Õppenõukogu 16. juunil 2017

Õppenõukogu toimub reedel, 16.06 kell 9.00
Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1.).
3. III kooliastme loovtööde tulemuste arvestamine.
4. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).