ÜLE-EESTILISED KOOLIDE RAHULOLUKÜSITLUSED- kutsume lapsevanemaid osalema.

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini.

Üldhariduskoolide õpilaste seas viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt kogutakse andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esile kutsumine oleks vajalik.

Aktiivne link küsitlusele on leitav  lapse e-kooli kodutööde alt alates teisipäevast,  16.02.