Õpilasesindus

Tori Põhikooli õpilasesindus 2019/20 õppeaastal


9.kl Aria Kohtla
8.kl Jacklyn Jaanimäe –  esimees ja TÕE esindaja õppenõukogus ning hoolekogus.
8.kl Laura Liis Ansi
8.kl Liisa Mann
7.kl Johannes Ergezinger
7.kl Marleen Haas
6.kl Liis Marii Sams
6.kl Jakob Ergezinger
5.kl Mathelyn Jaanimäe
5.kl Ralf-Marcus Rohtla
5.kl Karlis Ermanis

Tõe tegevust koordineerib huvijuht Tessa Meltsas.

Tori Põhikooli õpilasesinduse tööplaan 2019/20 I poolaasta