Tori Põhikooli tööpakkumine

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

• logopeed 1,0 ametikohta

• huvijuht 0,5 ametikohta

• põhikooli õpetaja (III kooliastme väikeklassi õpetaja)

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 1. veebruariks 2021 kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.

Info 55667330 (direktor)