Tori Põhikooli üldkoosolek 11.10.2017

Tori Põhikooli üldkoosolek toimub kolmapäeval, 11.10 kell 18-18.30 aulas.
Päevakord:
* Koolist täna ja 2017/18. õppeaasta projektidest – direktor Pille Usin
* Hoolekogu töö kokkuvõte 2016/17. õppeaastal – hoolekogu esimees Markko Virkus
Üldkoosolekule eelnevad ja järgnevad klassikoosolekud vastavalt plaanile.