Õppeaasta 2019/20 viimased nädalad Tori Põhikoolis

18.05- 29.05 toimub Tori Põhikoolis põhiliselt distantsõpe (kodus õppimine) eritunniplaani alusel ...