Jõulupeod Tori koolis

Tori Põhikoolis toimuvad jõulupeod:
teisipäeval, 20. detsembril kell 18 on pidu 1.-4. klassi õpilastele
kolmapäeval, 21. detsembril kell 18 on pidu 5.-9. klassi õpilastele

Nädala 28.11-04.12 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised

E. 28.11
* Füüsikaõpetajate õppekäik Tallinna energiakeskusesse; osaleb Harri Kivi. Tunde asendab õp Kaja Maripuu.
* Lastekooride mentorkoolitus Pärnus; osaleb Anne Rätsep. Lastekoor jääb ära.
* Vabadussõja alguse päevale pühendatud tänujumalateenistus kell 18 Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus.

T, 29.11
* Huvitava Kooli sügiskonverents Tartus: „Õppimise ruum“; osalevad õppealajuhataja ja direktor.
* Andra Sõmer kell 9.00-14.00 koolitusel Pärnus. 7. tunni ajal tantsivad 4.-5. kl tüdrukud iseseisvalt, plaadi annab õpilastele Daivi Jõerand.
* Kell 14.45 nutiseadmete kasutamise majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis – Heli Mitt tutvustab quizizz.com keskkonda.

K, 30.11
* Kell 12-15.45 Rajaleidjas käitumise tugikava koostamise koolitus; osalevad õp Jane Lumijõe ja HEV koordinaator Kai Kukk.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 18.00 rahvakoosolek rahvamajas omavalitsuste ühinemise teemal.

N, 01.12
* 5. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“ proov. Juhendaja on huvijuht.
Näitemängu osalised on:
5. kl Mary Elisee, Keidi
6. kl Marii- Eliise, Sander
7. kl Anne Mai, Marie
8. kl Triinu , Victoria
9. kl Aaron, Marek
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* Kell 15.00 Tori Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, osaleb Pille Usin.

R, 02.12
* Koidulauliku luulekonkurss kell 11.00 Pärnus. Osaleb Marii- Eliise Lumijõe, juhendaja Anne Borkvel. Sõit huvijuhi autoga kell 10.00.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* 9. kl klassiöö; õp Rita Petersell.

L, 03.12

P, 04.12
2. advent

Kooli koduleht uuenenud

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!
Püüdsime teha kodulehe ülevaatlikuma, et leiaksite vajamineva informatsiooni kiiremini. Kuna iga asja saab paremaks teha, siis ootame kõiki ettepanekuid, mida on mugav saata kontakti menüüs oleva vormi kaudu.
Suur tänu Asko Urile nõuannete ja abi eest.

Nädala 21.11-27.11 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

E. 21.11

T, 22.11
* Kell 14.45 nutiseadmete kasutamise majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis – Heli Mitt tutvustab quizizz.com keskkonda.

K, 23.11
AJALEHE MATERJALID!
* Kell 9.00 Anette ja Aaron rahvamaja juhataja Argoga 1. advendikontserdi vahetekstide lugemise proovis kirikus (direktor).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 17.30 staadioni renoveermistööde tegevuste arutelu ja lähteülesande koostamine (direktor).

N, 24.11
* Kell 9.30 4. kl ja õp Astrid Roosileht lasteaias kadrihommikul.
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* Heli Mitt a/ü usaldusisikute kokkusaamisel Pärnus kell 13.00.
* Allasutuse juhtide ümarlaud kell 13.30-17.30 Sauga vallas; osaleb direktor.
* Õppealajuhatajate kokkusaamine Pärnu Vabakoolis kell 13.30; osaleb õppealajuhataja.

R, 25.11
* Kell 10.00 1. advendikontserdi proov kirikus (tellitud buss; osaleb mudilaskoor, lastekoor, 4. kl ansambel, vahelugemised) – õp Anne Rätsep (5. kl tööõpetuses iseseisev töö) ja direktor.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Reedel näitemängu õpetust ei toimu!
* Alates kell 13 maakonna karjäärilaager (huvijuht). Kell 18.30 õhtusöök.

L, 26.11
* Maakonna karjäärilaager kuni kell 13.00. Kell 9.00 hommikusöök.
* VALLA LAUAMÄNGUDE PÄEV kell 10.00. Kabe, male, koroona, lauatennis.

P, 27.11
* Advendikontsert kell 17-19; esinevad Tori lasteaia ja kooli õpilased.

Nädala 14.11 – 20.11 tegemised koolis

Toome ära 2016/17. õppeaasta II veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on Põhjamaade teemaline raamatukogunädal ja algklassides toimuvad raamatukogutunnid.

E, 14.11
* Kell 19.00 peremälumäng Virula Cup.

T, 15.11
* 1. tunni ajal 1.B klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* 2. tunni ajal 1.A klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Kell 14.45 nutiseadme majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis. Heli Mitt tutvustab Quizizz keskkonda ja harjutuste tegemist (paaride moodustamine- arvutus ja vastus..) Easynotecards keskkonnas.
* Kell 17.00 lasteaia isadepäev võimlas.
* Kell 18.00 Tori Põhikooli hoolekogu koosolek.

K, 16.11
* 1. tunni ajal 2.A klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* 2. tunni ajal 2.B klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Pärnu Koidula Gümnaasiumi lahtiste uste päev meie kooli õpilastele. Transpordi Pärnusse ja tagasi korraldab igaüks ise.
Registreerunud on 6 õpilast – Anette, Pille, Marie, Jennifer, Marek ja Hanna.
* Varia viktoriin kell 11 Pärnu Maavalitsuse saalis (Daivi Jõerand). Buss kooli ees kell 10.15, tagasi 12.15 Pärnust.
Võistkond: Keidi Kask, Marii-Eliise Lumijõe, Henry Veeväli, Triinu Tomingas ja Marwin Joseph Virkus.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30.
* Karjäärilaagri meeskonna retk kell 14.45 (huvijuht). Karjäärilaagri toimkond: KAIRI, KARINA, TRIINU, GERMO, LAURA, REILI, DORIT, GALINA, VICTORIA JA MARWIN JOSEPH.

N, 17.11
* 1. tunni ajal 3. klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Õp Rita Petersell osaleb Pärnumaa tervisenõukogu tervisekonverentsil „Nutiküürust priiks“. Tunde asendab direktor.
* Tallinnas Nordea kontserdimajas noortekonverents Lahe koolipäev 2016 „Kuidas võtta vastutust?“; osalevad Aaron Saar ja Marek Lilleväli.
* 3 tunni ajal toimub juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* E. Nurga mälestusvõistlused Vändras kell 12 (Vilja Jansen). Buss kooli ees kell 11.10.
3. klass – Liis Marii Sams, Meril Adeela Alev ja Jakob Ergezinger;
4. klass – Marleen Haas, Keiro Tarn, Johannes Ergezinger;
5. klass – Rasmus Ulp, Keidi Kask, Jacklyn Jaanimäe;
6. klass – Nathan Pilt, Emma Rätsep, Aria Kohtla;
7. klass – Arko Saar, Henry Veeväli, Carl Aadam Vihrov;
8. klass – Kairi Sosi, Aveli Kohtla, Karina Prants;
9. klass – Hanna Etti, Marie Saar, Anette Siinvert.
* Kell 13.00 emakeeleõpetajate ainesektsioon; osaleb õp Merike Haas. Asendamine:
5. tund – 7. kl eesti keel (õpetaja on tunnis, tunni lõpu töötavad õpilased iseseisvalt);
6. tund – 8. kl eesti keel asendatud bioloogiaga, mis muidu oleks 7. tund;
7. tund – 7. kl parandusõpe jääb ära.

R, 18.11
* 1. tunni ajal 4. klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* 5.-9. klassi jõulupeoks õpitakse näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“. Juhendaja on huvijuht. Harjutatakse reedeti klassijuhataja tunni ajal.
* Gaidide laager kasutab klasse alates kell 17.00.

L, 19.11
* Gaidide laager.
* Tehnoloogiakonkurss Kilingi-Nõmmes kell 9.30 (õp Mairo Sepp).

P, 20.11
* Gaidide laager lõpeb kell 13.

 

Tulekahju õppuse kokkuvõte

Õppuse toimumise aeg ja koht: 14.10.2011, Tori Põhikoolis

Õppuse peaeesmärk:

Harjutada Tori Põhikooli personali ja õpilaste valmisolekut evakueerumiseks.

Õppuse alaeesmärgid:

 Hinnata personali tegevust tulekahju olukorras

 Hinnata ja harjutada evakuatsiooni eest vastutavate isikute tegevust ja koostööd

 Anda hinnang evakuatsiooni läbiviimise kohta koolis

 Anda hinnang tulekahju korral tegutsemise plaanile

Alus

 Tuleohutuse seadus

 Siseministri määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Läbiviija/hindaja: Aleksandr Frischer -Tehnoala OÜ

Hindaja: Rivo Laanemaa – Tehnoala OÜ

Õppuse legend

Tulekahju sai alguse teisel korrusel kodundusklassi ukse taga. Tulekahju olukorra tekitasime suitsumasinaga (parafini suitsuga). Koheselt hakkas tööle tulekahju signalisatsioon (edaspidi ATS). Õppuse algus fikseeriti kell 0.00.00. Õppus toimus koolitunni ajal.

Hinnang personali tegevusele

Õpetajad, kelle klassid ei olnud otseses ohus käitusid vastavalt tulekahju korral

tegutsemise plaanile.

 Väga positiivseks võib lugeda õpilaste kiiret evakueerimist kogunemiskohta.

 Liikumine treppidel ja väljapääsude juures toimus paanikata ja organiseeritult.

 Evakuatsiooniteed olid takistusteta ning hästi märgistatud.

 Osalejad olid teadlikud evakuatsioonile järgnevast kogunemiskohast.

 Õpilased kogunesid gruppidesse ning püsisid koos kogunemiskohas.

 Õpilaste evakueerimisel õpetajad suutsid klassi koos hoida

 Evakuatsioon kestis alates teavitamisest kokku 3.30 minutit, mida võib pidada väga heaks tulemuseks.

 Kooli õpetajad ja õpilased olid kogunemiskohas üles rivistunud 5 minutit peale ATS rakendumist

Tulekahju tekkekoht oli teisel korrusel, kodundusklassi ukse taga. Klassiruumid 23 ja 24 ei oleks saanud iseseisvalt evakueeruda, kuna tulekahju tekkekoht oli klassiruumide vahetusläheduses. Kui hoones hakkas tööle ATS, õpetajate esmane ülesanne oli luurata ja hinnata olukorda, mida tegi ka õpetaja kelle klass oli ohus. Nähes suitsu, õpetaja otsustas mitte evakueeruda ja jääda klassiruumi, andes õpilastele sellekohase korralduse ja koheselt helistas häirekeskusesse. Klassiruum nr. 23 oli tühi ja lukus sel hetkel. Klassiruumi nr. 24 hakkas tungima suits, mille peale õpetaja tihendas ust riidega ja õpilased olid ilusti avatud akendele kogunenud. Kokku oli selle õppuse käigus suitsu „lõksu“ jäänud 6 inimest ja see info jõudis ilusti evakuatsioonijuhini. Mingil põhjusel viivitasid evakueerumisega klassiruumis nr. 20 ja 21 olevad õpetajad ja tegid seda alles 2 minutit peale ATS kellade rakendumist. Häirekeskusesse helistas klassis nr 21 olev õpetaja ja klassis nr. 24 olev õpetaja.

Evakuatsiooni juhi (direktori) tegevus

Kuuldes ATS alarmi selgitas välja millises tsoonis aktiveerus signalisatsiooni andur. Võttis vastu otsuse korraldada üldevakuatsioon koolis. Teostas dubleeriva hädaabikõne häirekeskusesse ja see toimus 2.25 minutit peale ATS rakendumist. ATS puldi juures vaigistas kellad, et saaks läbi teavitussüsteemi anda infot toimuvast ja evakuatsiooni korraldus, mis tuli 1.20 minutit peale kellade rakendumist. Hiljem koordineeris tegevust kogunemiskohas ja võttis vastu päästetöö juhi.

Positiivsed küljed:

– Evakuatsiooni juht oli väga aktiivne ja rahulik

– Kasutas eraldusvesti

– Korraldas hästi evakuatsiooni läbiviimist objektil

– Omas ülevaadet toimuvast ja sai kiire kontakti mitteevakueerunud klassi õpetajaga

– Määras sissepääsu valve

Kogunemiskoht

Kogunemiskohas toimus rivistus klasside kaupa ja õpilased olid korrektselt rivis, mis oluliselt hõlbustab nende üle lugemist. Õpetajad edastasid kiirelt info evakuatsiooni juhile ja info oli temal koos 7 minuti möödumisel alates sündmuse algusest, mis on väga hea tulemus.

Märkused ja ettepanekud:

 Personalile on vaja korraldada ATS puldi käsitlemist

 Kord aastas on õige intervall evakuatsiooni õppuse läbiviimiseks

 Tulekahju korral tegutsemise plaan ei vaja korrigeerimist

 Kui tulekahju ei toimu esimesel korrusel on võimalik õpilaste riietumine

Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis igati õppusele püstitatud eesmärgid. Eelpool nimetatud asjaolud on osapooltega läbi arutatud ning nendest on tehtud vastavad järeldused. Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, et taolisi õppusi tuleb ka tulevikus korraldada. Oletatav vajadus võiks olla vähemalt üks kord aastas või, kui objektil on toimunud olulised ehituslikud ja töökorralduslikud muutused.

Sinasõbraks loodusega IV

Tori Kooli Sihtasutuse eestvõttel toimus koolis taas looduses õppimise päev „Sinasõbraks loodusega IV“. Esmaspäev, 19. september ei olnud tavaline päev. Kogu koolipere asus bussidesse, et sõita avastama erinevaid paiku Eestimaal.
1. klass käis Soomal koprarajal. Koprarajal liikudes sai giid Triinult kuulda huvitavaid lugusid kobrastest. Uut ja huvitavat oli avastada ka nendel, kes juba mitmendat korda rada külastasid. Kopra tegevuse jälgi võib nüüd näha ka matkaraja laudteel. Metsavahel tehti huvitavaid mänge ja vesteldi sellest, mida kuuldi ja nähti. Tagasi Soomaa keskusesse jõudes ootas lapsi ees soe piparmünditee, söödi saiakesi ja asuti tagasiteele. (Annikki Poom )
2. ja 3. klassi sihtpunktiks oli Tolkuse raba. Matk lookles mööda laudteed ning matkajuht Anne andis teadmise juurde. Vaatetornis sai imetleda erilist vaadet nii käidud teele kui merele. Luidete vahel oli tore mängida ning sai ka keha kinnitada. Tagasi bussi jõudes tõdesime, et olime olnud äärmiselt täpsed, sest algas tihe vihmasadu. Meie saime rahuoluga oma toredale matkale mõelda ja tagasiteele asuda. (2. klassi juhataja Eve Kukk)
4. ja 5. klass käisid Valgerannas. Algul tutvusime tormise merega ja püüdsime leida sügise märke mere ääres. Seejärel sammusime ootusärevalt seiklusraja suunas. Kui instruktorid olid turvarihmad lastele keha külge kinnitanud, karabiinide kasutamise selgeks õpetanud ning seiklusrajal turvalise liikumise ette näidanud ja õpetatud teadmised  ära kontrollinud, võisid kõik hakata nautima põnevat turnimist puude otsas. Tore oli kuulda, kuidas lapsed pomisesid „Ma saan hakkama!“, „Vallutan järgmise kõrguse!“ jne. Oli väga vahva päev!  (4.klassi juhataja H eli Mitt)
6.-7. klassi õuesõppepäev toimus Viljandis. Muuseumis tutvusime põhiliselt loodusteemalise väljapanekuga, aga meie giid korraldas ka huvitavaid tegevusmänge. Linnusemaketti uurides saime teada, milline Viljandi ordulinnus kunagi välja nägi. Hiljem lossimägedes oli juba palju lihtsam orienteeruda, kui meid rühmadesse jagati ja töölehtede järgi maastikult vastuseid otsima pidime. Rippsild ja suur külakiik olid muidugi ka suured magnetid. Pärimusmuusika aidas imetlesime interjööri ja kuulsime sellestki, mida selles majas tehakse.Oli huvitav ja õpetlik päev. (6.klassi juhataja Aeliita Kask)
8. ja 9. klassi õpilaste Loodushariduse päeva programm oli päris mitmekesine. Kõigepealt sõitsime Olustveresse, kus endises mõisa pargis oli kargel sügishommikul paris kosutav jalutada. Märkasime, et mõisahoonete ehitamisel on kasutatud samasugust stiili kui Tori kiriku, hobusekasvanduse hoonete ja vana kõrtsi ehitamisel. Mõisapargis köitsid tähelepanu värvikirevad lillepeenrad ja mitmed erikõrgustel asuvad tiigid.
Mõisa juures sõitsime Kungla talu juurde, kus meie eesmärgiks oli külastada Oskar Noorkõivu rajatud tähetorni. Esialgu räägiti meile, kuidas vanast sovhoosi silotornist sai tähetorn Orion.
Ja siis hakkas korralik füüsikatund peale! Aga mitte nii, et õpetaja räägib ja õpilased peavad kuulama, vaid kõiki katseid said kõik ise omal nahal proovida. Jalgratast tuli nii kaua vändata, et sellega ühendatud hõõglamp annaks valgust. Siis said kõik soovijad endale uhke püstiste juustega soengu – pane aga käsi hõbedase muna peale ja ongi punkar valmis! Edasi  raviti meid seal elektromagnetväljaga ja lõpuks tehti veel naelravigi. Poolteisttundi (kaks tavalist tundi jutti!) füüsika õppimist oli väga huvitav. Siis tõusime veel korruse kõrgemale ja sattusime Päikesesüsteemi planeetide keskele. Marsi, Saturni, Veenuse ja teiste planeetide suurfotode taustal arenes huvitav vestlus. Milline on Marsi atmosfäär? Miks pole viimaste aastakümnete jooksul enam Kuu peale mindud? Kuidas mõjub inimesele Maa atmosfääri mõjust eemaldumine?
Lõpuks viis programm meid veel Lõhavere linnusele. Parajasti enne äikesevihma jõudsime tõusta kõrgele linnusekünkale ja ronida ka graniitposte mööda, mis tähistavad 13. sajandi alguses kasutusel olnud linnust, mis Henriku Liivamaa kroonika andmetel on kolmel korral olnud orduvastase võitluse tandriks.
Sellel päeval õppisime küll mitmeid õppeaineid korraga: füüsikat, astronoomiat, ajalugu. (8.klassi juhataja Juta Lange)

eKooli konto loomine ja ligipääsu taotlemine õppeinfole

Kui te ei ole varem eKooli kasutanud, siis eKooli konto loomiseks saate abi siit.
Kui te olete varem eKooli kasutanud, siis ei tohi luua uut kontot; eKooli kasutajaks hakatakse ainult üks kord. Kuidas taotleda juurdepääsu järgmise lapse või uue kooli õppeinfole, selleks vaadake siia.
Vastuseid mõningatele lapsevanemate poolt enim esitatud küsimustele leiab siit.

Ene Lindemann: „viimastel päevadel olen aidanud mitut hotmail.com aadressiga uut eKooli kasutajat registreerida püüdnud lapsevanemat. Et nad võivad sarnase probleemiga pöörduda ka teie poole, siis info: ilmselt on hotmail.com keskkond muutnud tarkvara sel moel, et eKooli saadetud registreerumise link ei toimi. S.o. see link iseenesest on OK aga kui veebikeskkonnas sellele vajutada asendatakse paar sümbolit sel moel, et link ei toimi ja sisse logitud oleku asemel satub kasutaja eKooli avalehele. Järgnevalt kiri, mille läbi lugemise järel on kõik saanud eKooliga kenasti hakkama:

palun kopeerige see link – märgistage hiirega ja kopeerige; siis liikuge brauserisse ja kopeerige link aadressiribale. Linki käivitades saate eKooli oma andmete lehele, mitte avalehele.“

Valmiv ekstreemspordiväljak Tori kooli juurde aastal 2012

28.06.2011 esitasime Rohelise Jõemaa Koostöökogu poolt heakskiidetud projekti „Tori ekstreemspordiväljaku püstitamine“ PRIA-sse. PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul arvestatuna taotluse esitamise kuupäevast. Kui see otsus on käes, siis vastavalt taotlusele teostame tegevusi ajavahemikul 01.03.2012-31.12.2012. Vastavalt projekti lõplikule versioonile tehakse valmis asfaltplats täies mahus ja paigaldatakse 3 atraktsiooni.

Kalev Mitt

Tori Vallavalitsuse arendusnõunik

tel: 5143377; e-meil: arendusnounik@torivald.ee