Tori kool on valitud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud uuringusse…

… ‘Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti
üldharidussüsteemile’, mille eesmärk on on analüüsida Eesti koolide,
õpetajate ja õpilaste toimetulekut distantsõppega COVID-19 viirusest
põhjustatud eriolukorra ajal, et kavandada tegevusi ja ressursside
planeerimist tulevikus.

Küsimustikud:

– Õpilaste küsimustik

– Vanemate küsimustik

– Juhtkonna küsimustik

– Õpetajate küsimustik ja digipädevuste küsimustik