ÜLE-EESTILISED KOOLIDE RAHULOLUKÜSITLUSED- kutsume lapsevanemaid osalema.

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini.

Üldhariduskoolide õpilaste seas viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt kogutakse andmeid üle kolme aasta. 

·         Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. 
·         Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
·         Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
·         Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu “Kinnita”. 

Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esile kutsumine oleks vajalik.

Aktiivne link küsitlusele on leitav  lapse e-kooli kodutööde alt alates teisipäevast,  16.02.