Perevõistluse VIRULA CUP 2016/17 MÄLUMÄNG 2

Mälumäng toimub teisipäeva, 7. veebruari õhtul kell 19.00 kooli aulas.
Võistkonnas 6 liiget, kellest vähemalt kaks on täiskasvanud.
Küsimused koostavad raamatukoguhoidjad Aita ja Daivi ning direktor.
Küsimused on koduloolised (5), ainealased erinevatest õpikutest (10) ja viimase 2 nädala ajalehest „Pärnu Postimees“ (5).
Klassile, kust osaleb kõige rohkem õpilasi (võrreldes klassi õpilaste arvuga), on auhinnaks bussisõit Pärnusse.

Ootame!
TORI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU