Valmiv ekstreemspordiväljak Tori kooli juurde aastal 2012

28.06.2011 esitasime Rohelise Jõemaa Koostöökogu poolt heakskiidetud projekti „Tori ekstreemspordiväljaku püstitamine“ PRIA-sse. PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul arvestatuna taotluse esitamise kuupäevast. Kui see otsus on käes, siis vastavalt taotlusele teostame tegevusi ajavahemikul 01.03.2012-31.12.2012. Vastavalt projekti lõplikule versioonile tehakse valmis asfaltplats täies mahus ja paigaldatakse 3 atraktsiooni.

Kalev Mitt

Tori Vallavalitsuse arendusnõunik

tel: 5143377; e-meil: arendusnounik@torivald.ee