Õppetöö

KOOLIVAHEAJAD, TASEMETÖÖD JA EKSAMID

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmistel perioodidel:
1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
I trimestri lõpp 30.11.2018
II trimestri lõpp 08.03.2019
III trimestri lõpp 11.06.2019

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) –
matemaatika (kirjalik) –
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) –
2) matemaatika (kirjalik) –
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) –
2) matemaatika (kirjalik) –

Lõpueksamite konsultatsioonide toimumise ajad:

Matemaatika klassis 12, õpetaja Vilja Jansen

Inglise keel klassis 13, õpetaja Ülle Urba

Bioloogia klassis 25, õpetaja Kaja Maripuu

Ajalugu, ühiskond klassis 22, õpetaja Eva Jansen-Mann

 

Info kooli eksamite ja tasemetööde toimumisaja kohta.

8. klassi eesti keele kooli tasemetöö –

7. klassi matemaatika kooli tasemetöö –

8. klassi matemaatika üleminekueksam –

MTÜ KAE Kool on vabatahtlik algatus, mis on välja arendatud inglisekeelsest õpikeskkonnast Khan Academy (https://www.khanacademy.org) eesmärgiga pakkuda internetis kvaliteetset eestikeelset õppimisvõimalust kõigile tasuta. Vaata MTÜ KAE Kooli kodulehekülge