – matemaatikaõpetaja 5., 6., 7., 8., 9. klassis; vilja.jansen@toripk.ee; tel 4466457; 56217371
 15. RITA PETERSELL – kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringide juhendaja; 6. klassi juhataja; rita.petersell@toripk.ee; tel 55593664
 16. ANNE RÄTSEP (vanemõpetaja)– käsitöö ja kodunduse õpetaja  ning muusikaõpetuse õpetaja 4.-9. klassis, muusikaringide  juhendaja, 7. klassi juhataja;  anne.ratsep@toripk.ee; tel 56151727
 17. ÜLLE URBA– inglise keele õpetaja; ylle.urba@toripk.ee; tel 53621062
 18. MERIKE KASEORG– inglise keele õpetaja; merike.kaseorg@toripk.ee ; 56479038
 19. MERIKE HAAS – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 9. klassi juhataja; merike.haas@toripk.ee; tel 56219032
 20. KAJA MARIPUU – loodusainete õpetaja – keemia 8. ja 9. klassis, loodusõpetus 5., 6., 7. klassis, bioloogia ja geograafia, 8. klassi juhataja; kaja.maripuu@toripk.ee; tel 4466906, 53461089

   21. TÕNU TÕNISTE– füüsikaõpetaja; füüsikaringi juhendaja,  tonu.toniste@toripk.ee, tel 53 80 44 82

 1. MAIRO SEPP– tehnoloogiaõpetuse õpetaja  4.-9. klassis,  puutööringi juhendaja; mairo.sepp@toripk.ee; tel 55517338
 2. HELENE HUIK – vene keele õpetaja 6.-9. klass; helene.huik@toripk.ee; tel 53468643
 3. EVA JANSEN-MANN– ajaloo õpetaja 5.-9. klassis, ühiskonnaõpetuse õpetaja 6. ja 9. klassis, 5. klassi juhataja; eva.j-m@toripk.ee
 4. SILVER SILLUTAinfojuht, informaatika õpetaja, robootikaringi juhendaja; silver.silluta@toripk.ee
 5. OLGA PALLO– eripedagoog; olga.pallo@toripk.ee; tel 5276350
 6. TESSA MELTSAS – huvijuht, liiklusringi juhendaja, pikapäevarühma kasvataja; tessa.meltsas@toripk.ee; tel 59091450
 7. ANDRA SÕMER – rütmika õpetaja 1. klassis, tantsuringide (koolitants) juhendaja, võimla administraator, piirkonna spordielu edendaja;  andra.somer@toripk.ee; tel 56910009
 8. DAIVI JÕERAND –juhiabi, kooliraamatukogu hoidja;
  daivi.joerand@toripk.ee; tel 4425320 (raamatukogu), 53478371
 9. LILI JÜRISSOO- majandusjuhataja, lili.jurissoo@toripk.ee ; 5278722
 10. JAANIKA KUKK– koduõpetaja- füsioterapeut; kukk.jaanika@gmail.com, tel 56931644