Tori Põhikoolis ei toimu kontaktõpet koolimajas 25.-29.05. Täpsem info e-koolis.