Nädala 20.02-26.02.2017 tegemisi

Toome ära III veerandi 7. nädala tähtsamad tegemised.

E, 20.02
* Ajalehele „Kaldad“ artiklite esitamise tähtaeg kell 14.00 (Annikki Poom).

T, 21.02
* Rahvastepall 1.-3. klassile Sindis; juhendaja õp Anneli Raudsepp.
Osalevad Maribel Lauri, Jürgen Saar, Jakob Ergezinger, Guido Tael, Ralf- Marcus Rohtla, Mattias Johannes Uus, Meril Adeela Alev.
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass: buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30;
2.B klass: buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.

K, 22.02
* Vene keele luulepäev Paikusel kell 10.45 (juhendajad õp Helene Huik ja õp Evi Ringmäe).
Osalevad Andris Ermanis 7. kl ja Triinu Tomingas 8. kl. Sõit kooli eest kell 10.05, tagasi ~14.00.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 23.02
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* Iseseisvuspäeva aktus kell 10.05.
Aktusele järgneb kell 12.05 lippudega rongkäik kalmistule: „Küünlad suurkujudele“

R, 24.02
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariik 99.
* kell 7.45 Sindi raekoja ees Eesti Vabariigi riigilipu pidulik heiskamine.
Tori Põhikoolist osaleb 4 õpilast.
* kell 12 Toris Eesti Sõjameeste kirikus Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik jumalateenistus.

L, 25.02
* 6. klass rongireisil Tallinna (õp Merike Haas). Kaasa lähevad Keio ja Germo emad. Vaadatakse Eesti Nuku- ja Noorsooteatris etendust „Väike Gavroche“.

P, 26.02

Nädala 13.02-19.02 tegemisi

Toome ära III veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E, 13.02
* Projektimeeskonna „Koolinoored loodusturismis“ kokkusaamine kell 15 vallamajas, osaleb direktor.

T, 14.02
* SÕBRAPÄEVA KOHVIKUID korraldavad 2. B ja 5. klass (huvijuht).
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass: buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30;
2.B klass: buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.
* Projekti KIVA sõbratund 3. tunni ajal 1.A ja 4. klassis (õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht).
* 5. klassi nutimäng kell 12 Pärnu raamatukogus ja muuseumis (õp Merike Haas).
Osalevad Keidi Kask, Jacklyn Jaanimäe, Rasmus Ulp ja Jan-Markus Tohv. Sõit raamatukoguhoidja Daivi Jõeranna autoga kell 11.15.

K, 15.02
* Inimeseõpetuse interaktiivne olümpiaad arvutiklassis (õp Kai Kukk).
9.00-10.00 V klass Rasmus ja Keidi
10.30-11.30 VI klass: Emma ja Carl Robyn
12.00-13.00 VII klass: Henry ja Carl Aadam
13.30-14.30 VIII klass: Laura ja Elizabeth
* Varia viktoriin 1.-3. klassile (õp Eve Kukk) kell 11.00 Pärnu Maavalitsuse saalis.
Osalevad Liis Marii Sams, Jakob Ergezinger, Maribel Lauri. Sõit Jakobi ema Tiina Ergezingeriga kell 10.15 kooli eest.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Tori valla folklooripäev rahvamajas kell 18.00, osalevad näitering (Astrid Roosileht) ja kandlering (Pille Usin).

N, 16.02
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* Nuputa viktoriin Pärnu Maavalitsuse saalis (õp Vilja Jansen).
Kell 10.00 V-VI klass: Rasmus, Keidi, Carl Robyn ja Kaur Erik. Sõit kell 9.15 direktori autoga.
Kell 12.30 VII klass: Carl Aadam, Henry, Karmen. Sõit kell 11.45 direktori autoga.
* Tüdrukute võrkpalli miniliiga 4.-6. klassile Pärnu-Jaagupis kell 10.00 (õp Rita Petersell). Õp Ritat asendab õp Anneli Raudsepp.
* Rajaleidja eripedagoog Signe Leht nõustab (õppealajuhataja).
* Hoolekogu koosolek kell 18.00. Päevakorras Tori Põhikooli uue arengukava (2018- ….) ettevalmistamine.

R, 17.02
* Uurimistööde konverents kell 8.30 aulas (direktor).
Osalevad 7.-9. kl õpilased. Igal esinejal on aega oma tööd tutvustada 3-5 minutit. Suulist esitlust hindab komisjon.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele (direktor).
* 3. tunni ajal 1.-4. klassi üritus „Tähed laval tantsimas“ (huvijuht).

L, 18.02

P, 19.02

Hoolekogu koosolek

Tori Põhikooli hoolekogu korraline koosolek toimub neljapäeval, 16. veebruaril kell 18.00 koolimajas õpetajate toas.
Päevakorras Tori Põhikooli uue arengukava (2018 – …) ettevalmistamine:
SWOT analüüs (kooli hetke tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused).
Arutelu – mõtteid kooli arendamisest uuel arengukava perioodil.

Markko Virkus
hoolekogu esimees

Nädala 06.02-12.02.2017 tegemised kooli

Toome ära III veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised.

E, 06.02

T, 07.02
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass: buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30;
2.B klass: buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.
* Matemaatikaolümpiaad 7.-12. klassile kell 10.00 Paikusel.
Buss kell 9.30 kooli ees, tagasi Paikuselt kell 13.00.
Osalevad:
7. kl. – Henry, Carl Aadam
8. kl. – Aveli, Karina, Kairi
9. kl. – Hanna
Juhendaja õp Vilja Jansen. Õp Vilja osaleb tööde parandamisel, tunde asendab direktor.
* Perevõistluse VIRULA CUP 2016/17 MÄLUMÄNG 2 kell 19.00 kooli aulas (hoolekogu).

K, 08.02
* Tori Lasteaia õpetajad Melde ja Rita külastavad 1. klasside tunde:
1. tund – 1.B eesti keel,
2. tund – 1.A eesti keel,
3. tund – 1.A käeline tegevus,
4. tund – 1.B loodusõpetus.
* Saalijalgpall 1.-3. kl õpilastele Kilingi-Nõmmes kell 10.00.
Buss kooli ees kell 8.15, tagasi Kilingi-Nõmmest 13.30 (sõit koos Sindi Gümnaasiumi õpilastega).
Juhendaja õpetaja Anneli Raudsepp, õp Annelit asendab õp Rita Petersell.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 09.02
* Õpetaja Tiinal Käärmannil vaba päev. Tunde annab õp Anneli Raudsepp.
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).

R, 10.02
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele (direktor).

L, 11.02

P, 12.02

Perevõistluse VIRULA CUP 2016/17 MÄLUMÄNG 2

Mälumäng toimub teisipäeva, 7. veebruari õhtul kell 19.00 kooli aulas.
Võistkonnas 6 liiget, kellest vähemalt kaks on täiskasvanud.
Küsimused koostavad raamatukoguhoidjad Aita ja Daivi ning direktor.
Küsimused on koduloolised (5), ainealased erinevatest õpikutest (10) ja viimase 2 nädala ajalehest „Pärnu Postimees“ (5).
Klassile, kust osaleb kõige rohkem õpilasi (võrreldes klassi õpilaste arvuga), on auhinnaks bussisõit Pärnusse.

Ootame!
TORI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU

Nädala 30.01-05.02 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

E, 30.01
* Emakeeleolümpiaad 7.-12. kl õpilastele Paikusel kell 10.00.
Võistlevad:
7. kl – Henry Veeväli ja Liisa Leesmäe,
8. kl – Eliise Tominga ja Triinu Tomingas,
9. kl – Anette Siinvert ja Marie Saar.
Juhendaja õp Merike Haas
Sõit direktori ja õppealajuhataja autodega kell 9.30.
* Õp Tiina Käärmannil on vaba päev. 2.A klassis asendab teda õp Juta Lange-Nõmm.

T, 31.01
* Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis toimub algusega kell 13.00 koolijuhtide teabepäev. Osalevad direktor ja õppealajuhataja.

K, 01.02
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 02.02
Tartu rahu aastapäev, küünlapäev
* 10. Haridusjuhtide Aastakonverents 2.-3. veebruaril Strand SPA & Konverentsihotellis. Programmi näeb aadressil http://haridus.confent.com/
Osalevad direktor ja õppealajuhataja. Direktor lahkub majast kell 10.30.
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).

R, 03.02
* 10. Haridusjuhtide Aastakonverents 2.-3. veebruaril Strand SPA & Konverentsihotellis.
Osalevad direktor ja õppealajuhataja. Direktor lahkub majast kell 10.30. Õppealajuhatajat asendab Daivi Jõerand (klassijuhataja tund, 5. kl inimeseõpetus).
* Kooliliiga võrkpall 6.-9. kl poistele ja tüdrukutele Häädemeestel algusega kell 10.00. Buss kooli ees 8.20 (nn suur koolibuss). Tagasi ~14.00.
Õp Rita Peterselli kehalise kasvatuse tunde asendab õp Anneli Raudsepp, 9. kl klassijuhataja tunnis on Rajaleidja karjäärispetsialistid. Alates 6. tunnist jätkuvad individuaalsed nõustamised kab 23 ja 24.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele (direktor).

L, 04.02
* Bioloogiaolümpiaad 6.-12. kl õpilastele kell 10.00 Pärnu Koidula Gümnaasiumis.
Võistlevad:
9. kl – Pille Leesmäe ja Hanna Etti,
8. kl – Triinu Tomingas ja Kaspar Hunt,
Sõit direktori autoga kell 9.00 kooli eest.

P, 05.02

Nädala 23.01-29.01 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on koolis matemaatika nädal (tegevused igal päeval vastavalt plaanile).

E, 23.01
* Laulupeo eelproovid ja lastekooride ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas kell 9.30-14.00 (õp Anne Rätsep). Buss kooli ees kell 8.50, tagasi kell 14 Pärnust. Tunde asendab direktor.

T, 24.01
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass – buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30.
2.B klass – buss kooli ees kell 11.00, ujumine 11.30-12.30.
* Ajalehe „Kaldad“ artikkel esitada kell 14.00 (Kai Kukk).
* Leader taotlusvooru infopäev ja konsultatsioonid kell 17.00-19.00 Tori vallamaja volikogu ruumis.

K, 25.01
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 26.01
* Õp Anne Rätsep ja õp Vilja Jansen koolitusel Pärnus: „Kuidas haarata ja hoida tähelepanu?“ (Ruutu 10). Lastekoor jääb ära.
* C-klassi kergejõustikuvõistlused Pärnus (õp Rita Petersell).
* Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päev: infotund ja töötoad. Osalema on lubatud Armin- Mairon, Alex, Elis, Eleri, Laura, Victoria ja Aaron. Väljasõit kooli eest bussiga kell 8.30. Tagasi transpordi organiseerib iga õpilane ise.
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvitoas (direktor).

R, 27.01
* Tori kool 142. Tunnid on kooli sünnipäeva puhul 5 minutit lühemad ja vahetunnid on 5 minutit pikemad!
1. tunni ajal tortide valmistamine sööklas.
5. tunni ajal aktus aulas.
Kell 15.00 mälestusküünalde süütamine kalmistul.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Sportlaste tänuõhtu kell 20.00 rahvamajas (Andra Sõmer).

L, 28.01

P, 29.01

Nädala 16.01-22.01.2017 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 16.01
* 9. klass valib valikaine eksamit.
* Neljapäeval jääb ära tantsimine: 1. klassi tund tehase ette 6. tunni ajal, poiste tants 7. tunni ajal.

T, 17.01
* 2. tunni ajal 4. klassi katseline interaktiivne tasemetöö loodusainetes (direktor).
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass – buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30.
2.B klass – buss kooli ees kell 11.00, ujumine 11.30-12.30.
* Kell 13 Eesti Lasteteatri teatrietendus „Linnakoll ja Metsatroll“ 1.-4. klassi õpilastele, pilet 2.20 €.

K, 18.01
* Huvijuht Anne Borkvel huvijuhtide koosolekul Pärnu-Jaagupis.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 19.01
* Õp Tiina Käärmann on küsinud vaba päeva. Tunde asendab Anneli Raudsepp.
* Huvijuht Anne Borkvel on küsinud vaba päeva.
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvitoas (direktor).
* Pärnumaa terviseedendajate koolituspäev Paikusel, osalevad Andra Sõmer ja Pille Usin.
* Tantsutunnid jäävad ära, õpetaja on koolitusel.

R, 20.01
* Uurimistööde esitamine.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).

L, 21.01
* Kodutütarde ja noorkotkaste laager.
* Võimlas on saalijalgpalli võistlused (Andra Sõmer).

P, 22.01
* Kodutütarde ja noorkotkaste laager.
* Koolitants Pärnus (Andra Sõmer).
Rühmad ja saatjad:
1. kl – õp Jane Lumijõe ja õp Heli Mitt
2.-3. kl – õp Eve Kukk ja õp Tiina Käärmann
4.-5. kl – õp Astrid Roosileht
6.-7. kl – õp Ülle Urba
8. kl tüdrukud – Andra Sõmer
* Robootika võistluse FIRST LEGO League Põhja-Eesti eelvoor Laagri Koolis (õp Harri Kivi). Osalevad Germo Tael, Carl Robin Valdaru, Sander Siim, Art Lemets. Sõit õpetaja autoga.

Nädala 09.01-15.01.2017 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

E, 09.01
* Õp Helene Huik on Tallinnas vene keele metoodika seminaril “Mööda treppi üles. Metoodika nõuandeid”. Tunde asendab direktor.

T, 10.01
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass – buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30.
2.B klass – buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.

K, 11.01
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 12.01
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvitoas (direktor).
* Pärnumaa koolijuhtide eestseisuse kokkusaamine kell 13.00 Pärnus, osaleb direktor.
* Kell 14.30 rahvamajas noortega seotud ürituste arutelu, osaleb direktor.

R, 13.01
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Kell 13.00 Pärnu Ühisgümnaasiumi õppimisvõimalustega tutvumine (teadmiste jaht ja muusikal “Kuulsuse kannul”), korraldab õp Rita Petersell.

L, 14.01
* Rahvatantsuansambli “Kirmas” tantsulaager.

P, 15.01
* Rahvatantsuansambli “Kirmas” tantsulaager.

Nädala 19.12-25.12 ja talvise vaheaja tegemised koolis

Toome ära II veerandi viimase nädala ja talvise koolivaheaja tähtsamad tegemised.

E. 19.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (õpilased aulas) – õp Astrid Roosileht
* Õppenõukogu kell 14.45 kabinetis 22 (direktor).
Päevakord:
1) Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I poolaastal.
2) Tugisüsteemide määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 17, § 22).
3) 8. klassi üleminekueksami määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 21).
4) 7. ja 8. klassile kooli tasemetöö määramine.
* Tori valla omavalitsuse õiguste taastamise 25. aastapäeva tähistamine:
kell 18 volikogu esimehe tervitus vallamaja rõdult;
kell 19 kontsert-aktus kirikus, esineb JÄÄÄÄR.

T, 20.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (liikumisega ukse tagant) – õp Astrid Roosileht
* Kell 18 jõulupidu 1.-4. klassile.

K, 21.12
* 2. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo proov – Anne Borkvel
* 1.A (17 õpil.), 1.B (17 õpil.) ja 2.B (11 õpil.), kokku 45 õpilast Lottemaal kell 10-13.00 (õp Heli Mitt, õp Jane Lumijõe, õp Heli Lilleste). Kaasa sööklast 1 soolane pirukas, tagasi koolieine ajaks.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 18 jõulupidu 5.-9. klassile.

N, 22.12
Poolaasta viimane päev.
* 1. tunni ajal aktus aulas (direktor).
* 2. tunni ajal klassijuhataja tund ja tunnistuste jagamine.
* 3. tunni ajal Tori valla 25. aastapäevale pühendatud aktus aulas (direktor). Päeva lõpp kell 11.00.
* Õpetajad ja töötajad kogunevad kell 11.05 õpetajate tuppa. Soovime üksteisele Häid jõule!

R, 23.12

L, 24.12

P, 25.12

E, 26.12

T, 27.12

K, 28.12
Jõuluüritus kooli töötajatele Pärnu Muuseumis kell 11.


K, 04.01
Merlecons koolitus koolimajas „Muutunud õpikäsitlus üleminekul väljundipõhisele õppele“
10.00-11.30
Kohvipaus
11.45-13.15
Lõuna
13.45-15.15
Õppesisu:
· Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis.
· Muutunud õpikäsituse neli olulist põhitala.
· Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused.
· Muutunud õpikäsituse aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused.
· Hindamispõhimõtete muutmine.
· Hindamine väljundipõhise õppe korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine.
· Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse kontekstis.
· Olulisemad koolikorralduslikud muutused väljundipõhise õppe rakendamisel.
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse
korral.

N, 05.01
Sisekoolitus läbitud koolitustest kell 9.00.
*Tiina Käärmann „Digialgus: loovuse toetamine tehnoloogia abil“
* Jane Lumijõe, Helene Huik, Heli Mitt, Anneli Raudsepp „Mängiv noor on õppiv noor“
* Kai Kuke muljeid Soome haridussüsteemist
*Daivi Jõerand “Laps kirjanduses. Kirjandus koolis ja kool kirjanduses” – ülevaade huvitavast koolitusest Eesti Lastekirjanduse Keskuses.

R, 06.01
OÜ Tuleoht koolitus
Kell 10.00-11.30
Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
– tuleohutusalane teadlikkus (tulekahju, kaasnevad ohud ja tagajärjed);
– hoones kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste kirjeldus ja tööpõhimõtete tutvustus;
– hoone evakuatsioonilahenduse tutvustus (evakuatsiooni põhimõtted, märgistus, inimeste evakueerimine);
– päästemeeskonnaga tehtava koostöö kirjeldus;
– tulekahju korral käitumine (inimeste teavitamine ja päästmine, tulekustutusvahendite kasutamine, tulekahju teate edastamine).
Kell 11.30-12.00
Kustutusharjutus õues.