Meie lood

Nädala plaan 28.11- 04.12.2022 28. november silver.silluta


KESKKONNASÄÄSTUIDEE

28.11- 02.12 Püüan vähendada toidujääkide teket, ei jäta ise toitu järele kodus ja/või koolis

Uuringu tulemuste põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et Eestis tekib kokku ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Jagatuna inimese peale võib öelda, et kogu tarneahelas tekib Eestis elaniku kohta 127 kg toidujäätmeid aastas. Ligi pool toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning 6% toitlustussektoris (vt ka tabel A). Toidujäätmetest poole (50%) ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk inimtoiduna raisku läinud toit. Kõige suurem osakaal toidukao tekkes on kodumajapidamistel (41%), kõige väiksem toidutööstusel (4%).

/Eesti Maaülikooli uuring Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas 2021/

 

E, 28.11

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Noored Koodi aulas kell 10.00- 14.00

· 4.tunni ajal Veeohutus I klassile. (Kristina Ojamäe-Lankov, MTÜ Sindi Tuletõrje Selts)

Eesmärk on läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohukorral.

 

T, 29.11

• TÕE kohtub huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

• Inglise keele õpetaja Kätlin osaleb Liikuma kutsuva kooli koolitusel Tallinnas

Asendamine

2.tund 5.b- direktor

3.tund 4.kl P- direktor

4.tund –

5.tund 3.kl- õppealajuhataja

6.tund 7.a- õppealajuhataja

7.tund 8.b- haridustehnoloog

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa direktor

 

K, 30.11

Majandusjuhataja on konverentsil „Turvalisuse haridus ja haridus turvalisuses“

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Liiguvad iseseisvalt.

* 7. b klassi õppekäik Pärnu teater „Endla“ töötuppa (klassijuhataja)

Buss kooli ees kell 10.10

7.b (16 õpilast) töötuba kell 11- 12.30.

Peale seda tagasi ja sööma koolis.

Õp Ülle asendamine:

4.tund 6.b inglise k- õp Eva J

5.tund 6.a inglise k- õp Helene

· 9. klass sõidab õppekäigule Kurgjale Jakobsoni muuseumisse.(õp Merike)

Buss kooli ees kell 10.00

Programm kell 11.00- 13.00

Peale seda tagasi, söömine kell 13.45.

Õp Merikese asendamine:

4.tund- 8.a kirjandus- direktor

6.tund- 8.b eesti k- õp Mari

· Kell 15- 17 projekti Dare to Care ehk Julge hoolida kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

N, 01.12

· Pärnumaa koolijuhtide koolituspäev Lihula Gümnaasiumis, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Päevakord:

10.30-11.40 Karin Lukk. Tartu Kivilinna Kooli direktor Muutuste juhtimine õppekava uuendamise kontekstis. Õppekava, hindamine

12.00-13.50 Karin Lukk. Tartu Kivilinna Kooli direktor Teema jätkub

14.10-14.40 Katrin Kohjus. Pärnu Ühisgümnaasiumi õppejuht Töö- ja tehnoloogiavaldkonna ümberkorraldamine Pärnu-Jaagupi põhikooli näitel

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 8.b klassi tantsurühm osaleb 4.-5. tunni ajal Tori Rahvamajas- esinemine eakate koosviibimisel. (Andra)

· Koidulauliku luulekonkurss 5.-9. klassile kell 12.00 Koidula muuseumis Pärnus (õp Merike)

Õp Merikese asendamine:

5.tund-7.a eesti keel- koolipsühholoog

6.tund- 8.b kirjandus- iseseisev töö

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis ei toimu, e-koosolek.

 

R, 02.12

· Noored Kooli arenguseminar Tallinnas Avatud Koolis, osalevad direktor ja õppealajuhataja

10:30 - 12:00 Tööõnne uurija, koolitaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelma räägib meile tööõnne võimalikkusest koolis.

13:00 - 14:00 Arutelud gruppides: mida sinu kooli meeskond praegu kõige enam vajab?

14:15 - 16:30 Uurime "Avatud Kooli" mudelit ja kuulame nende kogemust. Meiega kohtuvad õppejuhid Sandra Järv ja Kerli Prass. Avatud kool on kahepoolsel keelekümblusel toimuv erakool, mille asutasid ja mida juhivad Noored Kooli vilistlased.

16:30 - 17:00 Reflektsioon ja kokkuvõtted

· Matemaatikute laager 02.- 03.12

15.00 – 15.30 Registreerimine, majutamine

15.30 - 15.45 Avamine

15.45 – 17.15 Koolitus - Raili Vilt

17.30 - 18.30 Sindis orienteerumine

19.00 – 19.30 Õhtusöök

20.00 – 22.00 Rühmatööd

22.00 – 24.00 Seltskondlik õhtu

24.00 - 01.00 Rahulik kooseksisteerimine

01.00 Öörahu

1. tunni ajal 9. klassil karjääri töötuba (õp Rita)

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetundi ei toimu, info on e-postis.

 

L, 03.12

· Matemaatikute laager 02.- 03.12

8.45 Äratus

9.00 – 9.30 Hommikusöök

9.30 – 10.30 TORE äratustegevus

10.45 – 11.30 Töötoad - Rangel Himmaste / Kerdi Mihhailova

11.45 - 12.30 Töötoad - Kerdi Mihhailova / Rangel Himmaste

12.45 - 13.15 Lõuna

13.15 - 13.45 Laagri lõpetamine

 

P, 04.12

2. advent

Kell 18.00 Tori kirikus Selja Lauluseltsingu jõulukontsert

KESKKONNASÄÄSTUIDEE

28.11- 02.12 Püüan vähendada toidujääkide teket, ei jäta ise toitu järele kodus ja/või koolis

Uuringu tulemuste põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et Eestis tekib kokku ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Jagatuna inimese peale võib öelda, et kogu tarneahelas tekib Eestis elaniku kohta 127 kg toidujäätmeid aastas. Ligi pool toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning 6% toitlustussektoris (vt ka tabel A). Toidujäätmetest poole (50%) ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk inimtoiduna raisku läinud toit. Kõige suurem osakaal toidukao tekkes on kodumajapidamistel (41%), kõige väiksem toidutööstusel (4%).

/Eesti Maaülikooli uuring Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas 2021/

 

E, 28.11

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Noored Koodi aulas kell 10.00- 14.00

· 4.tunni ajal Veeohutus I klassile. (Kristina Ojamäe-Lankov, MTÜ Sindi Tuletõrje Selts)

Eesmärk on läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohukorral.

 

T, 29.11

• TÕE kohtub huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

• Inglise keele õpetaja Kätlin osaleb Liikuma kutsuva kooli koolitusel Tallinnas

Asendamine

2.tund 5.b- direktor

3.tund 4.kl P- direktor

4.tund –

5.tund 3.kl- õppealajuhataja

6.tund 7.a- õppealajuhataja

7.tund 8.b- haridustehnoloog

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa direktor

 

K, 30.11

Majandusjuhataja on konverentsil „Turvalisuse haridus ja haridus turvalisuses“

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Liiguvad iseseisvalt.

* 7. b klassi õppekäik Pärnu teater „Endla“ töötuppa (klassijuhataja)

Buss kooli ees kell 10.10

7.b (16 õpilast) töötuba kell 11- 12.30.

Peale seda tagasi ja sööma koolis.

Õp Ülle asendamine:

4.tund 6.b inglise k- õp Eva J

5.tund 6.a inglise k- õp Helene

· 9. klass sõidab õppekäigule Kurgjale Jakobsoni muuseumisse.(õp Merike)

Buss kooli ees kell 10.00

Programm kell 11.00- 13.00

Peale seda tagasi, söömine kell 13.45.

Õp Merikese asendamine:

4.tund- 8.a kirjandus- direktor

6.tund- 8.b eesti k- õp Mari

· Kell 15- 17 projekti Dare to Care ehk Julge hoolida kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

N, 01.12

· Pärnumaa koolijuhtide koolituspäev Lihula Gümnaasiumis, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Päevakord:

10.30-11.40 Karin Lukk. Tartu Kivilinna Kooli direktor Muutuste juhtimine õppekava uuendamise kontekstis. Õppekava, hindamine

12.00-13.50 Karin Lukk. Tartu Kivilinna Kooli direktor Teema jätkub

14.10-14.40 Katrin Kohjus. Pärnu Ühisgümnaasiumi õppejuht Töö- ja tehnoloogiavaldkonna ümberkorraldamine Pärnu-Jaagupi põhikooli näitel

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 8.b klassi tantsurühm osaleb 4.-5. tunni ajal Tori Rahvamajas- esinemine eakate koosviibimisel. (Andra)

· Koidulauliku luulekonkurss 5.-9. klassile kell 12.00 Koidula muuseumis Pärnus (õp Merike)

Õp Merikese asendamine:

5.tund-7.a eesti keel- koolipsühholoog

6.tund- 8.b kirjandus- iseseisev töö

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis ei toimu, e-koosolek.

 

R, 02.12

· Noored Kooli arenguseminar Tallinnas Avatud Koolis, osalevad direktor ja õppealajuhataja

10:30 - 12:00 Tööõnne uurija, koolitaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelma räägib meile tööõnne võimalikkusest koolis.

13:00 - 14:00 Arutelud gruppides: mida sinu kooli meeskond praegu kõige enam vajab?

14:15 - 16:30 Uurime "Avatud Kooli" mudelit ja kuulame nende kogemust. Meiega kohtuvad õppejuhid Sandra Järv ja Kerli Prass. Avatud kool on kahepoolsel keelekümblusel toimuv erakool, mille asutasid ja mida juhivad Noored Kooli vilistlased.

16:30 - 17:00 Reflektsioon ja kokkuvõtted

· Matemaatikute laager 02.- 03.12

15.00 – 15.30 Registreerimine, majutamine

15.30 - 15.45 Avamine

15.45 – 17.15 Koolitus - Raili Vilt

17.30 - 18.30 Sindis orienteerumine

19.00 – 19.30 Õhtusöök

20.00 – 22.00 Rühmatööd

22.00 – 24.00 Seltskondlik õhtu

24.00 - 01.00 Rahulik kooseksisteerimine

01.00 Öörahu

1. tunni ajal 9. klassil karjääri töötuba (õp Rita)

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetundi ei toimu, info on e-postis.

 

L, 03.12

· Matemaatikute laager 02.- 03.12

8.45 Äratus

9.00 – 9.30 Hommikusöök

9.30 – 10.30 TORE äratustegevus

10.45 – 11.30 Töötoad - Rangel Himmaste / Kerdi Mihhailova

11.45 - 12.30 Töötoad - Kerdi Mihhailova / Rangel Himmaste

12.45 - 13.15 Lõuna

13.15 - 13.45 Laagri lõpetamine

 

P, 04.12

2. advent

Kell 18.00 Tori kirikus Selja Lauluseltsingu jõulukontsert