Nädal 17.- 23.02.2020

E, 17.02

 • Õp Tiina T-E  VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika baaskoolitus õpetajatele  Tallinnas.

Asendab õp Annikki Poom 1. klassis.

Sõidetakse liinibussiga kell 13.51.

 • Laste jumpingu trenn jääb ära, treener Kadi Tšehhis jumpingu üritusel.
 • 5. tunni ajal (informaatika)  4A klassi rahuloluküsitlustele vastamine (õp Jane ja õp Silver)

T, 18.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta
 • kell 9.10 1. klassi veeohutus. Läbi viib Lääne päästekeskus.
  Koolitusel saavad lapsed läbi mänguliste tegevuste põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ning kuidas nende korral käituda.
  Üheskoos arutletakse, kuidas hoiduda erinevatest veeõnnetustest. Käsitletakse nii talvist kui ka suvist veeohutust, mis kinnistatakse töölehtedega.

* 3A ja 3B õppekäigul Pärnus kontserdimajas „Käsikellade töötuba“ kell 12.00- 13.00 (õp Astrid ja õp Tiina K)

Söömine peale õppekäiku kell 13.45.

Buss kooli ees kell 11.15, tagasi~13.45.

3A 4. tund- inimeseõp                3B   4. tund-  inglise k

      5. tund – käeline                            5. tund- eesti k

       6. tund- inglise k                         6. tund arvuti

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi poisid (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), tüdrukud   KK;
            3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Jane), poistel kehaline kasvatus;
            5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Heli M), poistel kehaline kasvatus.

K, 19.02

 • 3. tunni ajal (informaatika)  4B klassi rahuloluküsitlustele vastamine ( õp Silver Silluta)
 • Valla andmekaitse koolitus Tori rahvamajas kell 10.15- 13.00, osaleb direktor

Asendamine:

4. tund 2. kl MU

5. tund  3 B kl MU- asendatud matemaatikaga (õp Tiina K)

 • Saalijalgpall 1.-3. klassile  kell 10.00 Kilingi-Nõmmes (õp Anneli Raudsepp)

Võistkonnas: Mathias Meidla, Arvi Tugedam, Kaspar Allik, Cristofer Müller, Riiko Raap, Karl- Martin  Altmäe, Jakob Mann, Andreas Toomet.

Kaasa treener Kevin Künnapas

BUSS kooli ees kell 8.15, tagasi umbes kell 14.30.

Kaasa koolist väike eine.

 • Pärnu Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päev kell 11.00- 15.30.

Osalevad 4 õpilast 9. klassist.

Kaasa läheb õppealajuhataja.

 • 2. klassi klassiõhtu kell 15- 17 koolimajas (õp Heli Lilleste)

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl poisid, tüdrukud vabad.

N, 20.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

2.grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta.

 • 5. tunni ajal (informaatika)  8. klassi rahuloluküsitlustele vastamine ( õp Silver)
 • Koolitus „Toimetulek füüsilise ja verbaalse agressiooniga“ Tallinnas 20.-21.02, osaleb eripedagoog Olga Pallo.

R, 21.02

VEERANDI VIIMANE PÄEV

 • Silver Silluta koolitusel Robootika Kuressaares 21.-22.02.2020
 • 3. tunni ajal aulas Iseseisvuspäeva aktus
 • 6.-7. tunni ajal lippudega  rongkäik kalmistule „Küünlad suurkujudele“.
 • Kell 20.00- 08.00 ARVUTIMÄNGUDE ÖÖ, korraldavad 8. klassi Tristan Hulkko ja Jan- Markus Tohv.

Lapsevanem peab andma loa öösel koolis osaleda.

Koolimajas on direktor.

L, 22.02

Tori saalivuti turniir kell 10.00 (Andra Sõmer)

Nädal 10.-16.02.2020

Eripedagoog Olga Pallo on töövõimetuslehel, õpilased töötavad koos klassiga.

E, 10.02

Asendamine 3 B klassis:

 1. Keh kasv
 2. Inimeseõp asendatud muusikaga- direktor
 3. Eesti keel- õp Heli Mitt
 4. Matemaatika asendatud liiklusega- õp Tessa Meltsas
 5. Käeline- õp Siiri Mets
 6. PPR- õp Astrid Roosileht
 7. PPR- direktor
 • 5. klassi tüdrukud Pärnus filmi “Talve”  vaatamas (klassijuhataja Eva Jansen- Mann).

Sõidetakse Tori kooli peatusest 13.51 liinibussiga.

T, 11.02

Õp Mairo Sepp , õnnitlemine peale 1. tundi!

 • 9.30 Tori Põhikooli väikevahendite inventuur (direktor, majandusjuhataja)
 • Geograafiaolümpiaad Pärnu-Jaagupis kell 10.00 (õp K.Maripuu)

Osalevad: 7.kl Johannes Ergezinger

8.kl Rasmus Ulp ja Kuldar Joel Künnapas

9. kl Emma Rätsep ja Carl Robyn Valdaru

Sõit kell 9.10 kooli juurest bussiga, tagasi söögivahetunniks.

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi tüdrukud (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), poisid   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi poisid hobusekasvanduses (õp Jane), tüdrukutel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi poisid hobusekasvanduses   (õp Heli M), tüdrukutel kehaline kasvatus.

K, 12.02

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl tüdrukud, poisid vabad.

 • Kell 15.00 uurimistööde hindamiskomisjoni koosolek (direktor)

N, 13.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta
 • 1. klassis 1.-2. tunni ajal VEPA vaatlejad (õp Tiina Tominga)

R, 14.02

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus 14.02.2020  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava 3.aastal.

SÕBRAPÄEV

Lõpeb 7. klassi  tehnoloogiat ja käsitööd lõimiv projekt. Juhendajad õp Anne Rätsep ja Mairo Sepp.

7. klassi õpilased viivad  sõbrapäeval läbi   igale 1.-4. klassile ühe töötoa, kus õpetatakse tegema põnevaid esemeid. Töötoad toimuvad  tehnoloogia ja  kodunduse klassides (kõik klassid tehakse kaheks grupiks ja vahetatakse tegevust poole tunni pealt)

Meisterdamise tunniplaan:

1. 4 B klass

2. 1. klass

3. 4 A klass

4. 2. klass

5. 3 B klass

6. 3 A klass

* TÕE korraldab:

Südamepaaride leidmine

Sõbrapäevapostkast

Fotonurk

Kõiki innustatakse kandma punast riietust!

 • 5.-6.  tunni ajal uurimistööde konverents aulas (direktor).

 9. klassi õpilased esitlevad oma töid tähestikulises järjekorras, igale õpilasele aega kuni 5. minutit. Paremate autasustamine R, 21.02.

Mikrofonid  esitluste harjutamiseks on aulas alates teisipäevast.

L, 15.02

Muusikaolümpiaad (õp Anne Rätsep)Osaleb Marii-Eliise Lumijõe.

Nädal 03.-09.02

Matemaatika nädal.

Algab Playback  gruppide registreerumine huvijuhti juures.

E, 03.02

 • Kell 14.00 Pärnumaa koolijuhtide eestseisuse koosolek Pärnus, osaleb direktor

T, 04.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi poisid (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), tüdrukud   KK;
            3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Jane), poistel kehaline kasvatus;
            5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Heli M), poistel kehaline kasvatus.

 • Kooliliiga võrkpall kell 10.00 Häädemeestel (õp Rita Petersell)

Võistkonda kuuluvad Emma Rätsep, Agnes Lõo, Aria Kohtla, Marii- Eliise Lumijõe  9. klassist, Mary Elisee Reinsalu, Melissa-Liis Lainet, Elery Tammann, Jacklyn Jaanimäe 8. klassist.

Sõit kooli juurest kell 8.15. Peale võetakse ka Sindi võistkond. Tagasi koolibusside ajaks.

Asendamine

1.-2. 5. kl T KK- õppealajuhataja

3. 6. kl  T KK- direktor

4.-6  4 B P KK- õp Anneli

7. 6.-7. P KK- õp Anneli

* kell 14- 16.00 Pärnumaa Spordiliidu koosolek, osaleb Andra Sõmer.

7. tunni ajal 5. klassi koolitants jääb ära.

K, 05.02

 • Matemaatika olümpiaad 7.-9. klassile (õp Vilja Jansen)

Pärnu-Jaagupis kell 10.00 (kestus 2 tundi ja 40 minutit)

Osalevad        7. klassist Johannes Ergezinger,  Oskar Martsoo.

8. klassist Rasmus Ulp ja Keidi Kask

Transport majandusjuhataja autoga kooli eest kell 9.15, tagasi hakatakse sõitma P-Jaagupist  kell 12.40.

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl poisid, tüdrukud vabad.

N, 06.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

2.grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta.

* Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus 06.-07.02. 2020, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Direktor on hommikul koolimajas.


11.00 Avasõnavõtt moderaatoritelt
Toomas Kruusimägi, koolijuht-moderaator
Ainar Ruussaar, õppetoolijuht-moderaator

HARIDUSE KÜLGVAADE
11.10 Teleseriaal: Teravad küsimused Eesti haridusele
Urmas Vaino, saatejuht ja mitmete hariduskonverentside moderaator

HARIDUSINNOVATSIOON
Esineja kinnitamisel

MAJANDUS
12.00 Kas kriis on tulekul ja kuidas pensionitrall mõjutab haridust?
Madis Müller, Eesti Panga president

TEADUS
13.45 Kliimamuutused, sellest tulenev ränne ja mida kliimamuutuse kohta õpetada?
Tarmo Soomere, Teaduste Akadeemia president

ETTEVÕTLIKKUS
14.30 Milline on ettevõtjaks kasvamise lugu ja hariduse roll selles?
Kristel Kruustük, Testlio kaasasutaja ja juht

RIIGIKAITSE
15.45 Mida saame hariduses õppida riigikaitse korraldusest?
Brigaadikindral Veiko-Vello Palm, Kaitseväe peastaabi ülem

16.30 Pealkiri kinnitamisel

17.15 Esimese konverentsipäeva lõpp

 • Kell 13.00 5. klasside Spelling Bee Pärnu Ülejõe Põhikoolis kooli aulas. (juhendaja õp Ülle Urba)

Tori Põhikooli võistkond: Elis Hunt ja Helerin Lilleväli

SÕIT õp Ülle autoga kell 12.10.

Õp Ülle inglise keele asendamine 5. tund 9. kl- õp Merike Kaseorg (kogu klass kokku)

Võistkond koosneb 2 õpilasest.
Meie Spelling Bee kirjeldus.
2 võistlejat teevad koostööd. Nende tulemus sõltub teineteisest.

Võistlejad saavad sõnakaardid 7 sõnaga. Võistleja A spellib oma 7 sõna võistlejale B. Võislteja B kirjutab sõna üles ja ütleb selle võistlejale A ning A spellib järgmise sõna. Kuni kõik 7 sõna on spellitud.

Iga sõna võib spellida 2 korda. 7 sõna spellimiseks on aega 2 minutit. Kui 2 minutit on täis alustab võistleja B oma 7 sõnaga.

Õpilased peaksid andma käsklusi oma kaasvõistlejale inglise keeles.

Arvestatakse tähtede õiget hääldust, sõnade õiget hääldust ja sõnade õigekirja. Võrdsete punktide korral arvestatakse ka aega ja mitu korda on ühte sõna spellitud.

Maksimumpunktid on 14 punkti. 1.-2.ja 3.-4. kohta jagama ei jäeta, siis need paarid võisltevad uuesti. Nüüd juba Spelling Bee levinud variant Zürii ütleb sõna ja see tuleb õigesti spellida.

R, 07.02

 • Haridusjuhtide  aastakonverents Pärnus 06.-07.02. 2020, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Direktor on hommikul koolimajas.

 • HARIDUSSÜSTEEM
  10.00 Millised teemad on haridusministri laual?
  Mailis Reps, Haridus- ja teadusminister

 • PSÜHHOLOOGIA
  10.45 Millised on käitumise juured psühholoogi pilgu läbi?
  Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog
 • TASAKAAL
  11.30 Kuidas tasakaalustada STEM, loovus ja kehakultuur?
  Aigar Vaigu, füüsik ja Rakett 69 saatejuht
  Ivo Felt, helirežissöör ja filmiprodutsent, Allfilmi kaasasutaja
  Kert Toobal, Eesti võrkpallikoondise kapten
 • VÄLISKOGEMUS
  13.15 Milline on koolide parim praktika välismaal?
  Andria Zafirakou, Londoni Alpertoni kooli õpetaja, üleilmse Parima Õpetaja Auhinna võitja 2018
 • TEHNOLOOGIA
  14.00 Kuidas aitavad neuroteadus ja tehisintellekt õppida?
  Priya Lakhani, Century Tech asutaja ja tegevjuht
 • 14.45 Kokkuvõtted
 • 15.00 Konverentsi lõpp ja kojusõit
 • Kell 13.00 tugispetsialistide kokkusaamine  Pärnus Rajaleidjas, osaleb eripedagoog Olga Pallo.
 • kell 13 tutvustatakse  Rajaleidja keskuse ruume ja tööd.
 • kell 14 toimub Medeqi müofunktsionaalsete aparaatide tooteesitlus ja
  oma kogemusest seoses MFP teraapiaga räägib Kadri Veidenberg (MFP terapeut) (keelekida ja suuhingamine).

Õpiabi 6. klassile  on koos klassitunniga.

L, 08.02

Ajaloo olümpiaadi  piirkondlik voor toimub Pärnu Mai Koolis 8. veebruaril kell 10.00 .

6.klass Liis Marii Sams
7.klass Johanna Mihkelstein, Oskar Martsoo
Sõit õpetaja Eva Jansen- Mann autoga.

Nädal 27.01- 02.02.2020

E, 27.01

Vestlused kell 11.30 ja ümarlaud 14.50 kab 22. (direktor)

T, 28.01

9. klass teatab valikeksami (klassijuhataja)

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi tüdrukud (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), poisid   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi poisid hobusekasvanduses (õp Jane), tüdrukutel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi poisid hobusekasvanduses   (õp Heli M), tüdrukutel kehaline kasvatus.

* ÜHISFEST on Pärnu Ühisgümnaasiumi korraldatav arvamusfestivalosaluskohvik, kus noored saavad kaasa rääkida Pärnu linna arengu teemadel. Päevajuht on Sass Henno

Ajakava: 12.00 – 12.30 kogunemine

12.30 – 13.00 arvamusfestival

13.00 – 14.00 osaluskohvik

14.00 – 14.45 laudkondade kokkuvõtted

14.45 – 15.00 päeva kokkuvõte

Laudkondade teemad: – Tuleviku kool / tuleviku haridus. Kuhu oleme teel? – Tuleviku töökohad ja töökorraldus. – Mida saavad noored teha kodukoha heaks? – Millises Pärnus linnas tahaksin mina elada ja töötada? – Kas noorel on kohta Pärnus? Mida teha, et noored tahaksid Pärnusse jääda ja pärast õpinguid tagasi tulla?

Tori Põhikoolist osalevad Jacklyn Jaanimäe ja Liisa Mann + huvijuht Tessa Meltsas

Tessa Meltsase asendamine 1. kl pikapäevarühmas:

5. tund- õp Tiina T-E

6. tund- õp Tiina T-E

* õp Eva on ära küsinud alates kell 11.00.

Asendab direktor

4. 7. kl A

5.  5. kl A

6. 6. kl A

7. 9. kl A

K, 29.01

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl tüdrukud, poisid direktori käsutuses.

N, 30.01

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta
 • Projekt „Koolilapsed loodusturismis“

Räätsamatk Riisa rabas, kestus 3h. Matkajuht Algis Martsoo.

Buss väljub Tori kooli juurest kl 9.10, kl 9.30 jõuame Riisa rabaäärsesse
parklasse.

Kl 12.00 on matk läbi ning suunduks Torisse tagasi.

Igaühel kaasas jook, matkal pakutakse pirukaid.

Raba on vesine, st et seljas  ja jalas peavad olema sobivad riided.

Kaasa huvijuht Tessa Meltsas.

  Nimi  klass
1. Ardy Annus 7. klass
2. Johannes Ergezinger 7. klass
3. Marleen Haas 7. klass
4. Oliver Kalde 7. klass
5. Ragnar Kirsi 7. klass
6. Oskar Martsoo 7. klass
7. Johanna Mihkelstein 7. klass
8. Angelika Savolainen 7. klass
9. Keiro Tarn 7. klass
10. Laura Liis Ansi 8. klass
11. Tristan Hulkko 8. klass
12. Keidi Kask 8. klass
13. Kristella Laura Kirsipuu 8. klass
14. Mirelli Loite 8. klass
15. Angelika Lõo 8. klass
16. Aida Nõmm 8. klass
17. Diana Prants 8. klass
18. Andreas Puusild 8. klass
19. Veronika Seling 8. klass
 • Matemaatikavõistlus NUPUTA (õp Vilja Jansen)

Osalevad  

5.-6. klassist  Helerin, Guido, Liis Marii, Jakob

Võistlus kell 10.00 Pärnu maavalitsuse saalis.

Sõit direktori autoga kell 9.15, tagasi samuti direktoriga Pärnust kell 11.30.

Osalevad    7.klassist  Johannes, Marleen, Keiro

Võistlus kell 12.00 Pärnu maavalitsuse saalis.

Sõit direktori autoga kell 11.00, tagasi 13.30.

 • 6. ja 7. klassi poiste klassiüritus Paikusel, korraldab Durhtek Airsoft, kaasa õp Anne Rätsep ja Rita Petersell.

Sõidetakse liinibussiga kell 13.53 Tori kooli peatusest.

Keiro ja Johannes tulevad Pärnust direktori autoga.

R, 31.01

L, 01.02

 • Bioloogiaolümpiaad (õp Kaja Maripuu)

Osalevad

 • 7. kl Oskar Martsoo
 • 9. kl Marii- Eliise Lumijõe

P, 02.02

Tartu rahulepingu aastapäev

Küünlapäev

Nädal 20.-26.01.2020

9. klass valib valikaine eksami (direktor, klassijuhataja).

E, 20.01

 • Õp Astrid  Roosileht on ära.

Asendamine 3 A klassis

 1. E- Tiina  K
 2. M- Heli M
 3. E-  Tiina T-E
 4. KK
 5. Inglise k
 6. PPR 3A + 3 B – direktor
 7. PPR – direktor
 • Kell 15.30 õppealajuhatajate ainesektsioon Pärnus, osaleb Kai Kukk

T, 21.01

 • Õp Annikki Poom on ära

Asendamine:

 1. Ind õp M- õpilane eripedagoogi juures
 2. Ind õp E- koos klassiga
 3. 8 E- koos klassiga
 4. 9 G- koos klassiga
 5. 9 B- koos klassiga
 6. 6.-7. PPR 2. klassis- direktor
 7.  
 8. II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi poisid (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), tüdrukud   KK;
            3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Jane), poistel kehaline kasvatus;
            5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Heli M), poistel kehaline kasvatus.

* Peale tunde osaleb direktor Tori sotsiaalvaldkonna võrgustikutöös kell 15.00 Tori sotsiaalmajas.

K, 22.01

 • Õp Astrid on ära peale 4. tundi.

Asendamine:

 • tund eesti keel (teise tunni ajal eesti keel, 5. tunni ajal muusika koos 3 B klassiga)
 • tund PPR- direktor
 • tund PPR- direktor

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl poisid, tüdrukud vabad.

N, 23.01

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.
 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus 23.- 26.01.2020 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava 3.aastal.
 • Rahvamaja juhataja kaunistab koolimaja seoses kooli 145. aastapäevaga

R, 24.01

 • 7.-9. klassi emakeele olümpiaad kell 10.00 Pärnu Koidula Koolis (õp Merike Haas)

Osalejad:

7.kl Johanna Mihkelstein, Marleen Haas

      8. kl Rasmus Ulp, Keidi Kask

      9.kl Marii Eliise Lumijõe, Emma Rätsep

Sõit liinibussiga Tori kooli peatusest kell 8.37, Papiniidu peatuses kell 9.04 on vastas õppealajuhataja ja saadab õpilased Koidula kooli klassidesse.

Tagasi tulevad õpilased iseseisvalt  bussiga Papiniidu peatusest kell 12.17. Palun osta sõidupiletid ja piletid anda õp Merikese kätte, et need kooli poolt välja maksta.

 • Tori kool 145. õpilastega (direktor)

Tunnid on kooli sünnipäeva puhul 5 minutit lühemad ja vahetunnid on 5 minutit pikemad!

Palun kõigil selga pidulik riietus!

1. tunni ajal tortide valmistamine sööklas. Igast klassist kuni 3-liikmelised võistkonnad. Küpsised, kohupiim ja aluskandik kooli poolt, ülejäänud materjal tordi valmistamiseks palun võtta klassi poolt kaasa! Tordid viiakse aulasse näitusele ja aula uksed on avatud peale 2. ja 3. tundi! Kohustuslik element tordil on number 145.

5. tunni ajal aktus aulas

Aktus algab iga klassi esindaja  poolt sünnipäevaküünla süütamisega.

 • Lastekoor „Sünnipäevalaul“, juhendab õp Anne Rätsep
 • Päevakohane tervitus direktorilt.
 • Laulu „No näed siis“ esitavad Tori kooli lõpuklassi õpilased Marii Eliise Lumijõe ja Rasmus Kask.
 • Tutvustame kooli almanahhi.
 • 5. klassi tantsurühm esitab tantsu „Sammu rütmis“, juhendaja  Andra Sõmer
 • Mudilaskoor „Orkester“, juhendab õp Anne Rätsep
 • Mudilaskoor + publik „Sünnipäevalaul“
 • Laulame ühiselt „Tori kooli valssi“.

Aktus lõpeb tordi söömisega oma koduklassis.   Kooli poolt on ühekordsed taldrikud ja tordikahvlid.

Kell 15.00 palume õpetajate  ja õpilaste esindust   osaleda kalmistul, kus süütame kauaaegsetele koolitöötajatele mälestusküünlad.

KÕIK VILISTLASPEO TÖÖRÜHMAD ON VALMISOLEKUS, ET PIDU KORRALDADA!

L, 25.01

Tori (endine Virula) kool tähistab 145. aastapäeva kokkutulekuga 25. jaanuaril 2020. aastal.

Ootame külla kõiki kooli vilistlasi, õpetajaid ja töötajaid.

Vilistlaste ja õpilaste kohtumine saalijalgpallis toimub algusega kell 12.00 võimlas.

Õhtul koolimaja avatud kella 17.00 alates, aktuse algus 18.00 aulas.

18.00-01.00 töötab sööklas baar.  Alates 20.00 kuni 02.00 mängib aulas tantsuks pillimees Urmo.

19.00-21.00 lendude pildistamine raamatukogus.

Osavõtumaks 10 eurot tasuda kohapeal või eelnevalt Tori Kooli Sihtasutuse arvele EE281010220031515017 (märksõna KOKKUTULEK).

P, 26.01 

Koolimajas koristamine.

Koolitants 2020 – Tants on kunst!

P, 26.01 Pärnu- ja Läänemaa tantsupäev / Pärnu Kontserdimajas (Andra Sõmer) Koolitantsu graafikud

5. klass “Sammu rütmis” (10 õpilast)
proov 10.45
etendus 12.00 – 14.43
Buss 10.00 Torist ja 15.00 Pärnust
Saatja õp Andra Sõmer

2.-4. klassi tüdrukud “Õhuloss” (17 õpilast)
proov 16.45
etendus 18.00-20.22
Buss 16.00 Torist ja 20.30 Pärnust
Saatjad: õp Andra Sõmer ja lapsevanem Liisi Kuldsaar.

Nädala plaan 13.-19.01

E, 13.01

Buss 12.30 kooli ees, tagasi jõuab ~16.30. Söömine peale 4. tundi (nn väikeste vahetunnis).

T, 14.01

 • Infojuht Silver Silluta Merleconsi koolitusel Tallinnas „Infojuhi koolitus“ .Informaatika ja robootika jäävad ära.
 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi tüdrukud (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), poisid   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi poisid hobusekasvanduses koolimajas (õp Jane), tüdrukutel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi poisid hobusekasvanduses koolimajas  (õp Heli M), tüdrukutel kehaline kasvatus.

K, 15.01

Algab kooliraamatukogu inventuur, kooliraamatukogu on suletud.

 • 15.-16.01.20 Huvitav kool konverents „Õppimise aeg“ Tartus, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Õp Pille Usin muusikatundide asendamine lastefilmi vaatamisega muusika klassis:

„  Lotte reis Lõunamaale multifilm”  https://www.youtube.com/watch?v=yQaAprYgu7c

 1. 1. kl- õp Astrid
 2. 3A- majandusjuhataja Lili
 3. 2. kl- õp Heli L
 4. 3B- õp  Jane

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl tüdrukud, poisid vabad.

N, 16.01

 • 15.-16.01.20 Huvitav kool konverents „Õppimise aeg“ Tartus, osalevad direktor ja õppealajuhataja.

Õp Kai Kukk tund  5. klassi inimeseõpetus vahetatud ajaloo tunniga reedel.

 • 16.-18.01.20 infojuht Silver Silluta Tartu Ülikoolis Informaatika õpetamise konverentsil.

Informaatika tunnid jäävad ära.

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.

R, 17.01

 • 16.-18.01.20 infojuht Silver Silluta Tartu Ülikoolis Informaatika õpetamise konverentsil.

Informaatika tunnid jäävad ära.

 • 9. klassi uurimistööde esitamise tähtaeg (juhendajad)
 • 4.b ja 3.b õppekäik Pärnu loodusmajja , tunnid loodusmajas 8.45-10.15 + lisaks 15 min vabalt vaikset vaatamist.Programmid: 4.b – “Tähtkujud, planeedid” ja 3.b – “Ilmakaared, kaart, kompass”.

Buss kooli ees kell 8.10, tagsi kell 11.00.

L, 18.01

 • Kell 13.00 võimlas Tori Põrguliste kodumäng jalgpallis.

Olete oodatud vaatama ja kaasa elama!

Nädala plaan 06.-12.01.2020

E, 06.01

Daivi Jõerand puhkus 06.-09.01. Kooliraamatukogu on suletud.

KOLMEKUNINGAPÄEV- jõulud saavad läbi!

T, 07.01

II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00, 1.grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi poisid (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), tüdrukud   KK;
3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Jane), poistel kehaline kasvatus;
5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Heli M), poistel kehaline kasvatus.

K, 08.01

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl poisid, tüdrukud vabad.

N, 09.01

II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00, 2.grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp.

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus 09.-12.01.2020 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava 3.aastal.

KT töötab koos klassiga.

 • Õp Jane Lumijõe  õppepuhkus 09.-11.01.2020,  Tartu Ülikooli abiõpetaja õppekava.

Asendab õp Juta- Lange Nõmm

R, 10.01

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus 09.-12.01.2020 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava 3.aastal.

KT töötab koos klassiga.

 • Õp Jane Lumijõe  õppepuhkus 09.-11.01.2020,  Tartu Ülikooli abiõpetaja õppekava.

Asendab õp Juta- Lange Nõmm

Nädal 16.-22.12.2019

E, 16.12

 • Advendivahetunnid aulas (TÕE)
 • Direktor kohtub abivallavanem Jana Malõhiga kell 8.00
 • 4 A klassi klassihommik (õp Jane Lumijõe)
 • 3. tunni ajal  4.-6. kl peaproov (õp H. Mitt)

T, 17.12

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, kaasa ka Silver Silluta.
 • 3.tunni ajal 1.-3. klassi peo peaproov (õp Astrid Roosileht)

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi tüdrukud (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), poisid   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi poisid hobusekasvanduses (õp Jane), tüdrukutel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi poisid hobusekasvanduses (õp Heli M), tüdrukutel kehaline kasvatus.

kell 18.00 1.-3. klassi jõulupidu „JÕULUD POLE ENAM MÄGEDE TAGA“

K, 18.12

 • Õp Vilja  haiguslehel

Asendamine:

 1. 8. kl ajalugu (viimane tund on esimeseks toodud)
 2. 5. kl-  õppealajuhataja
 3. 6. klass- direktor (peaproovis)
 4. 4.-
 5. 9. kl- õp Tõnu Tõmiste
 6. 7. kl- direktor
 • 1. klassi klassihommik (õp Tiina Tominga- Ergezinger)
 • 2. tunni ajal 7.-9. klassi peo peaproov aulas (õp A.Rätsep)
 • 3. tunni ajal 4.-6. klassi peo peaproov aulas (õp H.Mitt)
 • 3A klassi jõuluhommik 3.-5. tunni ajal (õp Astrid Roosileht)
 • HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl tüdrukud, poisid vabad.

Kell 18.00 4.-6. klassi jõulupidu „RÄNNAK LÄBI (JÕULU)AJA“ + esineb koolibänd

N, 19.12

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, kaasa ka Silver Silluta.
 • Õp Vilja  haiguslehel

Asendab direktor

1.5. kl

2. 9. kl

3. 7. kl

4. 6. kl

5.-

6. 8. kl

* 1.-4. klassi õpilased Pärnus teatris „Endla“ vaatamas etendust „Onu Remuse jutte“

Bussid (61 kohta ja 62 kohta) kooli ees kell 10.00.

1.-4. klassi söömine kell 13.45

5. klass sööb kell 12.45 (peale 5. tundi)

Kell 18.00 7.-9. klassi jõulupidu „JUSSIKE OOTAB JÕULE“.

R, 20.12

Poolaasta viimane päev!

8.15- 8.45        aktus saalis

8.45- 9.15        klassijuhataja tund oma koduklassis

9.15- 10.00      jõulukohvik

10.00- 10.45    kontsert “Läbi raskuste tähtede poole”

Päeva lõpp kell 11.00, saabuvad koolibussid:

Suur koolibuss teeb algul Taali tiiru, siis tavapärase Selja-Piistaoja tiiru.
Väike koolibuss teeb tavapärased ringid, Oore algul ja Võlli hiljem.
Lisabuss on tellitud Levi, Jõesuu, Tohera suunal, väljub samuti kell 11.00 kooli eest!

Vaheaeg, õpilased tulevad kooli 6. jaanuaril 2020.

Nädal 09.- 15.12.2019

E, 09.12

 • Õp Jane Lumijõe  õppepuhkus 09.-11.12.2019,  Tartu Ülikooli abiõpetaja õppekava.

Asendab õp Juta- Lange Nõmm

 • Maakonna käsitööõpetajate õppepäev Viljandis, väljasõit kell 9.15 Pärnust.

Asendab direktor:

1.-2. tund 4 B T TÕ

3.-4. tund- 5. kl T TÕ

5. tund 6.kl MU

6. tund 7. kl MU

7. tund lastekoor  jääb ära

 • Õpetaja Andra soovib teha ühe lisatrenni  koolitantsus poistele.

6. tund poisid 2.-5. kl

T, 10.12

 • Õp Jane Lumijõe  õppepuhkus 09.-11.12.2019,  Tartu Ülikooli abiõpetaja õppekava.

Asendab õp Juta- Lange Nõmm

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, kaasa ka Silver Silluta.

 • 3A klass Pärnu Maarja Magdaleena Gildis kell 14.00- 16.00 (õp Astrid Roosileht)

Buss kooli ees kell 13.00.

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi poisid (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), tüdrukud   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses  4 A klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Jane), poistel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses  4 B klassi tüdrukud hobusekasvanduses (õp Heli M), poistel kehaline kasvatus.

K, 11.12

 • Õp Jane Lumijõe  õppepuhkus 09.-11.12.2019,  Tartu Ülikooli abiõpetaja õppekava.

Asendab õp Juta- Lange Nõmm

 • TÕE maakonna õppepäev Häädemeestel kell 10- 14 (huvijuht Tessa Meltsas).

Osalevad Aria Kohtla 9. kl, Jacklyn Jaanimäe, Liisa Mann 8. kl, Marleen Haas 7. kl, Jakob Ergezinger ja Liis Marii Sams 6. kl, Mathelyn Jaanimäe 5. kl.

Buss kell 9.00 Tori kooli juures. Sõit koos Sauga õpilastega.

Kaasa väike eine.

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl poisid, tüdrukud vabad.

 • Tori Spordiklubi 10. aastapäeva üritus kell 19.00 võimlas (Andra Sõmer)

N, 12.12

Eripedagoog Olga Pallo on küsinud vaba päeva

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, kaasa ka Silver Silluta.

 • Akrobaatika võistlused Sindis 5.-9. kl P, T (õp Rita Petersell)

Osalevad 9 õpilast.

Buss kell 9.10 kooli ees.

Asendamine:

4.tund-  8. kl P KK

5.-

6. tund 5. kl T KK

7.tund 6.-7. kl P KK

Kaasa väike eine.

 • Paikuse osavalla hariduskonverents kell 9.30- 15.00 „Sõna jõud“ Paikuse Põhikooli aulas, osaleb direktor
 • III kooliastme jõulupeo proov aulas (õp Anne Rätsep)  2. tunni ajal.

R, 13.12

Paneme klassidega välja jõulude kaunistused.

 • 3. tunni ajal 1.-3. kl jõulupeo proov aulas (õp Astrid Roosileht)
 • 5. tunni ajal 4.-6. klassi peo proov aulas (õp Heli Mitt)
 • kell 15.15 kohtumine ümarlauas (õppealajuhataja), osalema on palutud õpetajad H. Mitt, A. Poom, T. Käärmann, O. Pallo, A. Raudsepp, Ü. Urba

L, 14.12

P, 15.12Nukuetendus VÕLULOOMADE JÕULUD kell 13 Jõesuu külamajas