Õpetajad

Tori Põhikoolis töötab 2020/2021  õppeaastal  32 pedagoogi

 1. PILLE USIN – kooli direktor, pille.usin@toripk.ee; 55667330
 2. KAI KUKK– õppealajuhataja, inimeseõpetuse õpetaja 5., 6., 7. ja 8. klassis, hariduslike erivajadustega  õpilaste õppe koordinaator (HEV KO),  kai.kukk@toripk.ee; tel 5108450
 3. HELI LILLESTE – 3. klassi juhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja;
  heli.lilleste@toripk.ee; tel 55550850
 4. ASTRID ROOSILEHT – 4 a klassi juhataja, klassiõpetaja, 5 b eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pikapäevarühma kasvataja; astrid.roosileht@toripk.ee; tel 56682501
 5. TIINA KÄÄRMANN – 4 b klassi juhataja, klassiõpetaja, 6 a klassi matemaatika õpetaja; pikapäevarühma kasvataja; tiina.kaarmann@toripk.ee
 6. TIINA LIIV– abiõpetaja; tiina.liiv@toripk.ee; 56989885
 7. SIIRI METS– abiõpetaja, tugiisik; metssiiri@hot.ee , tel 53403923
 8. HELI MITT (vanemõpetaja)– 1. klassi juhataja, klassiõpetaja, 5 b klassi matemaatika õpetaja, pikapäevarühma kasvataja, heli.mitt@toripk.ee
 9. TIINA TOMINGA-ERGEZINGER – 2. klassi juhataja, klassiõpetaja, 6 b klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pikapäevarühma kasvataja; tiina.tominga@toripk.ee,   telef 58870346
 10. ANNIKKI POOM – abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja, 6 a klassi juhataja; annikki.poom@toripk.ee; tel 51981730
 11. AGNES KRUUSMÄGI– kunstiõpetuse õpetaja 5.-9. kl, algklasside kunstiringi juhendaja; agnes.kruusmagi@toripk.ee
 12. ANNELI RAUDSEPP – kehalise kasvatuse õpetaja 1.-3. kl, 4 tüdrukute ja 6 b klassile, algklasside spordiringide juhendaja; 6 b klassi juhataja, anneli.raudsepp@toripk.ee; tel 53446681
 13. KAIDI VABRIT- matemaatikaõpetaja 5 a, 6 b, 7. ja 8. klassis, kaidi.vabrit@toripk.ee, 53340293
 14. VILJA JANSEN – matemaatikaõpetaja 9. klassis; vilja.jansen@toripk.ee; 56217371
 15. RITA PETERSELL – kehalise kasvatuse õpetaja 4 poiste, 5.kl, 6 a ja 7.-9. klassis, spordiringide juhendaja; 7. klassi juhataja; rita.petersell@toripk.ee; tel 55593664
 16. ANNE RÄTSEP (vanemõpetaja)– käsitöö ja kodunduse õpetaja  ning muusikaõpetuse õpetaja 5.-9. klassis, muusikaringide  juhendaja, 8. klassi juhataja;  anne.ratsep@toripk.ee; tel 56151727
 17. Egert Mitt– huvijuht, egert.mitt@toripk.ee, telefon  59001939
 18. ÜLLE URBA– inglise keele õpetaja; 5 b klassi juhataja, ylle.urba@toripk.ee; tel 53621062
 19. MERIKE KASEORGinglise keele õpetaja; merike.kaseorg@toripk.ee ; 56479038
 20. MERIKE HAAS – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 5 a klassi juhataja; merike.haas@toripk.ee; tel 56219032
 21. KAJA MARIPUU – loodusainete õpetaja – keemia 8. ja 9. klassis, loodusõpetus 5., 6., 7. klassis, bioloogia ja geograafia, 9. klassi juhataja; kaja.maripuu@toripk.ee; tel 4466906, 53461089
 22. TÕNU TÕNISTE– füüsikaõpetaja; tonu.toniste@toripk.ee, tel 53 80 44 82
 23. MAIRO SEPP– tehnoloogiaõpetuse õpetaja  4.-9. klassis,  puutööringi juhendaja; mairo.sepp@toripk.ee; tel 55517338
 24. HELENE HUIK – vene keele õpetaja 6.-9. klass; helene.huik@toripk.ee; tel 53468643
 25. EVA JANSEN-MANN– lapsehooldspuhkusel
 26. TIIT TAMMELA- ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, tiit.tammela@toripk.ee; 53268138
 27. RIIN ABEL- abiõpetaja, riin.abel@toripk.ee; 53292454
 28. SILVER SILLUTAinfojuht, informaatika õpetaja, robootikaringi juhendaja; silver.silluta@toripk.ee
 29. SIRLI SOSSI- haridustehnoloog, sirli.sossi@toripk.ee; 53584810
 30. OLGA PALLO– eripedagoog; olga.pallo@toripk.ee; tel 5276350
 31. EVA PALK- psühholoog, eva.palk@toripk.ee; 53403772
 32. ANDRA SÕMER – rütmika õpetaja 1. klassis, tantsuringide (koolitants) juhendaja, võimla administraator, piirkonna spordielu edendaja;  andra.somer@toripk.ee; tel 56910009
 33. MEERI RÄTSEP- sekretär, meeri.ratsep@toripk.ee; 55688746
 34. MARGOT PEEDIMAAraamatukoguhoidja, margot.peedimaa@toripk.ee; 5276270
 35. LILI JÜRISSOO- majandusjuhataja, lili.jurissoo@toripk.ee ; 5278722
 36. JAANIKA KUKK– koduõpetaja- füsioterapeut; kukk.jaanika@gmail.com, tel 56931644
 37. Eve Ojasoo– abiõpetaja eve.ojasoo@toripk.ee; telefon  53929885