Meie koolist

Õppenõukogu


Tori Põhikooli õppenõukogu O T S U S 

Tori nr 15  27.08.2021 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa kinnitamine 

Võttes aluseks: 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2 

Õppenõukogu otsustab: 

Kinnitada õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa. 

TORI PÕHIKOOL ÕPPENÕUKOGU PLAAN AASTAKS 2021/22 

 

SEPTEMBER 

 1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2021/22 õppeaastaks (PGS § 72 lg 2) 

 1. Tori Põhikooli õppenõukogu sekretäri valimine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1). 

 1. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2). 

 

JAANUAR 

 1.  II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

 

JUUNI  

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ). 

 

JUUNI 

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1. ). 

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6). 

 1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7). 

 

AUGUST  

 

 1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2) 

 1. Uurimistööde juhendajate määramine  8. klassi õpilastele  (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt 5. lg 5.1) 

 1. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori  Põhikooli õppekava üldosa) 

 1. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS §  29 lg 3) 

 1. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord”  18.04.19) 

 

 

 

Otsust võib vaidlustada pöördudes kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 

 

 

Pille Usin 

Tori Põhikooli õppenõukogu esimees 

 

Tori Põhikooli õppenõukogu O T S U S 

Tori nr 15  27.08.2021 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa kinnitamine 

Võttes aluseks: 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2 

Õppenõukogu otsustab: 

Kinnitada õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa. 

TORI PÕHIKOOL ÕPPENÕUKOGU PLAAN AASTAKS 2021/22 

 

SEPTEMBER 

 1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2021/22 õppeaastaks (PGS § 72 lg 2) 

 1. Tori Põhikooli õppenõukogu sekretäri valimine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1). 

 1. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2). 

 

JAANUAR 

 1.  II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

 

JUUNI  

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ). 

 

JUUNI 

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1. ). 

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6). 

 1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7). 

 

AUGUST  

 

 1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2) 

 1. Uurimistööde juhendajate määramine  8. klassi õpilastele  (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt 5. lg 5.1) 

 1. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori  Põhikooli õppekava üldosa) 

 1. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS §  29 lg 3) 

 1. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord”  18.04.19) 

 

 

 

Otsust võib vaidlustada pöördudes kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 

 

 

Pille Usin 

Tori Põhikooli õppenõukogu esimees