Nädala 08.-14.03.2021 plaan

Koolis õpivad 1.-4. klassi õpilased ja HEV õpilased eritunniplaani alusel.

5.-9. klass on distantsõppel.

5.-9. klassi õpilastele jagatakse kahe järgmise  nädala   toidupakid, mida saab kätte koolimajast E, 08.03 kell 7.30- 18.00; T, 09.03 kell 7.30- 15.00.

Kes soovib pakki saada hilisemal kellaajal, saab võtta direktoriga ühendust 55667330 ja selle kokku leppida (sel juhul jäetakse pakk võimla administraatori kätte).

EMAKEELENÄDAL ALGKLASSIDES

Teema: Lastekirjanik Heljo Mänd

Eesmärgid:

 • tutvuda H. Männi loominguga
  • arendada ilmeka lugemise ja esinemisoskust
  • pöörata tähelapanu korrektsele käekirjale vihiku vormistamisele

Konkursid:

 • Ilmekas luuletuse esitaja
  • Tubli sõnavaratundja
  • Kaunima vihiku omanik

Klassides tutvutakse Heljo Männi erinevates žanrites loometööga

 • luuletuste kirjutaja;
 • telesaadete stsenaariumite autor („Mõmmi aabits, „Nõiakivi“);
 • juturaamatute („Väikesed võililled“, „Toomas Linnupoeg“) autor;
 • laulusõnade („Jorupill jonn“, „Mina ka“, „Pillerpall“) kirjutaja.

Raamatukogus on võimalik külastada H. Männi raamatute näitust.

Lõiming kunstiõpetusega: Heljo Männi luuletuse illustreerimine.

E, 08.03

Tähistame Tiina T-E ja Siiri sünnipäeva!

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger.

T, 09.03

Saab õnnitleda Liid (võimla koristaja)!

 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Anneli.

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 10.03

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger, Silver Silluta

Peale tunde paneme II trimestri hinded välja.

N, 11.03

 • Peale tunde kell 14.00 juhtkonna nõupidamine  direktori kabinetis või zoomis (direktor) Osalema on kutsutud ka kõik aineõpetajad, kes peavad välja panema puuduliku trimestri hinde.

R, 12.03

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus, et osaleda Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava bakalaureuseõppe õppesessioonil.
 • Peale 2. tundi õpetajate infominutid aulas ja zoomis. (direktor)

II trimestri lõpp, tunnistused e-koolis

Nädal 01.-07.03.2021

Koolis õpivad 1.-4. klassi õpilased ja kokkuleppel HEV õpilased.

Laste ja noorte  huvitegevuses  ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus lubatud, st ringitöö koolis ei toimu. Pikapäevarühmad toimuvad.

Koolipäev algab pudruga!

Lisaeinet esimesel  märtsi nädalal ei pakuta. Kui on eineks soovi, andke palun klassijuhatajale teada.

Hommikul tulevad bussid tavapärasel ajal, tagasi liiguvad bussid E- N kell 14.00; R kell 13.00.

Buss sõidab ka Jõesuu rippsilla otsa, jõuab sinna umbes 14.45 (lapsevanemad korraldavad toe jõe ületamiseks). Jõesuu buss liigub  ka  tavapärasel ajal Tori kooli peatusest kell 15.04.

Koolipäev 1.-4. klassi õpilastele toimub tunniplaani järgi (HEV õpilastele individuaalne tunniplaan). 7. tunni ajal  pikapäevarühmas koonduvad kõik kooli jäänud õpilased ühte ruumi, kus  pikapäevarühmas töötavad esmaspäeval- õp Heli Mitt; teisipäeval- õp Astrid Roosileht,  kolmapäeval- õp Anneli Raudsepp; neljapäeval-  õp Heli Lilleste;  reedel 6. tund- õp Meeri Rätsep, 7. tund- õp Annikki Poom.

 5.-9. klassi õpilastele jagatakse esimese nädala   toidupakid, mida saab kätte koolimajast E, 01.03 kell 7.30- 19.00; T, 02.03 kell 7.30- 17.00.

Peale seda kasutatakse pakkide sisu koolis toitlustamisel ära!

Distantsõppele jäänud 5.-9. klassi õpilastele pannakse hiljemalt jooksva päeva kella 9.00  kodutöö eKooli. On-line tunnid toimuvad tunniplaanijärgsel ajal. Probleemide tekkimisel palun võtta ühendust aineõpetaja või klassijuhatajaga.

Koolipsühholoog on koolimajas, soovi korral palun võtta ühendust eva.palk@toripk.ee.

E, 01.03

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger.

T, 02.03

 • 2. tunni ajal kell 9.00  ERASMUS + projekti WONDER kokkusaamine kreeklastega ZOOMi vahendusel. Osaleb 8. klass. Tutvustame Tori vaatamisväärsusi!
 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Rita. Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.
 • Kell 14.00 veebikoosolek  vallavalitsuse liikmetega, osaleb direktor

K, 03.03

8. klassi digipädevuse tasemetöö valimi selgumine ja õpilaste tööle registreerimine (direktor)

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger, Silver Silluta

N, 04.03

 • Annikki  Poom õppepuhkusel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.
 • Kell 9.00  veebikoosolekul tutvustatakse Tori valla uut hankekorda, osalevad direktor ja majandusjuhataja.
 • Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine  direktori kabinetis või zoomis (direktor)

R, 05.03

Peale 2. tundi õpetajate infominutid aulas ja zoomis. (direktor)

ÜLE-EESTILISED KOOLIDE RAHULOLUKÜSITLUSED- kutsume lapsevanemaid osalema.

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini.

Üldhariduskoolide õpilaste seas viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt kogutakse andmeid üle kolme aasta. 

·         Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. 
·         Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
·         Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
·         Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu “Kinnita”. 

Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esile kutsumine oleks vajalik.

Aktiivne link küsitlusele on leitav  lapse e-kooli kodutööde alt alates teisipäevast,  16.02.

Nädal 15.-21.02.2021

E, 15.02

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger.

 • Rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused
  8. klass esmaspäeval 6. tunni ajal poisid,

                                 7. tunni ajal tüdrukud.

T, 16.02

Vastlapäeva  tähistame traditsioonilise lõunasöögiga kooli sööklas.

 • Peale 2. tundi aulas tantsuvahetund, korraldavad 5A klassi tüdrukud.
 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Anneli. Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 17.02

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger, Silver Silluta

 • 2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

 • Rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused

4 B klass kolmapäeval    3. tunni ajal.

N, 18.02

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • Peale 3. tundi kogunevad TÕE liikmed aulas (direktor).
 • Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine  direktori kabinetis (direktor)

R, 19.02

Veerandi viimane koolipäev.

Iseseisvuspäeva tähistamine klassides klassijuhataja tunni ajal. (klassijuhatajad)

5.tunni ajal aulas 7. kl, 6A klass ja 9. klass- parimate uurimistööde ettekandmine ja Juta Musta nimelised preemiad annab üle Kadri Simson.

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.

Asendamine:

6.  tund 4 A kl- PPR- õp Lili

7. tund 4 A kl- PPR- õp Kai

 • Annikki  Poom õppepuhkusel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Asendamine:

1.-3. tund- õpilased töötavad klassiga

5. tund – KLJ õpilased kogunevad aulas

7. tund- PPR 1.kl- õp Heli M

 • Peale 2. tundi õpetajate infominutid aulas. (direktor)
 • Rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused

4 A klass reedel 5. tunni ajal.

L, 20.02

P, 21.02VAHEAEG 22.-26.02.2021

Nädala plaan 08.- 14.02

E, 08.02

Aulas avatud mikrofon 9. klassi uurimistööde kaitsmiseks

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 09.02

 • Geograafiaolümpiaad koolimajas arvutiklassis  (õp Kaja Maripuu)

7.kl kell 8.20- 10.20

8. kl kell 10.30- 12.30            Johannes Ergezinger

9.kl  kell 12.40- 14.40 Rasmus Ulp

 • Peale 2. tundi aulas tantsuvahetund, korraldavad 5A klassi tüdrukud.
 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, kaasa õp Rita.

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • Targalt internetis veebikonverents: Infoühiskond, eetika ja vastutus kell 11.00- 14.30, osaleb direktor

K, 10.02

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • SÕBRAPÄEVA KOHVIKUD aulas (7.-8.klassi ühisprojekt)

Töötab kunstikohvik, iga tunni ajal osalevad kaks klassi, saab kohvikust osta ja kunstitööga tegeleda.

2.tund-  3. klass ja 9. klass

3.tund-  1.klass ja  6. klass

4.tund-   2. klass ja 5 A klass

5.tund- 4 A klass ja 7.-8. kl P

6.tund- 4 B klass ja  5B klass

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • 2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 11.02

Valge härja-pühvli aasta algus! Pane selga midagi valget.

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava. Õpilane töötab klassis.
 • Peale 3. tundi kogunevad TÕE liikmed aulas (direktor).
 • 4. tunni ajal  aulas 8.-9. klassi õpilastele  virtuaalne „ringkäik“ tutvumaks Pärnumaa Kutsehariduskeskusega.

Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine  direktori kabinetis (direktor)

R, 12.02

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava. Õpilane töötab klassis.
 • Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas. (direktor)
 • 9. klassi uurimistööde konkurss alates 5. tunnist aulas, kuulab 8. klass

Tööde esitlemise järjekord loositakse  klassijuhataja tunnis (R, 05.02)

PPR 1. kl- all inglise keele klassis

PPR 2. kl- all inglise keele klassis

 • Klassijuhataja tunnis käsitleda teemat INTERNETITURVALISUS

L, 13.02

P, 14.02

VASTLAPÄEVA PEREPÄEV kell 11.00- 13.30 Tori kooli juures.

Korraldab Tori spordiklubi

Nädala plaan 01.-07.02

SEL NÄDALAL TOIMUB MATEMAATIKA NÄDAL klassides (koordineerijad õp Heli Mitt, õp Kaidi Vabrit ja õp Vilja Jansen)

E, 01.02

• 2. klassi ujumine. Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40Ujumisgrupp I Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa. Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 02.02

• Peale 2. tundi aulas tantsuvahetund, korraldavad 5A klassi tüdrukud.

• 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses, kaasa õp Anneli. Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 03.02

• 2. klassi ujumine. Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel Kaasa õp Anneli Raudsepp ja Silver Silluta

• 2.-3. tund 5A ja 5B poisid hobumajanduses, kaasa õp Merike H.Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

• 6.-7. tund 6. klass hobumajanduses.Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 04.02

• Peale 3. tundi kogunevad TÕE liikmed aulas (direktor).

Peale tunde kell 14.50 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor)

R, 05.02

• Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas. (direktor)

L, 06.02

• Kunstiolümpiaad korraldatakse koolimajas (õp A.Kruusmägi)

Osalevad Oskar, Liisa

• Füüsikaolümpiaad Pärnu Koidula Gümnaasiumis kell 10.00- (õp Tõnu Tõniste)

Osaleda soovib Rasmus Ulp

Osalevad õpilased on ruumides hajutatud ja peavad kandma maski.

Tori Põhikooli tööpakkumine

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

• logopeed 1,0 ametikohta

• huvijuht 0,5 ametikohta

• põhikooli õpetaja (III kooliastme väikeklassi õpetaja)

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 1. veebruariks 2021 kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.

Info 55667330 (direktor)

Nädala plaan 25.-31.01

Seoses Pärnumaal kasvanud koroonaviiruse levikuga on maakonna kriisikomisjon ja Tori vallavalitsus otsustanud haiguse leviku vähendamiseks piirata järgmise kahe nädala jooksul võimalike kontaktide arvu. 

Tori vallavanema pöördumine: https://0cn.de/hht2

Kahe nädala jooksul ei toimu järgmised õpilaste ringid: jalgpall, sulgpall, jumping ning bändiring.

Välja kuulutatud  kooli sünnipäevanädala sündmusi (vahetunnitegevused ja kontsert)  ei toimu, kontsert on edasi lükatud Iseseisvuspäevale. Reedene torditegu 1. tunni ajal  toimub ning kooli  sünnipäeva peab iga klass klassijuhataja tunnis oma klassiga.


Matemaatikaolümpiaadile sõitu Vändra Gümnaasiumisse ei toimu.

Õpetaja Tõnu annab oma füüsikatunde veebipõhiselt  (zoomis).

Õp Anastassia ja Tiina L kannavad visiire.
Majandusjuhataja on põhikohaga koolis ja lasteaia tööd teeb distantsilt.
Õpetaja Mairo võiks töötada Tori koolis.

Kooliõde 2 nädalat koolimajas ei ole.

Lapsevanemad ja külalised  tohivad koolimajja siseneda vaid maskiga

E, 25.01

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 26.01

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (veebipõhine) 7.-9. klassile (õp Merike Haas)

* Kell 9.00-11.05 toimub olümpiaad 7.-8. klassi õpilastele.
Osalevad:
Johanna Mihkelstein, Marleen Haas, Oskar Martsoo, Johannes Ergezinger

* Kell 11.00-13.05 toimub olümpiaad 9.-10. klassi õpilastele.
Osalevad:
Rasmus Ulp, Kristella Laura Kirsipuu, Keidi Kask, Elery Tammann

 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, kaasa õp Rita.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 27.01

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 28.01

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.

R, 29.01

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.

Tori kooli 146. sünnipäev.

 1. tunni ajal tortide valmistamine sööklas. Igast klassist  3- 5 liikmelised võistkonnad. Küpsised, kohupiim ja aluskandik kooli poolt, ülejäänud materjal tordi valmistamiseks palun võtta klassi poolt kaasa! Tordid viiakse aulasse näitusele ja aula uksed on avatud peale 2. tundi! Kohustuslik element tordil on number 146.

Sünnipäeva tähistab iga klass klassijuhataja tunni ajal tordi söömisega.

Kell 15.00 süütame kauaaegsetele koolitöötajatele mälestusküünlad Tori kalmistul.

L, 30.01

Bioloogiaolümpiaad (veebipõhine moodle keskkonnas) (õp Kaja Maripuu)9.kl Keidi Kask ja Elery Tammann