Nädala 22.-28.10.2018 plaan

Esmaspäeval, 22.10

* D A  ümarlaud kell 9.00 majandusjuhataja kabinetis  tugimeetmete tulemuslikkuse teemal. (Kai Kukk)

* A M A  ümarlaud kell 10.00  majandusjuhataja kabinetis klassi võrra edasiviimise teemal (Kai Kukk)

 

Teisipäeval, 23.10

 • Erasmus + projekti WONDER koosolek kell 9.00

* matemaatika andekate õppelaager Pärnu- Jaagupis, osalevad Rasmus Unt, Ivo Järviste ja Sten Markus Uus (7. kl)

Kell 11.30- 16.30  Pärnu- Jaagupis matemaatikaõpetajate arengupäev, osaleb õp Vilja Jansen

* Tori Põhikooli hoolekogu koosolek T, 23.10 kell 18.00 õpetajate toas

Päevakord:

 1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2018/19 koostamine

Alus Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.

 1. Tori Põhikooli 2019 eelarve projekt- arutelu ja arvamuse andmine

Alus: PGS § 73 lg 1 p 10

 1. Jooksvad küsimused

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

 

Kolmapäeval, 24.10

 • Tori valla esmaabi koolitus kell 9.00- 16.30 Sindi seltsimajas

Osalevad Andra Sõmer ja Kai Kukk

 

Neljapäev, 25.10

* koolitus „Magnetid“ Tartu teaduskool Pärnus, osaleb õp  Tõnu Tõniste.

*  Paikuse 5. hariduskonverents „Eile. Täna. Homme“ Paikuse Põhikoolis

 

Reedel, 26.10

Robootika ja informaatika ainekavade ja tunniplaani arutelu.

 

 

Tori Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub  kolmapäeval, 31.10 kell 18 kooli aulas

Koosoleku päevakord:

 1. kell 18.00- 18.30 Maarja Nevvonen ja Katy Esula, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna uurijad räägivad laste seksuaalse ärakasutamise ja selle vastu astumise teemadel.
 2. Kooliaastast 2018/19 lühidalt (töötajad, õppeained, projektid), ettekandja direktor
 3. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest eelmisel õppeaastal, ettekandja hoolekogu esimees Markko Virkus
 4. Lapsevanema valimine kooli hoolekogusse.
 5. Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba kool“. Lühiülevaate annavad õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht.

Meie kool on liitunud VEPA (Veel Parem)  ennetusprogrammi  metoodikaga, mille eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Lühiülevaate annab õp Heli Mitt.

 1. Jooksvad küsimused

Üldkoosolekule eelnevad või järgnevad klassikoosolekud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Nädala 15.-21.10.2018 tegemised

Raamatukogupäevad koolis, ettelugemised klassides teemal „Kus hundist räägitakse?“ (Daivi Jõerand)

Esmaspäev

 1. tund 6. klass Kaur Aleksander Mitt
 2. tund 5. klass Karl Lennart Mitt
 3. tund 2A klass Elis Hunt
 4. tund 3B klass Pille-Riin Arop

Teisipäev

 1. tunni lõpp 8. kl. Sigrid Parm
 2. tund 3A klass Helerin Lilleväli
 3. tund 2B klass Mathelyn Jaanimäe

Kolmapäev

 1. tund 1. klass Helerin Lilleväli
 2. tund 7. klass Aile Parts

Neljapäev

 1. tund 4. klass Marion Ida Vinkler
 2. tund 9. klass Karlis Ermanis

     

E, 15.10

Huvijuht Tessa Meltsas töötab kell 7.45- 15.45

Õp Juta Lange- Nõmm õnnitlemine peale 1. tundi.

* Õp Astrid Roosileht ei ole koolimajas.

Asendamine:

 1. eesti keel 2 A õp Jane Lumijõe
 2. kehaline kasvatus
 3. matem 2 A direktor
 4. eesti keel 2 A õp Heli Mitt
 5. käeline 2 A       õp Tiia Kass
 6. PPR 2 A õp Kaja Maripuu
 7. PPR 2 A õp Vilja Jansen

* õp Eva Jansen- Mann koolitusel Tartus 15.-16.10, „HEV õppijate õpikeskkonna kujundamine kaasavas hariduses” III moodul.

Asendamine:

 1. 7. kl ajalugu direktor
 2. 9. kl ajalugu direktor
 3. 9. kl ühiskond direktor
 4. 5. kl ajalugu õp Merike Haas
 5. 8. kl ajalugu õppealajuhataja

 

T, 16.10 

Õp Astrid Roosilehe õnnitlemine peale 1. tundi. 

* õp Eva Jansen- Mann koolitusel Tartus  15.-16.10 „ HEV õppijate õpikeskkonna kujundamine kaasavas hariduses” III moodul. 

* Papiloomiviiruse vaktsineerimise 2. süst (õpilastel info e-koolis, vanemate kirja ei ole enam vaja, see on antud enne 06.02.2018, kui  vaktsineeriti 1. annus)

 1. kl Veroonica Loorents
 2. kl Keidi Kask, Melissa- Liis Lainet, Angelika Lõo, Mary Elisee Reinsalu, Elery Tammann
 3. kl Kristin Künnapas, Marii- Eliise Lumijõe, Keity-Liisa Luttvärk, Emma Rätsep, Enely Tammann
 4. kl Liisa Leesmäe, Anne-Mai Lilletai, Karmen Toomet

* Hobumajandus 4.-5. kl poistele, hobusekasvanduses. 

* Bändiring  kell 15.00- 18.00, õpetaja Emma. Kitarrid

 

K, 17.10 

* Bändiring  kell 14.00- 18.30, õpetaja Kalev. Trummid

 

N, 18.10

Huvijuht Tessa Meltsas töötab kell 7.45-12.00. 

* Projekt „Koolilapsed loodusturismis“ Kurgjal, programm „Sügis talus“  C. R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal + küpsiste tegemise töötuba.

Erasmus + projekti jaoks pildistab Andris, filmiklipi teeb Janar.

Väljasõit  kl 9.30 kooli eest. Kurgjal programm kl 10-13 ja tagasi siis 13.30 paiku.

Koolist kaasa paar pirukat, söömine tagasi tulles kooli sööklas.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

1. Jacklyn Jaanimäe 7. klass
2. Liisa Mann 7. klass
3. Melissa-Liis Lainet 7. klass
4. Mary Elisee Reinsalu 7. klass
5. Laura Liis Ansi 7. klass
6. Diana Prants 7. klass
7. Rasmus Kask 8. klass
8. Mart Hansen 8. klass
9. Art Lemets 8. klass
10. Germo Tael 8. klass
11. Arit Allik 8. klass
12. Carl Robyn Valdaru 8. klass
13. Kaur Erik Padari 8. klass
14. Sander Siim 8. klass
15. Carl Aadam Vihrov 9. klass
16. Ardris Ermanis 9. klass
17. Henry Veeväli 9. klass
18. Arko Saar 9. klass
19. Janar Saar 9. klass
20. Harry  Annus 9. klass

 * VEPA (kiusamisvastane programm Veel Parem) mentor Pille Õis külastab kell 11.00 3 B klassi tundi. (õp Heli Mitt)

 * Pärnu keskraamatukogus koolitus „Ennast kehtestav käitumine“ kell  14- 17.15, osaleb Tiina Käärmann

Asendamine

 1. PPR 2B klassis
 2. PPR 2 B klassis

* kell 17.00 4. klassi vanemate klassikoosolek (õp Tiina Tominga- Ergezinger)

 * ~13.00 Anna- Marii Põder (2 B) tugimeetmete arutelu (õppealajuhataja)

 * kell 15.00 Tori Vallavolikogu istung Ares , arutluse all „Tori Põhikooli arengukava 2018- 2020“,   aru annab direktor

 * Bändiring  alates 15.00, õpetaja Madis. Klahvpillid.

 

R, 19.10

Veerandi viimane päev! Lõimingupäev!

 Tunniplaan lõimingupäevaks on:

LÕIMINGUPÄEV 19.10.2018 TEEMA “EESTI VABARIIK 100” 1.-3. klassi õpikojad LÕUNA 10.35

LÕIMINGUPÄEV 19.10.2018 TEEMA “EESTI VABARIIK 100” 4.–6. klassi õpikojad LÕUNA 11.50

LÕIMINGUPÄEV 19.10.2018 TEEMA “EESTI VABARIIK 100” 7.–9. klassi õpikojad LÕUNA 11.50

* kell 13.55 Eesti Kontserdi programm „Balletist kaasaegse tantsuni“ (Tallinna balletikooli õpilased). 

* Õp Annikki Poom tasemekoolitusel Viljandis. 

*  19.-20.10.18 matemaatikaõpetajate päevad Viljandis, osaleb matemaatikaõpetaja Vilja Jansen.

 *  Bändiring alates 14.40, õpetaja Airi. Laul.

 

L, 20.10

*  19.-20.10.18 matemaatikaõpetajate päevad Viljandis, osaleb matemaatikaõpetaja Vilja Jansen.

 

P, 21.10

 

Nädala 08.- 14.10.2018 tegevused

 1. klass alustab oma uurimistööd „Soomaa rahvuspark” (juhendaja õp Kaja Maripuu)

Ülevaade Soomaa rahvuspargist

 Otsi erinevatest allikatest (erinevad teatmeteosed, internet) materjale Soomaa rahvuspargi kohta üldse. Defineeri rahvuspark. Soomaa rahvuspargi üldandmed. Kus, miks  ja millal on rahvuspark loodud. Too välja olulised rahvuspargiga seotud tunnused, sest maastik  on tõepoolest ümbrusest erinev. Too mõned  näiteid  ja kirjuta kokku jutt, kus on sissejuhatus, sisu ja põhimõtete kokkuvõte. Kasutatud materjalid aadressid pane kirja lehele “Kasutatud kirjandus” Tähtaeg 12.10 2018

* Õpetaja Tõnu puudub 08.10-  17.10.2018 meie majast, füüsika tunde asendab direktor, LÕK matemaatika poisid töötavad koos klassiga.

 

E, 8. oktoober

* Huvijuht Tessa Meltsas töötab 7.45- 15.45

* 15.30- 16.30 maakonna kunsti- ja käsitöö ainesektsiooni koosolek (osalevad õp Tiia Kass)

 

T, 9. oktoober

* Kell 8.15 vaktsineerimine perearstikeskuses 5.-7. klassi õpilastele (vastavalt vanusele ja õpilastele antud teadetele)- direktor

* kell 12.00  “Tori Hobusekasvandus 160” raamatu esitlus ning Tori Hobusekasvanduse tall nr, 6 sarikapidu (osaleb direktor).

 

K, 10. oktoober

 

N, 11. oktoober

* Huvijuht Tessa Meltsas töötab 7.45- 15.45

 • Juhtkonna nõupidamine kell 15.00 (direktor)
 • Kell 18.00 Tori valla arengukava tutvustamine rahvamajas.

 

R, 12. oktoober

* Huvijuht Tessa Meltsas töötab 7.45- 15.45

* Muuseumitunnid 1.-4. klassi õpilastele teemal KOLLETAMISPÄEV ( läbi viib Lea Puust)

8.30- 9.00- 4. kl (25 õpilast ja õp Tiina Tominga- Ergezinger ja direktor Pille Usin)

9.10- 9.40- 1. kl (21 õpilast ja õp Heli Lilleste ja õppealajuhataja Kai Kukk)

9.50- 10.20-          2. A (15 õpilast ja õp Astrid Roosileht ja huvijuht Tessa Meltsas)

10.30- 11.00-        2 B (13 õpilast ja õp Tiina Käärmann ja tugiisik Siiri Mets)

11.10- 11.40-        3 A (17 õpilast ja õp Jane Lumijõe ja majandusjuhataja Lili Jürissoo) Karla jääb koolimajja direktoriga

11.50- 12.20-        3 B (18 õpilast ja õp Heli Mitt ja Daivi Jõerand)

Üritus toimub aida all. Korraldaja Lea Puust palub, et kõik võtaksid kaasa mingi kollase asja, mis mahuks pihku või taskusse, et endal oleks seda mugav kanda. Võib olla ükskõik mis, enda tehtud, laenatud, ostetud, mida iganes, peaasi, et kollane. Asjad saate ka tagasi. 🙂

 • 6. kl klassijuhataja tunnis eTwinningu projekti tutvustus (huvijuht ja klassijuhataja)
 • Alates kell 12 (klassijuhataja tunnist) 7. klassi õppekäik seoses uurimistööga- retk Soomaale Riisa matkarajale. (õp Kaja Maripuu, direktor) Tagasi koolibusside ajaks.
 • 12.-14. oktoobril  väitluskoolitus „Argument 2018“, osaleb 9 8.-9. kl õpilast ja õp Merike Haas

Õpetaja Merike Haasa asendamine:

2. 9. kl kirjandus- õp Annikki Poom

3. 8. kl eesti keel- direktor

4. 5. kl eesti keel- direktor

5. KLJ- asendatud matemaatika tunniga

6. 7. kl eesti keel- õppekäigul Soomaal

7. 8. kl õpiabi- jääb ära

Nädala 01.-07.10.2018 tegemised

E, 1 . oktoober

*Huvijuht on koolimajas 7.45- 15.45

* 3 A koduloolisel  õppkäigul Toris 2.-4. tunni ajal, kaasa õp Jane Lumijõe ja õp Annikki Poom.

* Alustab noorte jumpingu trenn kooli võimlas esmaspäeviti  kell 15.45- 16.45 (treener Kadi Ruumet)

 

T, 2. oktoober

* Pärnumaa inspiratsioonipäev, osalevad 28     7. ja 8. klassi õpilast, kaasa majandusjuhataja Lili Jürissoo ja õp Anne Rätsep

Buss Tori kooli juures 9.45.
Tagasisõit Strand SPA&Conference hotelli juurest 15.00.

 

Õp Anne asendamine:3.-4. 5. kl TTÕ 3. tund õp Astrid Roosileht, 4. tund õp Tiina Käärmann

 1. 4. kl Mu direktor
 2. 8. kl MU direktor

Osalevad:

 1. Kaur Erik Padari 8. kl 1. Rasmus Ulp 7. kl
 2. Arit Allik 2. Kuldar Joel Künnapas
 3. Nathan Pilt 3. Kaspar Vilepill
 4. Carl Robyn Valdaru 4. Jan Markus Tohv
 5. Art Lemets 5. Tristan Hulkko
 6. Sander Siim 6. Innar Raap
 7. Marii- Eliise Lumijõe 7. Ivo Järviste
 8. Enely Tammann 8. Sten Markus Uus
 9. Emma Rätsep 9. Angeelika Lõo
 10. Keity-Liisa Luttvärk 10. Laura Liis Ansi
 11. Aria Kohtla 11. Diana Prants
 12. Agnes Lõo 12. Jacklyn Jaanimäe
 13. Liisa Mann
 14. Kristella Laura Kirsipuu
 15. Melissa Liis Lainet
 16. Mirelli Loite
 • 3.-4. tund  4. klassi hobumajandus koolimajas    
 • 5.-6. tund 5. kl  hobumajandus poistele hobusekasvanduses, direktor saadab kooli juurest, poisid liiguvad iseseisvalt

 

 • 1. klassi lastevanemate koosolek kell 17. (õp Heli Lilleste)

 

K, 3. oktoober

* Huvijuht on koolimajas 7.45- 12.00

* 4. klassi e-tasemetöö loodusõpetuses (direktor, õp Tiina Tominga- Ergezinger)

1.tunni ajal kabinetis 23

1. Mairold Aak
2. Lisanna Allik
3. Iskander Altmäe
4. Priit Annus
5. Pille-Riin Arop
6. Karlis Ermanis
7. Keitlin Heily Hansumäe
8. Elis Hunt
9. Mathelyn Jaanimäe
10. Karl Lennart Mitt

11. Kaur Aleksander Mitt
12. Laura Tasane
3. tunni ajal kabinetis 23

 1. Karola Jõepere
  2. Helerin Lilleväli
  3. Isabella Mäe
  4. Lisette-Aliine Ots
  5. Sigrid Parm
  6. Aile Parts
  7. Ralf-Marcus Rohtla
  8. Guido Tael
  9. Taavi Tiits
  10. Triin Toht
  11. Anna-Liisa Tuisk
  12. Mattias Johannes Uus
  13. Martten Võigas

 

* Õp Stella  Martsoo on ära küsinud:

Asendamine:

 1. ajalugu 5. kl- Oliver, Indrek ja Anglica töötavad koos klassiga
 2. matemaatika 6. kl – Oliver töötab koos klassiga

6.-7. PPR 1 klassis- direktor

 

 • Jalgpall 8.-9. klassi õpilastele Vändras (kaasa õp Rita Petersell)

Sõit kell 8.45 koos Sindi Gümnaasiumi õpilastega.

Õp Rita Peterselli asendamine:

 1. 9. T KK- annab õpetaja ise
 2. 8. P KK-  õp Heli Mitt
 3. 7. T KK-  õp Jane Lumijõe
 4. 5.-6. P KK-  kui õpetaja Rita tagasi ei jõus, jääb tund ära või mängite iseseisvalt jalgpalli
 5. 8.-9. võrkpall- õpetaja annab ise

 

 • Ettelugemise päev Pärnu Keskraamatukogus (juhendab ja saadab Daivi Jõerand)

Loetakse hundilugusid.

Väljasõit kell 12.00.

Osalevad Elis Hunt ja Karl Lennart Mitt 4. klassist.

 

* Bändiring alustab kolmapäeviti peale tunde kell 14.40 aulas. Oodatud on vanad ja uued  liikmed. (juhendaja õp Kalev Saar)

 

N, 4. oktoober

 • Raamatukoguhoidja Daivi Jõerand kirjastuse Koolibri infopäeval Pärnus.

 

 • Õp Annikki Poom tasemekoolitusel Viljandis alates 6. tunnist

Asendamine

 1. tund 4. kl PPR direktor
 2. tund 4. kl PPR õp Heli Mitt

 

 • Õp Juta Lange- Nõmm alustab tööd 1. klassi õpilase T.T-ga.
 • Juhtkonna nõupidamine kell 15.00 (direktor)

 

R, 5. oktoober

* Huvijuht on koolimajas 7.45- 15.45

* õp Eva Jansen- Mann koolitusel Tartus „ HEV õppijate õpikeskkonna kujundamine kaasavas hariduses”

 

 • Õpetajate päeva tähistamine, eritunniplaan, lühendatud tunnid, päeva lõpp kell 13.15.

PÄEVAPLAAN

8.15- 8.50        AKTUS

9.10- 9.40        1. tund

10.00- 10.45    tund vallaametnikega oma koduklassis, klassis on ka klassijuhataja

Söögivahetund 1.-5. kl õpilastele

11.00- 11.30    2. tund

Söögivahetund 6.-9. kl õpilastele ja õpetajatele

11.45- 12.15    3. tund

12.30- 13.15    klassijuhataja tund  (kooli-sisene Varia viktoriin)

PÄEVA LÕPP,  bussid (va Riisa, Tohera)

 

Õpetajad 5. oktoobril:

Direktor – Carl Aadam Vihrov

 1. kl (õp. Heli L) – Anne-Mai Lilletai

2.a (õp. Astrid) kl – Sander Aas

2.b (õp. Tiina K) kl – Marie Tominga

3.a (õp. kl Jane) kl – Maiker Paldis

3.b (õp. Heli M) kl – Liisa Leesmäe

 1. kl (õp. Tiina T.-E.) – Harry Annus, Rain Savolainen

Eesti keel ja kirjandus (õp. Merike) – Karmen Toomet

Matemaatika (õp. Vilja) – Eva-Maria Reppo

Kehaline kasvatus (õp. Anneli) – Arko Saar

Geograafia, bioloogia, keemia (õp. Kaja) – Janar Saar, Rain Männimets

Inglise keel (õp. Ülle) – Henry Veeväli

Vene keel (õp. Helene) – Andris Ermanis

Muusikaõpetus (õp. Anne) – Enar Privits

 

Klassiõpetaja liigub koos  oma klassiga kehalise kasvatuse ja muusika tundi ja aitab korda hoida.

 

  1. 2.a 2.b 3.a 3.b 4. 5. 6. 7. 8.
1 Keh.k EK EK Ma Ma Ma Ingl.k VK Ma Ke
2 EK EK Ma Mu Keh.k Ku Ma Ingl.k Bio EK
3 Käeline Käeline Käeline Keh.k Ingl.k EK EK Ma Mu Geo

 

 • Kell 19 valla õpetajate päeva tähistamine Are kultuurikeskuses

Nädala 24.- 30.09 tegemisi

E, 24.09

Sellel nädalal on koolis huvijuht kell 7.45- 15.45.

* Õp Stella on  ära küsinud

Indrek ja Oliver töötavad koos klassiga

 1. Indrek M
 2. Indrek E
 3. Indrek LO
 4. 4.-
 5. Oliver I
 6. Oliver Vene keel
 7. PPR- asendab Heli L

 * kell 15.00 kohtuvad direktor ja õppealajuhataja Andre Mikk Abel (2B) emaga, et arutada Andre Miku õppetöö tasemele vastavust ja vanema poolt tõstatatud probleemile lahenduste leidmist.

 * TEADLASTE ÖÖ

Osaleme haridusprogrammi “TeadusBoost ja punaseks.”
Füüsikaringi raames teeme töötoa  /toimub E 24.09 ja kui siis valmis ei saa,jätkame järgmisel esmaspäeval/,kus valmistame LED taskulambi.
Ringis osalevad õpilased: Aas Sander (9) ; Kohtla,Aria;Lumijõe,Marii-Eliise ja Tael,Germo (8) . (õp Tõnu Tõniste)

 T, 25.09

* 10- 13 õp  Andra osaleb Pärnumaa spordiorganisatsioonide esindajate koosolekul Pärnus.

Jõuab tagasi ringide ajaks.

 • 3.-4. tund  4. klassi hobumajandus koolimajas
 • 5.-6. tund 5. kl tüdrukud, kaasa direktor

* Kirjastuse “Avita” teabepäev  kl 14.00 Pärnus, osaleb Daivi Jõerand

 K, 26.09

1.tund 7. klassi loodusõpetuse internetipõhine tasemetöö kab 23 (direktor)

1 Danero Andrejev HEV
 2 Laura Liis Ansi
3 Tristan Hulkko
4 Jacklyn Jaanimäe
5 Ivo Järviste
6 Keidi Kask
7 Kristella Laura Kirsipuu
8 Kuldar Joel Künnapas
9 Melissa-Liis Lainet
10 Mirelli Loite
11 Angelika Lõo  HEV
12 Liisa Mann

3. tund 7. klassi loodusõpetuse internetipõhine tasemetöö kab 13 (direktor)

13 Aida Nõmm
14 Diana Prants  HEV
15 Andreas Puusild
16 Innar Raap
17 Mary Elisee Reinsalu
18 Elery Tammann
19 Toomas Toht
20 Jan-Markus Tohv
21 Rasmus Ulp
22 Sten Markus Uus
23 Kaspar Vilepill  HEV
 • Sisekontroll: 4. tunni ajal -õpealajuhataja külastab 4. klassi õp Merikese rühma inglise keele tundi
 •  projekti “Wetlands:Observe Nature, Discover Europe, React” kokkusaamine kell 14.45- 15.15 (kas teeme väljasõidukoosoleku Riisa rabas?)

N, 27.09

* 27.-29.09 eTwinningu rahvusvaheline seminar „Koostööl põhinev õppimine“ Tallinnas, osaleb huvijuht  Tessa Meltsas

* 27.-28.09 õppealajuhatajate päevad Harjumaal, osaleb õppealajuhataja Kai Kukk

 1. tund 7. klassi inimeseõpetus- iseseisev töö, üle vaatab majandusjuhataja Lili
 • Kiusamisvastane programm VEPA koolituspäev Tallinnas, osaleb õp Heli Mitt
 1. Mu/E 2.b-  asendab direktor
 2. M-  asendab  direktor
 3. Inglise keel
 4. eesti keel- asendab  direktor
 5. parandusõpe- jääb ära
 6. MUK, PPR 3 A klassis- direktor
 7. liiklus
 • Sügiskross Jõulumäel, kaasa õp Anneli Raudsepp, Rita Petersell

Buss kooli ees kell 8.30, tagasi ~14.00.

Asendamine ???

 1. 9. kl PKK
 2. 8. kl PKK
 3. 7. kl PKK
 4. 5.-6. –
 5. 6. kl TKK- õpetaja jõuab tagasi

R, 28.09

* Majandusjuhataja Lili Jürissoo tasemekoolitus 

* 27.-29.09 eTwinningu rahvusvaheline seminar „Koostööl põhinev õppimine“ Tallinnas, osaleb huvijuht  Tessa Meltsas

* 27.-28.09 õppealajuhatajate päevad Harjumaal, osaleb õppealajuhataja Kai Kukk 

 • Lastekooride laululaager Pärnus koos 4H kooriga. Õpetaja Anne Rätsep

Liigutakse liinibussiga peale 4. tundi.

Kaasa 6 lauljat: Marii-Eliise 8.kl, Marleen 6.kl, Maribel või Kristina 5.kl, Marie ja Anne-Mai 9.kl.

Õp Anne asendamine:

 1. KLJ 6. kl- direktor
 2. 9 Mu- direktor
 3. lastekoor- jääb ära

L, 29.09

P, 30.09

Nädala 03.09-09.09.2018 tegemisi

2018/2019. õppeaasta esimese töönädala tegemisi:

E, 03.09
* Huvijuht Tessa Meltsas on majas 7.45-15.45.

T, 04.09
* Kell 10.10-11.30 (3.-4. tunni ajal) tutvustav hobutund kogu 4. klassile Tori hobusekasvanduses: “Saame tuttavaks – tori hobune”. Saadavad klassijuhataja ja õp Rita Petersell.
* Kell 12.15-13.45 (5.-6. tunni ajal) hobutund 5. klassi poistele (tüdrukutel kehaline kasvatus). Selga treeninguks sobiv riietus. Saadab direktor.

K, 05.09

N, 06.09
* Huvijuht Tessa Meltsas on majas 7.45-12.00.
* Alates kell 12.00 õp Annikki Poom tasemekoolitusel Viljandis, tunde asendab direktor.

R, 07.09
* Huvijuht Tessa Meltsas on majas 7.45-12.00.
* Alates kell 10.00 õp Annikki Poom tasemekoolitusel Viljandis, tunde asendab direktor.

L, 08.09

P, 09.09
VANAVANEMATE PÄEV
* TERVE TORI jalgrattamatk marsruudil Tori-Suigu-Tori (Andra Sõmer).

Nädala 27.08-02.09.2018 tegemisi

Toome ära viimased ettevalmistused õppeaastaks 2018/2019.

E, 27.08
* Tori Põhikooli õppenõukogu toimub algusega kell 9.00 kabinetis 22.
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
2. 2017/18. õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/19. õa.
4. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2018/19. õppeaastal.
5. Hindamise erisused 2018/19. õppeaastal.
6. Uurimistööde juhendajate määramine 8. klassi õpilastele.
7. Üldtööplaani koostamise algatamine.
8. Trimestrite aegade kinnitamine 2018/19. õppeaastaks.
9. Jooksvad küsimused (vahetunnid võimlas – kuidas korraldada; garderoobikapid õpilastele, korrapidamine, artiklid kuude kaupa ja valla lehele).
10. Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 (täiendatud) projektile arvamuse avaldamine.
Tervitame uusi töötajaid:
Merike Kaseorg – inglise keel
Tessa Meltsas – huvijuht
Lili Jürissoo – majandusjuhataja
* Kell 11.00-12.00 külastavad kooli Audru Kooli õpetajad: kuulavad aulas direktorilt kooli tutvustust ning liiguvad mööda koolimaja. Palun aineõpetajatel olla oma klassides alates 11.30, et vajadusel külalistega vestelda.

T, 28.08
* Kell 9.30 tutvustab Daivi raamatukogus uusi raamatuid.
* Huvijuhtide koosolek kell 11.00–14.00 Pärnu Muuseumi (Aida 3) seminariruumis. Osaleb Tessa Meltsas.
* Koolijuhtide infopäev Pärnus maavalitsuse saalis, osalevad direktor ja õppealajuhataja.

K, 29.08
* Kell 8.30 Enar Privits ja Anne-Mai Lilletai (8. kl) räägivad oma uurimistööst kabinetis 13. Hinnangu annavad juhendajad Ülle Urba, Anneli Raudsepp ning hindamiskomisjoni liikmed Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger.
* Haridus- ja teadusministri pidulik vastuvõtt Tallinnas Maarjamäe lossipargis algusega kell 11.30, osalevad direktor ja õppealajuhataja.

N, 30.08
* Kell 9.00 suvel läbitud koolituste tutvustus/ kogemuse jagamine.

R, 31.08

L, 01.09
Tarkusepäeva aktus aulas:
kell 9.00 1. ja 9. klass,
kell 11.00 2.-8. klass.
Aktusele järgneb klassijuhataja tund.
Bussid:
Väike buss
Võlli ring algab Lillevälja juurest 9.50
Oore ring Kuiarus 10.40, Oores 10.45
Tagasi Oore suunas 12.30, Võlli suunas kooli juurest 12.50
Suur buss
Tootsi teerist 10.00; Piistaoja 10.05; rippsilla otsast võtab peale ka Jõesuu lapsed, Selja 10.25; Tori 10.30
Taali 10.45
Tagasi Taali suunas 12.30; Selja- Piistaoja suunas 12.45 (bussi saavad minna ka Jõesuu lapsed, et sõita Jõesuu rippsilla otsa).

P, 02.09

 

Tarkusepäev 01.09.2018

Tarkusepäeva aktused Tori Põhikoolis toimuvad laupäeval, 1. septembril 2018 kooli aulas:
kell 9.00 1. ja 9. klass,
kell 11.00 2.-8. klass.
1. klass ja 9. klass kogunevad 1. klassi ruumis, teised aulas.
Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Bussid:
* Väike buss
Võlli ring algab Lillevälja juurest 9.50,
Oore ring Kuiarus 10.40, Oores 10.45.
Tagasi Oore suunas 12.30, Võlli suunas kooli juurest 12.50.
* Suur buss
Tootsi teerist 10.00; Piistaoja 10.05; rippsilla otsast võtab peale ka Jõesuu lapsed, Selja 10.25; Tori 10.30; Taali 10.45.
Tagasi Taali suunas 12.30; Selja- Piistaoja suunas 12.45 (bussi saavad minna ka Jõesuu lapsed, et sõita Jõesuu rippsilla otsa).

Konkurss vabadele ametikohtadele juulis 2018

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi 1. septembrist 2018 tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

 • eripedagoog-logopeed 1,0 ametikohta;
 • informaatika ja robootika õpetaja 10 tundi nädalas;
 • väikeklassi õpetaja (õpiabi kogemus soovitav) 1,0 ametikohta.

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 20. juuliks kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.
Info 55667330 (direktor)