Tarkusepäev 01.09.2018

Tarkusepäeva aktused Tori Põhikoolis toimuvad laupäeval, 1. septembril 2018 kooli aulas:
kell 9.00 1. ja 9. klass,
kell 11.00 2.-8. klass.
1. klass ja 9. klass kogunevad 1. klassi ruumis, teised aulas.
Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Bussid:
* Väike buss
Võlli ring algab Lillevälja juurest 9.50,
Oore ring Kuiarus 10.40, Oores 10.45.
Tagasi Oore suunas 12.30, Võlli suunas kooli juurest 12.50.
* Suur buss
Tootsi teerist 10.00; Piistaoja 10.05; rippsilla otsast võtab peale ka Jõesuu lapsed, Selja 10.25; Tori 10.30; Taali 10.45.
Tagasi Taali suunas 12.30; Selja- Piistaoja suunas 12.45 (bussi saavad minna ka Jõesuu lapsed, et sõita Jõesuu rippsilla otsa).

Konkurss vabadele ametikohtadele juulis 2018

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi 1. septembrist 2018 tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

  • eripedagoog-logopeed 1,0 ametikohta;
  • informaatika ja robootika õpetaja 10 tundi nädalas;
  • väikeklassi õpetaja (õpiabi kogemus soovitav) 1,0 ametikohta.

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 20. juuliks kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.
Info 55667330 (direktor)

Nädala 11.06-17.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi viimase nädala tähtsamad tegemised.
E, 11.06
* Ekskursioonide päev
> 1. klassid Pärnus: Pernova Loodusmaja kell 10.00-11.00, Pärnu rannaniidu matkarada, piknik rannapargis. Kaasa õpetajad Astrid Roosileht ja Tiina Käärmann. Hansaliinid kell 9.15 kooli juures, tagasi Pärnust 13.00.
> 2. klassid Paides: Paide ajakeskuse programm „Mänguline rännak läbi Eestimaa“. Kaasa õpetajad Jane Lumijõe ja Heli Mitt ning lapsevanemad Kristina Kuusik ja Kristiina Tarn ning tugiisik Juta Lange-Nõmm. Hansaliinid kell 8.15 kooli juures, tagasi 14.00.
> 3. klassid ja 4. klass Viljandis. Kaasa õpetajad Tiina Tominga-Ergezinger, Heli Lilleste ja Eve Kukk. Hansaliinid kell 8.15 kooli juures, tagasi Viljandist hakatakse sõitma kell 13.30.
> 5. klass Tartus Ahhaa keskuses. Kaasa õpetajad Anne Rätsep ja Rita Petersell. Sõit liinibussiga Torist kell 9.00-11.45, tagasi liinibussiga kell 15.35-18.20.
> 6. klass Kihnus. Kaasa õpetaja Kaja Maripuu. Hansaliinid kell 8.30 kooli juurest, tagasi Munalaiu sadamast 17.15.
* 8. klassi uurimistööde eelkaitsmine kell 8.30 kabinetis 13.

T, 12.06
* 1.-8. klassi aktus:
Aktus algab kogunemisega koolimaja ees kell 8.30. Seejärel liigutakse klasside kaupa (8. klass kõige ees) parki, kus viiakse läbi meenutusminutid. Aktus jätkub aulas kella 9-ni.
* Kell 9.20-10.00 toimuvad etteasted aulas:
esineb näitering (Laura-Liis Ansi),
esineb koolibänd (Kalev Saar),
direktor meenutab Eesti 100 sündmusi Tori koolis.
* Kell 10.00-11.00 liigub koolimajas Tori valla arendusmeeskond.
* Kell 10.15-11.00 klassijuhataja tund.
* Koolibussid kell 11.00.
* Kell 11.30 stardivad koolitöötajad piknikule Jõesuu külamajja.

K, 13.06
* Valikaine eksam (ühiskonnaõpetus, inglise keel, bioloogia, loodusõpetus) kell 10.00.

N, 14.06
* Inglise keele suulise osa eksam jätkub.
* Hoolekogu erakorraline koosolek kell 18.00.
Päevakord:
1. 4. klassi õpilaste arv klassis 2018/19. õppeaastal, klassi õpilaste arvu suurendamine 24-lt 26-ni. Alus: PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas. (3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi (24 õpilast) üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
2. Muudatused kooli kodukorras (Seoses dokumendi „Kooli arvutite ja isiklike nutiseadmete kasutamise eeskiri“ koostamisega) – arutelu.

R, 15.06
* Järeleksam kell 9.00 aulas.
* Õppenõukogu kell 12.00 kabinetis 22 (direktor):
1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

L, 16.06
* Lõpuaktus võimlas kell 13.00.

P, 17.06

Nädala 04.06-10.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.
E, 04.06
* Eesti lipu päev Sindis kell 10-12. Osaleb 7. klass ja direktor. Buss kooli ees kell 9.30.
* 4. klassi piknik koos vanematega Soomaal alates kell 15.30 (õp Eve Kukk) ja 2.A klassi piknik Soomaa kanuumatkakeskuses (õp Jane Lumijõe).

T, 05.06
* KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD, kogunemine kell 8.15-9.00.

K, 06.06
* 1.-8. klassile pannakse hinded välja.
* 8. klass õpib kodus matemaatikat.
* POL-i juhid võtavad vastu tublid õpilased ja õpetaja kell 11.00-13.00, buss kooli ees kell 10.15. Vaata kutsutute nimekirja
* Tori vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele, vanematele ja juhendajatele kell 18 Are Huvikeskuses. Vaata kutsutute nimekirja
* 3.A klassiõhtu kell 18-21 (õp Tiina Tominga-Ergezinger).

N, 07.06
* Kell 10.00 8. klassi kooli üleminekueksam matemaatikas (direktor, õppealajuhataja ja õp Vilja Jansen).
* 2.B klassihommik (õp Heli Mitt).
* Õppenõukogu kell 14.50. Päevakorras õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 §4 lg1.) – Direktor.
* 1.A vanematega klassiõhtu Urumarja külas (õp Astrid Roosileht).

R, 08.06
* 1.-8. klassile on vaba päev.
* Kell 10.00-13.00 matemaatika lõpueksam aulas ja kabinetis 12 (direktor).

L, 09.06
KOOLIPÄEV, sõidavad koolibussid.
* PERESPORDIPÄEV SÕBRAGA SPORDIPLATSIL (Korraldavad Tori Spordiklubi ja kooli hoolekogu).

P, 10.06

Nädala 28.05-03.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised.
E, 28.05
* Kell 9.00-11.00 Eesti 100 tammede istutamine küladesse (direktor).
* Kell 11.00-12.00 tutipäeva aktus (õp Ülle ja 8. klass).

T, 29.05
* 9. klass käib vaid konsultatsioonidel:
1. tunni ajal eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas).
2. tunni ajal LÕK õpilase eesti keele konsultatsioon (õp Evi Ringmäe).
* 2. tunni ajal 3. klassi matemaatika riiklik tasemetöö (kõik õpilased on riiklikus valimis), HEV õpilased teevad töö kabinetis 20 – direktor ja õppealajuhataja.
* Hobumajandus 4. klassile.

K, 30.05
* 2. klass Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis programmis „Teraviljast leivani“ ja mänguasjamuuseumis (õpetajad Jane Lumijõe, Heli Mitt ja Annikki Poom). Buss kooli ees kell 8.00. Nendega liitub uurimistöö raames Rain Savolainen 8. klassist.
* 2. tunni ajal 8. klassi kooli eesti keele tasemetöö kabinetis 22 – õppealajuhataja. HEV õpilased teevad töö mänguklassis – õp Merike Haas.
6. tunni ajal toimub 8. klassil vene keel.
* 4. tunni ajal 9. kl eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas).

N, 31.05
* 3. tunni ajal 7. klassi kooli matemaatika tasemetöö – õppealajuhataja. HEV õpilased teevad töö kabinetis 23 – õp Vilja Jansen.
* Jalgratturi eksam 3.-4. klassi õpilastele:
4. tunni ajal teooria eksam oma klassis (direktor, klassijuhatajad).
Peale seda liikluseksam 3.B klassil ja 4. klassil ning 6. tunni ajal 3.A klassil.
* 5.-6. tunni ajal Rajaleidja karjäärispetsialistid 8. klassis kabinetis 13 (õp Ülle Urba). 7. tunni ajal soovijatele individuaalne nõustamine kabinettides 13 ja 14.
* 7. tunni ajal 9. kl eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas), LÕK õpilasele 2. tunni ajal (õp Evi Ringmäe).
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor).

R, 01.06
* Loodushommik 1.-8. klassile kell 8.15-9.45:
5.-8. klass fuajees (õp Kaja Maripuu),
1.-2. klass 2. klassiruumis (õpetajad Heli Mitt ja Tiina Käärmann),
3.-4. klassi võimlas (õpetajad Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger).
* Alates kell 9.45 MATKAPÄEV (klassijuhatajad).
* Kell 10.00-13.00 eesti keele lõpueksam aulas ja kabinetis 25 (direktor).
* Kell 13.00-14.40 1.-5. klass piirkonna lastekaitsepäeval rahvamaja õuel.

L, 02.06
* Pärnumaa laste laulupidu „Õnn on peidus minu kodus“ Pärnu Vallikääru aasal.
Osalevad mudilaskoor (saatjad on õpetajad Jane Lumijõe, Heli Mitt, Heli Lilleste, Tiina Tominga-Ergezinger) ja lastekoor (saatjad on õp Anne Rätsep ja direktor).
Buss kooli ees kell 9.15, tagasi 18.30 Pärnust.

P, 03.06
* Kell 12.00 Jõesuu külamaja avamine.

Nädala 21.05-27.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.
E, 21.05

T, 22.05
* 1. tunni ajal 6. kl matemaatika e-tasemetöö valimi õpilastele (9 õpilast) matemaatika klassis ja arvutiklassis – direktor.
* Pärnumaa suvemängude jooksukrossil on Tori kooli õpilastest nimekirjas Galina Kuusik, Emma Rätsep, Karmen Toomet ja Meril Adeela Alev (Andra Sõmer).
* Hobumajandus 4. klassile, õpilasi saadab õppealajuhataja.
* Kell 13.00 0-klass, infotund vanematega ja avalduste registreerimine – direktor, juhiabi, õp Heli Lilleste.

K, 23.05
* Kergejõustik Pärnu rannastaadionil kell 10.00 (õp Rita Petersell).
* 4. tunni ajal 6. kl matemaatika e-tasemetöö ülejäänud õpilased (15 õpilast) matem klassis ja arvutiklassis – direktor.
* Rajaleidja infopäev „Koolivälise nõustamismeeskonna töö muudatused“ kell 15.00 Pärnus, osaleb Kai Kukk.

N, 24.05
* Õp Andra Sõmer osaleb Pärnus koolitusel „Vabaühendused ja selle juhirolli mõju“.
* 2. tunni ajal 3. klasside eesti keele tasemeöö – direktor ja õppealajuhataja.
* Projekt „Kooliõpilased loodusturismis“ kell 9.15-12.15 (projektijuht Erika Nõmm).
* 2.B klass Pärnu Liikluslinnakus kell 9.30-11.00, buss kooli ees 8.55 (õp Heli Mitt).
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor).

R, 25.05
* „Kaitse end ja aita teist“ laager Jõulumäel: 4 poissi ja 4 tüdrukut ning õp Kaja Maripuu.
Õp Kaja Maripuud asendab õp Tiit Tammela. Võistkonnas on Keidi, Jacklyn, Laura Liis, Elery, Sten Markus, Tristan, Kuldar Joel ja Rasmus. Buss kooli ees 8.10, tagasi kell 20.00 Jõulumäelt.
* Algklasside sportmängud (Karu-Kati ja Karu-Mati) Vändras, kaasa läheb õp Rita Petersell, tema tunde asendab Anneli Raudsepp. Mängudel osalevad Sanna Eliise Meri, Lisette-Aliine Ots, Meril Adeela Alev, Ancelika Puusild, Jürgen Saar, Jakob Ergezinger, Guido Tael ja Ralf-Marcus Rohtla.
* Suvemängude jalgpalliturniir Kilingi-Nõmmes. Osalevad Carl Aadam, Janar, Arko, Enar, Maiker, Harry, Carl-Robyn ja Art (Andra Sõmer). Väljasõit kooli juurest kell 8.30.
* Kell 10.00-13.00 on avatud Pärnumaa veebipõhine informaatikaolümpiaad 2018. Tori koolist osalevad Germo Tael 7. kl ja Henry Veeväli 8. kl.
* 9. klassile tuleb hinded välja panna!

L, 26.05

P, 27.05

Nädala 14.05-20.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised.
E, 14.05
* Kell 17.30 infotund vanematele võimaliku uue koolimaja jm koolikorraldusliku temaatika küsimustes aulas (direktor).

T, 15.05
* 0-klass kell 13.00 (õp Heli Lilleste).

K, 16.05
* 6. klassi valimi eesti keele e-tasemetöö 2. tunni ajal – direktor.
* „Ei kiusamisele“ loeng 5.-9. klassi õpilastele kell 10.00 aulas, korraldab Helen Adamson.
* Kell 11.00 kevadpeo PEAPROOV aulas.

N, 17.05
* Lasteaedade SINILILLE MÄNGUD, korraldab Tori lasteaed meie kooli spordiplatsil. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lisajalgpalliplatsil.
* 6. klassi eesti keele e-tasemetöö 5. tunni ajal neile, kes ei kuulunud valimisse – direktor.
* KEVADPIDU kell 18.00 aulas.

R, 18.05
* 7.-8. klassi ekskursioon Riias (õp Merike Haas ja õp Ülle Urba).
* Direktor osaleb koolitusel Tallinnas: „Kuidas kaasata oma organisatsiooni välisvabatahtlikke?“

L, 19.05
* Muuseumiöö Tori rahvamajas kell 18-23.

P, 20.05