Nädala 11.06-17.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi viimase nädala tähtsamad tegemised.
E, 11.06
* Ekskursioonide päev
> 1. klassid Pärnus: Pernova Loodusmaja kell 10.00-11.00, Pärnu rannaniidu matkarada, piknik rannapargis. Kaasa õpetajad Astrid Roosileht ja Tiina Käärmann. Hansaliinid kell 9.15 kooli juures, tagasi Pärnust 13.00.
> 2. klassid Paides: Paide ajakeskuse programm „Mänguline rännak läbi Eestimaa“. Kaasa õpetajad Jane Lumijõe ja Heli Mitt ning lapsevanemad Kristina Kuusik ja Kristiina Tarn ning tugiisik Juta Lange-Nõmm. Hansaliinid kell 8.15 kooli juures, tagasi 14.00.
> 3. klassid ja 4. klass Viljandis. Kaasa õpetajad Tiina Tominga-Ergezinger, Heli Lilleste ja Eve Kukk. Hansaliinid kell 8.15 kooli juures, tagasi Viljandist hakatakse sõitma kell 13.30.
> 5. klass Tartus Ahhaa keskuses. Kaasa õpetajad Anne Rätsep ja Rita Petersell. Sõit liinibussiga Torist kell 9.00-11.45, tagasi liinibussiga kell 15.35-18.20.
> 6. klass Kihnus. Kaasa õpetaja Kaja Maripuu. Hansaliinid kell 8.30 kooli juurest, tagasi Munalaiu sadamast 17.15.
* 8. klassi uurimistööde eelkaitsmine kell 8.30 kabinetis 13.

T, 12.06
* 1.-8. klassi aktus:
Aktus algab kogunemisega koolimaja ees kell 8.30. Seejärel liigutakse klasside kaupa (8. klass kõige ees) parki, kus viiakse läbi meenutusminutid. Aktus jätkub aulas kella 9-ni.
* Kell 9.20-10.00 toimuvad etteasted aulas:
esineb näitering (Laura-Liis Ansi),
esineb koolibänd (Kalev Saar),
direktor meenutab Eesti 100 sündmusi Tori koolis.
* Kell 10.00-11.00 liigub koolimajas Tori valla arendusmeeskond.
* Kell 10.15-11.00 klassijuhataja tund.
* Koolibussid kell 11.00.
* Kell 11.30 stardivad koolitöötajad piknikule Jõesuu külamajja.

K, 13.06
* Valikaine eksam (ühiskonnaõpetus, inglise keel, bioloogia, loodusõpetus) kell 10.00.

N, 14.06
* Inglise keele suulise osa eksam jätkub.
* Hoolekogu erakorraline koosolek kell 18.00.
Päevakord:
1. 4. klassi õpilaste arv klassis 2018/19. õppeaastal, klassi õpilaste arvu suurendamine 24-lt 26-ni. Alus: PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas. (3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi (24 õpilast) üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
2. Muudatused kooli kodukorras (Seoses dokumendi „Kooli arvutite ja isiklike nutiseadmete kasutamise eeskiri“ koostamisega) – arutelu.

R, 15.06
* Järeleksam kell 9.00 aulas.
* Õppenõukogu kell 12.00 kabinetis 22 (direktor):
1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

L, 16.06
* Lõpuaktus võimlas kell 13.00.

P, 17.06

Nädala 04.06-10.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.
E, 04.06
* Eesti lipu päev Sindis kell 10-12. Osaleb 7. klass ja direktor. Buss kooli ees kell 9.30.
* 4. klassi piknik koos vanematega Soomaal alates kell 15.30 (õp Eve Kukk) ja 2.A klassi piknik Soomaa kanuumatkakeskuses (õp Jane Lumijõe).

T, 05.06
* KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD, kogunemine kell 8.15-9.00.

K, 06.06
* 1.-8. klassile pannakse hinded välja.
* 8. klass õpib kodus matemaatikat.
* POL-i juhid võtavad vastu tublid õpilased ja õpetaja kell 11.00-13.00, buss kooli ees kell 10.15. Vaata kutsutute nimekirja
* Tori vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele, vanematele ja juhendajatele kell 18 Are Huvikeskuses. Vaata kutsutute nimekirja
* 3.A klassiõhtu kell 18-21 (õp Tiina Tominga-Ergezinger).

N, 07.06
* Kell 10.00 8. klassi kooli üleminekueksam matemaatikas (direktor, õppealajuhataja ja õp Vilja Jansen).
* 2.B klassihommik (õp Heli Mitt).
* Õppenõukogu kell 14.50. Päevakorras õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 §4 lg1.) – Direktor.
* 1.A vanematega klassiõhtu Urumarja külas (õp Astrid Roosileht).

R, 08.06
* 1.-8. klassile on vaba päev.
* Kell 10.00-13.00 matemaatika lõpueksam aulas ja kabinetis 12 (direktor).

L, 09.06
KOOLIPÄEV, sõidavad koolibussid.
* PERESPORDIPÄEV SÕBRAGA SPORDIPLATSIL (Korraldavad Tori Spordiklubi ja kooli hoolekogu).

P, 10.06

Nädala 28.05-03.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised.
E, 28.05
* Kell 9.00-11.00 Eesti 100 tammede istutamine küladesse (direktor).
* Kell 11.00-12.00 tutipäeva aktus (õp Ülle ja 8. klass).

T, 29.05
* 9. klass käib vaid konsultatsioonidel:
1. tunni ajal eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas).
2. tunni ajal LÕK õpilase eesti keele konsultatsioon (õp Evi Ringmäe).
* 2. tunni ajal 3. klassi matemaatika riiklik tasemetöö (kõik õpilased on riiklikus valimis), HEV õpilased teevad töö kabinetis 20 – direktor ja õppealajuhataja.
* Hobumajandus 4. klassile.

K, 30.05
* 2. klass Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis programmis „Teraviljast leivani“ ja mänguasjamuuseumis (õpetajad Jane Lumijõe, Heli Mitt ja Annikki Poom). Buss kooli ees kell 8.00. Nendega liitub uurimistöö raames Rain Savolainen 8. klassist.
* 2. tunni ajal 8. klassi kooli eesti keele tasemetöö kabinetis 22 – õppealajuhataja. HEV õpilased teevad töö mänguklassis – õp Merike Haas.
6. tunni ajal toimub 8. klassil vene keel.
* 4. tunni ajal 9. kl eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas).

N, 31.05
* 3. tunni ajal 7. klassi kooli matemaatika tasemetöö – õppealajuhataja. HEV õpilased teevad töö kabinetis 23 – õp Vilja Jansen.
* Jalgratturi eksam 3.-4. klassi õpilastele:
4. tunni ajal teooria eksam oma klassis (direktor, klassijuhatajad).
Peale seda liikluseksam 3.B klassil ja 4. klassil ning 6. tunni ajal 3.A klassil.
* 5.-6. tunni ajal Rajaleidja karjäärispetsialistid 8. klassis kabinetis 13 (õp Ülle Urba). 7. tunni ajal soovijatele individuaalne nõustamine kabinettides 13 ja 14.
* 7. tunni ajal 9. kl eesti keele konsultatsioon (õp Merike Haas), LÕK õpilasele 2. tunni ajal (õp Evi Ringmäe).
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor).

R, 01.06
* Loodushommik 1.-8. klassile kell 8.15-9.45:
5.-8. klass fuajees (õp Kaja Maripuu),
1.-2. klass 2. klassiruumis (õpetajad Heli Mitt ja Tiina Käärmann),
3.-4. klassi võimlas (õpetajad Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger).
* Alates kell 9.45 MATKAPÄEV (klassijuhatajad).
* Kell 10.00-13.00 eesti keele lõpueksam aulas ja kabinetis 25 (direktor).
* Kell 13.00-14.40 1.-5. klass piirkonna lastekaitsepäeval rahvamaja õuel.

L, 02.06
* Pärnumaa laste laulupidu „Õnn on peidus minu kodus“ Pärnu Vallikääru aasal.
Osalevad mudilaskoor (saatjad on õpetajad Jane Lumijõe, Heli Mitt, Heli Lilleste, Tiina Tominga-Ergezinger) ja lastekoor (saatjad on õp Anne Rätsep ja direktor).
Buss kooli ees kell 9.15, tagasi 18.30 Pärnust.

P, 03.06
* Kell 12.00 Jõesuu külamaja avamine.

Nädala 21.05-27.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.
E, 21.05

T, 22.05
* 1. tunni ajal 6. kl matemaatika e-tasemetöö valimi õpilastele (9 õpilast) matemaatika klassis ja arvutiklassis – direktor.
* Pärnumaa suvemängude jooksukrossil on Tori kooli õpilastest nimekirjas Galina Kuusik, Emma Rätsep, Karmen Toomet ja Meril Adeela Alev (Andra Sõmer).
* Hobumajandus 4. klassile, õpilasi saadab õppealajuhataja.
* Kell 13.00 0-klass, infotund vanematega ja avalduste registreerimine – direktor, juhiabi, õp Heli Lilleste.

K, 23.05
* Kergejõustik Pärnu rannastaadionil kell 10.00 (õp Rita Petersell).
* 4. tunni ajal 6. kl matemaatika e-tasemetöö ülejäänud õpilased (15 õpilast) matem klassis ja arvutiklassis – direktor.
* Rajaleidja infopäev „Koolivälise nõustamismeeskonna töö muudatused“ kell 15.00 Pärnus, osaleb Kai Kukk.

N, 24.05
* Õp Andra Sõmer osaleb Pärnus koolitusel „Vabaühendused ja selle juhirolli mõju“.
* 2. tunni ajal 3. klasside eesti keele tasemeöö – direktor ja õppealajuhataja.
* Projekt „Kooliõpilased loodusturismis“ kell 9.15-12.15 (projektijuht Erika Nõmm).
* 2.B klass Pärnu Liikluslinnakus kell 9.30-11.00, buss kooli ees 8.55 (õp Heli Mitt).
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor).

R, 25.05
* „Kaitse end ja aita teist“ laager Jõulumäel: 4 poissi ja 4 tüdrukut ning õp Kaja Maripuu.
Õp Kaja Maripuud asendab õp Tiit Tammela. Võistkonnas on Keidi, Jacklyn, Laura Liis, Elery, Sten Markus, Tristan, Kuldar Joel ja Rasmus. Buss kooli ees 8.10, tagasi kell 20.00 Jõulumäelt.
* Algklasside sportmängud (Karu-Kati ja Karu-Mati) Vändras, kaasa läheb õp Rita Petersell, tema tunde asendab Anneli Raudsepp. Mängudel osalevad Sanna Eliise Meri, Lisette-Aliine Ots, Meril Adeela Alev, Ancelika Puusild, Jürgen Saar, Jakob Ergezinger, Guido Tael ja Ralf-Marcus Rohtla.
* Suvemängude jalgpalliturniir Kilingi-Nõmmes. Osalevad Carl Aadam, Janar, Arko, Enar, Maiker, Harry, Carl-Robyn ja Art (Andra Sõmer). Väljasõit kooli juurest kell 8.30.
* Kell 10.00-13.00 on avatud Pärnumaa veebipõhine informaatikaolümpiaad 2018. Tori koolist osalevad Germo Tael 7. kl ja Henry Veeväli 8. kl.
* 9. klassile tuleb hinded välja panna!

L, 26.05

P, 27.05

Nädala 14.05-20.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised.
E, 14.05
* Kell 17.30 infotund vanematele võimaliku uue koolimaja jm koolikorraldusliku temaatika küsimustes aulas (direktor).

T, 15.05
* 0-klass kell 13.00 (õp Heli Lilleste).

K, 16.05
* 6. klassi valimi eesti keele e-tasemetöö 2. tunni ajal – direktor.
* „Ei kiusamisele“ loeng 5.-9. klassi õpilastele kell 10.00 aulas, korraldab Helen Adamson.
* Kell 11.00 kevadpeo PEAPROOV aulas.

N, 17.05
* Lasteaedade SINILILLE MÄNGUD, korraldab Tori lasteaed meie kooli spordiplatsil. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lisajalgpalliplatsil.
* 6. klassi eesti keele e-tasemetöö 5. tunni ajal neile, kes ei kuulunud valimisse – direktor.
* KEVADPIDU kell 18.00 aulas.

R, 18.05
* 7.-8. klassi ekskursioon Riias (õp Merike Haas ja õp Ülle Urba).
* Direktor osaleb koolitusel Tallinnas: „Kuidas kaasata oma organisatsiooni välisvabatahtlikke?“

L, 19.05
* Muuseumiöö Tori rahvamajas kell 18-23.

P, 20.05

Sügisel 2018 kooliastujatele

Tori Põhikool ootab sügisel 2018 kooliastujaid tutvuma kooliga ja õpetajaga kahel teisipäeval, 15. mail ja 22. mail kell 13.00-14.40. Õpetaja Heli Lilleste ootab õpilasi koolis oma klassiruumis I korrusel.
22. mail palume võimalusel kooli ka lapsevanemad. Siis kõneleme veidi koolist üldiselt, klassijuhataja annab ülevaate vajaminevatest õppevahenditest ning on võimalik ka 1. klassi õpilaseks registreerumine (Palume kaasa võtta lapse sünnitunnistuse, vanema isikut tõendav dokumendi. Õpilaspileti pildi, lasteaiast saadud koolivalmiduse kaardi ja perearsti juurest tervisekaardi võib tuua sügisel).
Kirjutada saab ka koolitee alustamise toetuse avaldust. Selleks on vaja raha saaja pangakonto numbrit.
Avalduse kooli astumiseks võib täita juba kodus, selle leiab aadressilt
http://toripk.ee/dokumendid/lapsevanemale/
Õpilastel palun kaasa võtta vahetusjalanõud, harilik ja värvilised pliiatsid.
Kohtumiseni!
Info tel 55667330 (Pille Usin, direktor)
Direktor Pille Usin

Nädala 07.05-13.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.
E, 07.05
* 2.B klassis on praktikal Tiina Liiv.
* Kell 17.00 Tori valla arengukava 2018-2030 arutelu Tori rahvamajas; kutsutud on direktor.

T, 08.05
* Projekti „Korvpall kooli“ töötoad (õp Rita Petersell):
1. tunni ajal 1.A, 1.B ja 2.A klass võimlas (õpilased riietuvad nagu sporditunnis);
2. tunni ajal 2.B, 3.A, 3.B ja 4. klass (õpilased riietuvad nagu sporditunnis).
* Kevadkross 1.-3., 4.-5., 6.-7. ja 8.-9. klassidele Jõulumäel kell 10.00. Buss kooli ees kell 8.15 (35 õpilast ning õp Rita Petersell ja õp Anneli Raudsepp).
* Kell 11.00-14.00 valla haridusjuhtide koosolek Are huvikeskuses; osaleb direktor.
* Hobumajandus 4. klassile kell 12.00-14.00, õpilasi saadab Daivi Jõerand.

K, 09.05
* Koolis alustab Pärnumaa KHK praktikant Aaron Saar. IT süsteemide spetsialisti I kursuse praktika kestab 09. mai – 22. juuni. Juhendaja Harri Kivi.
* 3. tunni esimeses pooles toimub aulas olümpialaulude laulmine ja hääletamine kooliolümpiaks (õp Anne Rätsep). Kõik klassid kogunevad aulasse.

N, 10.05
* Heategevuslik teatejooks 5.-9. klassi õpilastele kell 12.00 Rannapargis. Osaleb 40 õpilast, õp Rita Petersell. Buss kooli ees kell 11.00.
Õp Rita asendamine:
4. tund – 9. kl poisid, kes ei lähe teatejooksule, spordivad vabalt õues või jõusaalis;
5. tund – 7.-8. klassi tüdrukud, vaba liikumine õues või jõusaalis.
* Konverents „Muutuv kooliruum“ kell 11.30-17.30 Tallinnas; osaleb direktor.

R, 11.05
* Kooli solistide konkurss (õp Anne Rätsep, õp Mairi Vare) 3. tunni ajal.

L, 12.05
* Töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkurss-näitus Kilingi-Nõmmes kell 9.30 (õp Mairo Sepp). Osalevad Sander Siim ja Carl Robyn Valdaru 7. kl. Sõit õpetaja autoga.

P, 13.05
* Kell 19.00 EMADEPÄEVA kontsert Tori kirikus. Esineb Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester. Dirigeerib Riivo Jõgi. Soleerib Kairi Sosi.
Kell 20.30 orkestri (52 inimest) toitlustamine Tori kooli sööklas (Maie Raidlepp).

Nädala 02.05-06.05.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.
E, 30.04
Koolivaheaeg

T, 01.05
Kevadpüha

K, 02.05 TULEME KOOLI
* Pärnu linna ja maakonna koolide õppealajuhatajate töötoad Tõstamaal kell 10.00-16.00, osaleb Kai Kukk.
* Inglise keele olümpiaad 6. ja 8. klassi õpilastele Paikuse Põhikoolis kell 11.00 (õp Ülle Urba). Osalevad Jan-Markus Tohv, Rasmus Ulp ja Sten Markus Uus 6. klassist ning Sander Aas, Henry Veeväli ja Carl Aadam Vihrov 8. klassist. Buss kooli ees kell 10.15 (direktor).
* Bändiring, juhendaja õp Kalev Saar.
3.-6. klass 15.00-16.30
7.-9. klass 16.30-18.00

N, 03.05
* KLASSIDE PILDISTAMINE, firma Pildikompanii. Õpilased saavad kolmapäeval, 02.05 firmalt infolehed, mis tuleb pildistamise ajaks täidetult tagasi tuua.
* Kell 18.00 9. klassi koosolek teemal kooli lõpetamine (õp Kai Kukk).

R, 04.05
* Õp Eve Kukk koolitusel Tartus, tunde asendab direktor.
* Kell 18.00 kooli lastevanemate HOOGTÖÖPÄEV.

L, 05.05

P, 06.05
* Laulupeo seminar Tallinnas, osaleb õp Anne Rätsep.

Lastevanemate hoogtööpäev reedel, 04.05 kell 18.00

Ootame emasid, isasid, vanaemasid, vanaisasid, õpilasi, õdesid-vendi ja sõpru ning koolitöötajaid kaasa lööma kooliümbruse heakorratöödel.
1. objekt on muruplatsid: lehtede riisumine ja vedamine. Kaasa reha.
Tööd korraldavad Heli Mitt (võimla ja jõe vahelisel alal) ja Pille Usin (pargis).
2. objekt on võsa ja murdunud puu maha võtmine ning jõe ääre puhastamine võsast. Okste põletamine. Kaasa saag.
Tööd korraldab hoolekogu esimees Markko Virkus.
3. objekt on lõkkekoha (kunagine väliklass) korrastamine jõe ääres. Kaasa reha, kang jm.
Tööd korraldab hoolekogu liige Agur Alev.
Tööpäev lõpeb talgusupiga sööklas ~ kell 19.15.
SINU OSALEMINE ON VÄGA VAJALIK!