Õppenõukogu 30. novembril 2017

Õppenõukogu algab kell 15 kabinetis 22.
Päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril – õppealajuhataja, klassijuhatajad
2. Tugisüsteemide määramine. („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/4 20.09.2017 p 6.6 (2) – õppealajuhataja
3. Jooksvad küsimused

Peale õppenõukogu ~ kell 16 töökoosolek tulumaksuseaduse muudatustest, Margot Peedimaa