Orienteerumismäng GPS-idega

Teisipäeval, 17.05 toimus 5.-9. klassi õpilastele orienteerumismäng GPS-idega.
Loodusteemalist harivat seiklusmängu GPS-idega saab mängida otse kooli juures. See on liikumisega mälumäng maastikul, kus edu tagavad head teadmised ainetundidest. Mängus esitatavad küsimused on koostatud koostöös õpetajatega loodusõpetuse, geograafia ja bioloogia tundides õpitud teemadel.
Mäng on eelkõige hariv, kuid ei puudu ka võistlusmoment. Haaravas mängus jätkub põnevust algusest lõpuni.
Iga tiim saab mänguskeemi ning spetsiaalse programmeeritud GPS seadme, mis juhatab teed, esitab küsimusi ning suunab vastavalt kas edasi või tagasi. GPS (inglise keeles Global Positioning System, eesti keeles Globaalne Positsioneerimise Süsteem) on aparaat, mis asukoha määramiseks kasutab satelliitidelt saadavat infot.
Õige taktika on olulisel kohal! Millal vastata õigesti, millal valesti ning kust ja kuidas leida õiged vastused.

Siivi Liivik
56 222 945