Nädala plaan 13.-19.09.2021

E, 13.09

Kooliõde on koolimajas.

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • 7.a  klassi õppekäik “Eestimaa rahvuspargid” Matsalus Penijõel (õpetaja Annikki )

Buss kooli ees kell 8.15, tagasi koolibusside ajaks.

Kaasa piknikuks väike eine, kooli poolt saiake ja pirukas. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Matk Matsalus ~1,5 tundi.

Õp Annikki asendamine

1. tund LO 5.a  kl- Andris, õp Kaidi
2. tund MATEM 3. kl Oliver, õp Kaidi
3.-
4.-
5. tund PIKAPÄEVARÜHM 1.a klassis, õp Merike
6. tund MATEM 6.a Karla, õp Mari
7. tund INIMESEÕP Karla on  koos klassiga.

* Õp Astrid lahkub kell 13.20, asendab direktor- PPR

T, 14.09

Võimlas elektriruloode paigaldamine, palun võimalikult teha tunnid õues, korrapidajal palun jälgida, et  vahetunnis võimlas kõik laabuks.

 • Sportlikud mänguvahetunnid (huvijuht)

HÜPPAME!

Jälgi reklaami!

 • 7.b klassi õppekäik “Eestimaa rahvuspargid” Matsalus Penijõel (õpetaja Anneli )

Buss kooli ees kell 8.15, tagasi koolibusside ajaks.

Kaasa piknikuks väike eine, kooli poolt saiake ja pirukas. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Matk Matsalus ~1,5 tundi.

Õp Anneli asendamine:

1. tund 4. klassi tüdrukute kehaline kasvatus, õp Kätlin.
2. tund 2. klassi    kehaline kasvatus, õp Kaja
3.-
4. tund 3. klassi kehaline kasvatus, õp Merike
5. –
6. tund 5.b  tüdrukute kehaline kasvatus, õp Kaidi
7. tund 5.b tüdrukute kehaline kasvatus- vaba tund

 • 3. tunni ajal TÕE koosolek huvitoas (huvijuht)
 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa Egert

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

K, 15.09

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)
 • 6.a klass Marion Ida , Karolina , Laura , Carmen- Liz , Liis-
  Marii , Karla
 • 6.b klass  Arabella , Emma ja Riho.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Liiguvad iseseisvalt

 • Psühholoog lahkub varem!

N, 16.09

 • Sportlikud mänguvahetunnid (huvijuht)

NUMBRIMEMORIIN (tee endale osalemiseks 5-8-liikmeline meeskond.

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 9.10 , aeg ujulas  9.50- 10.35

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Haridusjuhtide Aastakonverents toimub 16.-17. Septembril Pärnus, osalevad õppealajuhataja ja direktor

Õppealajuhataja inimeseõpetuse tunde asendab psühholoog Eva

* juhtkonna koosolek toimub e-kirjade alusel (direktor)

R, 17.09

Kooliõde on koolimajas.

Majandusjuhataja on küsinud vaba päeva.

Infovahetund  jääb ära, vaata e-kirja!

.

 • 6.b klassi õppekäik „Uurime raba “ Tuhu rabas. (õp Ülle )

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Kaasa piknikuks väike eine. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Õpetaja Ülle asendamine:

 1. tund  5.a inglise keel, õp Rita
  2. tund  8. kl inglise keel, õp Tiit
  3.-
  4. tund 7.a inglise keel , õp Helene, asendada vene keelega
  5. –
  6. tund 5.b  inglise keel, õp Heli M
 • Liiklustund koos politseinikuga toimub 1. klasside õpilastele 
  3. tunni ajal 1.a klassis
  4. tunni ajal 1.b klassis

L, 18.09

Ekskursioon Porkunisse (direktor)

 Fotograaf Marek Vahula teeb  loodusfilmii “Kohad, mis kardavad maailma…” Porkuni karstialast.

Ta kutsub meid ekskursioonile/matkale sinna-  Läbime Võhmetu-Lemküla Karstimaastiku ja lõpetame Porkunis.  (kell 10.30- 16.00)
Samal ajal on kohal ka kaameramees,  kes filmib giidina töötavat  Marek Vahulat.

Filmi lõppkaader on planeeritud selline, et  loodushuvilised Torist saabuvad bussiga karstialale (st see on koht, kus filmitakse meid).

Kohal on ka Maalehe ajakirjanik, kes teeb sellest retkest loo ajalehele.

Väljasõit kooli juurest oleks kell 8.00, tagasi jõuaksime kell 18.00.

Väike võileivakott matkal peaks igaühel kaasas olema.

Oodatakse vanemaid, lapsi (ka õdesid- vendi), õpetajaid. Kokku võiks meid olla umbes 20.

Nädala plaan 06.-12.09.2021

E, 06.09

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Kell 14- 16 veebikoolitus “I ja II kooliastme   emakeele e-testide tutvustamine”, osalevad õp Merike Haas ja õp Heli Lilleste

T, 07.09

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5 A  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa Egert Mitt

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5 B  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp Anneli Raudsepp

 • Kell 14.40- 15.25 kab 12 Kaidi kutsub kokku 7.-9. klassi aineõpetajad, et tutvustada oma korraldatavat koosloomeprojekti lugemisstrateegiatest.
 • “Noored kooli “ mentorite seminar kell 15.00 zoomis, osalevad Merike Haas ja Astrid Roosileht

K, 08.09

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt

 • 8. tunni ajal õpetajate toas vestlusringis Anne, Rita ja Eva tutvustavad konverentsi  “Lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt” materjale. Tule kuulama!

N, 09.09

Sirlit ei ole majas.

 1. tund M 5 B kl Oskar- asendab õppealajuhataja.
 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 9.10 , aeg ujulas  9.50- 10.35

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Madalseiklusraja näidisronimine (huvijuht)

* peale 4. tundi 6.-9. klassi õpilased
* peale 5. tundi 1.-5. klassi õpilased

Koguneda raja juurde kohe kella helisedes!

R, 10.09

 • Olga Pallo osaleb Eripedagoogide Liidu üldkogul Tallinna Tondi Koolis 9.30- 14.00

Tema õpilased osalevad õppetöös koos klassiga.

 • 3. klassi õppekäik „Sisalikuretk rabas“ Tuhu rabas.

Buss kooli ees kell 8.30, õppekäik kell 10.00- 12.00, siis tagasi.

Kaasa piknikuks väike eine. Õpilased söövad lõunat, kui retkelt tagasi jõuavad (hommikul võiks süüa putru). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Kaasa õp Tiina To,minga- Ergezinger ja lapsevanem

Uurimusliku õppekäigu jooksul rabas õpitakse tundma aktiivtegevuste käigus raba elustikku ja lihtsamaid seosed organismide vahel. Retke jooksul püüavad õpilased läbi rollimängu ehk arusisalik Sissi silmade raba näha ja tunnetada. Õpilased tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega.  Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, pööravad tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas need taimed sisalikule tähtsad on.

L, 11.09           

Tori valla lahtised meistrivõistlused discolfis.

Nädala plaan 30.08.2- 05.09.2021

E, 30.08

Kell 9.30 sisekoolitus, Sirli Sossi

Lingikogu loomise võimalused

Google Drive – failide haldus (loomine, üleslaadimine, allalaadimine, jagamine) Google Drives. Mõeldud pigem oma materjalide süstematiseerimiseks ja kolleegidega jagamiseks. Osalemine eeldab gmail.com konto olemasolu.  

Clipix – veebipõhine lingikogu

Kell 11.00, sisekoolitus, Sirli Sossi

TeacherMade – interaktiivsete töölehtede loomine neile, kes kevadel ei saanud osaleda või soovivad lihtsalt meelde tuletada.

T, 31.08

9.30 sisekoolitus, haridustehnoloog  Sirli Sossi:

eKool – õpilase vaated tunnikirjelduste ja kodutööde kohta. Kodutööde failide üleslaadimine ja tehtuks märkimine ning õpilase ja õpetaja vaated. Vestluste akna võimalused.RIKS raamatukogu laenutuste ülevaade õpilasele ja klassijuhatajatele.

 • Õp Rita kehalise kasvatuse ainesektsiooni koosolekul
 • Kell 11.00 algklasside õpetajate ainesektsiooni koosolek koolimajas (H. Mitt)
 • Kell 10- 12.30 on-line seminar Tööinsektsiooni riskianalüüsi esitamisest (osaleb direktor)

K, 01.09

TARKUSEPÄEVA aktused aulas

Kell 9.00 1. ja 9. klass

Kell 11 2.-8. klass

Koolibussid kell 12.30

N, 02.09

Kell 14.50 juhtkonna koosolek (direktor)

R, 03.09

Peale 2. tundi õpetajate infovahetund aulas

Nädala plaan 23.-29.08.2021

E, 23.08

Õpikute jagamine:    kell 10.00- 12.00                     2. klassi õpilased

                                    kell 13.00- 15.00                     3. klassi õpilased

 • Õpihuvilaager:

9.05- 9.45        1. tund

9.45- 10.15      seikluslikud mängud õues (huvijuht) + terviseamps 

10.15- 10.55    2. tund

11.05- 11.45    3. tund

11.45- 12.00    LÕUNA kooli sööklas                                   

12.00- 14.30    seiklusmängud vastavalt ilmale kas võimlas või õues (huvijuht Egert Mitt)            

* Õp  Tiina Tominga- Ergezinger koolitusel Tartus “2.-3. klassi metoodika kursus”

* õp Tiina Käärmann ja õp Rita Petersell on kodukontoris.

T, 24.08

 • Õpikute jagamine:    kell 10.00- 12.00                     4. klassi õpilased

                                    kell 13.00- 15.00                     5. klassi õpilased

 • Õpihuvilaager:

9.05- 9.45        1. tund

9.45- 10.15      seikluslikud mängud õues (huvijuht) + terviseamps 

10.15- 10.55    2. tund

11.05- 11.45    3. tund

11.45- 12.00    LÕUNA kooli sööklas

12.00- 14.30    Psühholoogia teadusetendused ja töötoad, korraldab Psühhobuss

https://www.psyhhobuss.ee/

Psühho-orienteerumine, mis on põnev ülesanded, kus pannakse proovile osalejate nägemis-, kuulmis- ja maitsmismeeled.

 • 24.-25.08 konverents (veebis) “Lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt”, osalevad õp Anne Rätsep ja õp Rita Petersell.
 • Tori valla koolijuhtide infokoosolek Sindis kell 8.30, osaleb direktor
 • ~13.00 OÜ TNP Konsultatsioonid õendusjuht tutvustab uut kooliõde koolimajas.

K, 25.08

Õpikute jagamine:    kell 10.00- 12.00                     6. klassi õpilased

                                    kell 13.00- 15.00                     7. klassi õpilased

 • 24.-25.08 konverents (veebis) “Lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt”, osalevad õp Anne Rätsep ja õp Rita Petersell.

N, 26.08

 • Õpikute jagamine:    kell 10.00- 12.00                     8. klassi õpilased

                                    kell 13.00- 15.00                     9. klassi õpilased

 • Töötukassa korraldab koolide karjäärispetsialistidega kohtumise, osaleb õp Rita Petersell

10.00 Tutvumine ja sissejuhatus
10.30 Karjääriteenused, koostöö tulevikuplaanid
11.30 Haridusministeeriumi võimalused
12.00 Lõuna
13.00 TÜ Pärnu Kolledž õppekäik ja karjääri töötuba
14.30 Päeva lõpp

 • Pärnumaa koolijuhtide infopäev kell 10.30- 14.00, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Päevakord:
10.30-10.45 Kogunemine
10.45-11.00. Eesti hariduse päikeselised päevad ja mustad pilved horisondil. Toomas Mitt. Tõstamaa Keskkooli direktor
11.00- 12.35 Hariduse suundumused ja koolijuhi väljakutsed. Erli Aasamets.  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor
12.35-12.55 Uue juhatuse valimine, plaanid 2022. Peep Eenraid. Audru Kooli direktor
12.55-13.00 Filmi esilinastus

R, 27.08

Õpikute jagamine:    õpetajad

 • Kell 9.00 ÕPPENÕUKOGU aulas

Päevakord

 1. Uute õpetajate tutvustamine- Mari Kask (eesti keel ja  kunstiõpetus); Kätlin Lossmann (inglise keel ja pikapäevarühm); Tõiv Tiits (algklasside muusikaõpetus ja mudilaskoor)
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine.  ( „Kooli õppenõukogu ülesandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord” 18.04.19)
 3. Jooksvad küsimused õppeaasta algusega seoses: e-kool, korrapidamine, garderoobikapid ja nagid; juhtkonna koosseisus õpetajate esindaja jm
 • Renoveeritud Tori Hobusekasvanduse avamispidustused, kutsutud direktor

Direktor liitub peale õppenõukogu lõppu.

Nädal 07.- 13.06.2021

E, 07.06

8. klass õpib kodus matemaatika eksamiks

 • 2. klassi ujumine.

Buss ooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

* 1.-8. klassi õpilastele pannakse hinded välja hiljemalt kell 15.00

18.00 Tori Spordiklubi üldkoosolek (A. Sõmer)

T, 08.06

Õp Rita ei ole koolimajas (4.-5. tund  4A ja 4 B poisid- asendab õp Kaja Maripuu, 5A ja 5 B viimased tunnid jäävad ära))

 • 8. klassi matemaatika koolieksam kell 10.00 arvutiklassis ( eksamikomisjoni kuuluvad direktor, õp Kaidi, õp Eve  ja õp Tiina K)
 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Anneli

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 10.30. Basseinis 11.10- 11.55

Kaasa õp Meeri Rätsep.

Õppenõukogu  toimub T, 08.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ).
 2. Tori Põhikooli kodukorra lisa 1 DISTANTSÕPPE KORD Tori Põhikoolis arvamuse avaldamine (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 24 lõige 5)                      

K, 09.06

Distantsõppe päev- 1.-8. klassi õpilased õpivad kodus.

 • kell 10.00 koolis põhikooli valikaine eksam

N, 10.06

 • Psühholoog Eva Palk 10.-11.06.2021  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“.
 • Annikki  Poom õppepuhkusel 10.06 .2021 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

SPORDIPÄEV “Sõbraga  spordiplatsil” (Tori spordiklubi toetusel)

 • kell 9.00- 11.00 rahvastepalli võistlused
 • kell 11.00- 11.30 lõuna koolimaja taga õues
 • kell 11.30- 13.30 Tuletõrjeolümpia

Õppenõukogu  toimub N, 10.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

R, 11.06

 • Psühholoog Eva Palk 10.-11.06.2021  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“.

1.-8. klassi viimane koolipäev

Kell 8.15 koguneme klasside kaupa koolimaja ees ning liigume kooli parki mälestuskivi juurde. Meenutame haridusteed Toris ja laulame Tori kooli valsi 2 salmi.

Kell 8.30 liigume staadionile (võimendus Kalev Saar)

 •  esinevad koolitantsu rühmad (õp Andra Sõmer)
 • 1.kl  “Õunatants”
  2.-3.kl  “Let`s Dance e. läki tantsima!”
  4.-5.kl  ” 70-ndate funkyrütmid ikka veel moes”
  6.kl. “Spice Girls ja kuumad 90-ndad”

Istuda võib tribüünidel ja vabalt jooksurajal.

 • õppeaasta lõpetamiseks kõneleb direktor ning antakse üle kiituskirjad ja raamatud õpilastele, kelle aastahinded on vaid „5“ ja käitumine eeskujulik.
 • Sõna Sammulugemise aktsiooni kokkuvõtteks saab hoolekogu esindaja.

VAHETUND

Kell 9.15- 9.45 klassijuhataja tund koduklassis õppeaasta kokkuvõtmiseks, käitumishinnete aruteluks, mängudeks, tunnistuste jagamiseks.

Igale klassile kringel ja joogid  (klassijuhataja saab hommikul kätte sööklast)

Kell 10.00 kontsert kooli staadionil, esineb räpimaastikul tegutsev räppar AG ehk Silver Orissaar.

Räppar AG alustas oma haridusteed Audru koolis. 2017. aastal lõpetas ta Pärnu Ühisgümnaasiumi. Muusikaga tegeles ta juba põhikoolis, kus Tiia Tamme juhendamisel laulis poistekooris ja ansamblis. Lisaks laulmisele mängis AG ka koolibändis trumme, klaverit, kitarri ning basskitarri.

Räpiga hakkas AG tegelema 2016. aastal, mil ilmus esimene lugu AG kodanikunime alt. AG artistinimi tuleneb sellest, et Silver on inglise keeles ‘hõbe‘, mille tähis on Ag ehk Argentum.

Enne muusikaga tegelemist harrastas räppar sõita BMX-i. Lisaks BMX-i sõidule käis ta ka judo trennis.

Silver Orissaar õpib Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust.

Kell 10.45 annab vallavanem Lauri Luur  üle õnnitlused ja tänukirjad  POLi ja Tori valla tublidele õppuritele. (staadionil)

Koolibussid kell 11.30.

Suur buss teeb esmalt Taali ringi, siis Selja- Piistaoja ringi, viies õpilased ka rippsilla otsa.

Väike buss teeb tavapärased ringid.

Õpetajate koolilõpupiknik kell 12.00 Tammistes. (majandusjuhataja Lili).

L, 12.06

Aktusepaiga seadmine. (majandusjuhaaja)

Lõputunnistuste trükkimne (direktor)

P, 13.06

Lõpuaktus      kell 13.00 koolimaja ees õuealal.