Vaheajad

Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad (HTM määrus nr 32, 09.09.2020)
2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
I trimestri lõpp 26.11.2021
II trimestri lõpp 11.03.2022
III trimestri lõpp 13.06.2022