Nädala 16.01-22.01.2017 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 16.01
* 9. klass valib valikaine eksamit.
* Neljapäeval jääb ära tantsimine: 1. klassi tund tehase ette 6. tunni ajal, poiste tants 7. tunni ajal.

T, 17.01
* 2. tunni ajal 4. klassi katseline interaktiivne tasemetöö loodusainetes (direktor).
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass – buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30.
2.B klass – buss kooli ees kell 11.00, ujumine 11.30-12.30.
* Kell 13 Eesti Lasteteatri teatrietendus „Linnakoll ja Metsatroll“ 1.-4. klassi õpilastele, pilet 2.20 €.

K, 18.01
* Huvijuht Anne Borkvel huvijuhtide koosolekul Pärnu-Jaagupis.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 19.01
* Õp Tiina Käärmann on küsinud vaba päeva. Tunde asendab Anneli Raudsepp.
* Huvijuht Anne Borkvel on küsinud vaba päeva.
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvitoas (direktor).
* Pärnumaa terviseedendajate koolituspäev Paikusel, osalevad Andra Sõmer ja Pille Usin.
* Tantsutunnid jäävad ära, õpetaja on koolitusel.

R, 20.01
* Uurimistööde esitamine.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).

L, 21.01
* Kodutütarde ja noorkotkaste laager.
* Võimlas on saalijalgpalli võistlused (Andra Sõmer).

P, 22.01
* Kodutütarde ja noorkotkaste laager.
* Koolitants Pärnus (Andra Sõmer).
Rühmad ja saatjad:
1. kl – õp Jane Lumijõe ja õp Heli Mitt
2.-3. kl – õp Eve Kukk ja õp Tiina Käärmann
4.-5. kl – õp Astrid Roosileht
6.-7. kl – õp Ülle Urba
8. kl tüdrukud – Andra Sõmer
* Robootika võistluse FIRST LEGO League Põhja-Eesti eelvoor Laagri Koolis (õp Harri Kivi). Osalevad Germo Tael, Carl Robin Valdaru, Sander Siim, Art Lemets. Sõit õpetaja autoga.

Nädala 09.01-15.01.2017 tegemised koolis

Toome ära III veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

E, 09.01
* Õp Helene Huik on Tallinnas vene keele metoodika seminaril “Mööda treppi üles. Metoodika nõuandeid”. Tunde asendab direktor.

T, 10.01
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass – buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30.
2.B klass – buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.

K, 11.01
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 12.01
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvitoas (direktor).
* Pärnumaa koolijuhtide eestseisuse kokkusaamine kell 13.00 Pärnus, osaleb direktor.
* Kell 14.30 rahvamajas noortega seotud ürituste arutelu, osaleb direktor.

R, 13.01
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Kell 13.00 Pärnu Ühisgümnaasiumi õppimisvõimalustega tutvumine (teadmiste jaht ja muusikal “Kuulsuse kannul”), korraldab õp Rita Petersell.

L, 14.01
* Rahvatantsuansambli “Kirmas” tantsulaager.

P, 15.01
* Rahvatantsuansambli “Kirmas” tantsulaager.

Nädala 19.12-25.12 ja talvise vaheaja tegemised koolis

Toome ära II veerandi viimase nädala ja talvise koolivaheaja tähtsamad tegemised.

E. 19.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (õpilased aulas) – õp Astrid Roosileht
* Õppenõukogu kell 14.45 kabinetis 22 (direktor).
Päevakord:
1) Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I poolaastal.
2) Tugisüsteemide määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 17, § 22).
3) 8. klassi üleminekueksami määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 21).
4) 7. ja 8. klassile kooli tasemetöö määramine.
* Tori valla omavalitsuse õiguste taastamise 25. aastapäeva tähistamine:
kell 18 volikogu esimehe tervitus vallamaja rõdult;
kell 19 kontsert-aktus kirikus, esineb JÄÄÄÄR.

T, 20.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (liikumisega ukse tagant) – õp Astrid Roosileht
* Kell 18 jõulupidu 1.-4. klassile.

K, 21.12
* 2. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo proov – Anne Borkvel
* 1.A (17 õpil.), 1.B (17 õpil.) ja 2.B (11 õpil.), kokku 45 õpilast Lottemaal kell 10-13.00 (õp Heli Mitt, õp Jane Lumijõe, õp Heli Lilleste). Kaasa sööklast 1 soolane pirukas, tagasi koolieine ajaks.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 18 jõulupidu 5.-9. klassile.

N, 22.12
Poolaasta viimane päev.
* 1. tunni ajal aktus aulas (direktor).
* 2. tunni ajal klassijuhataja tund ja tunnistuste jagamine.
* 3. tunni ajal Tori valla 25. aastapäevale pühendatud aktus aulas (direktor). Päeva lõpp kell 11.00.
* Õpetajad ja töötajad kogunevad kell 11.05 õpetajate tuppa. Soovime üksteisele Häid jõule!

R, 23.12

L, 24.12

P, 25.12

E, 26.12

T, 27.12

K, 28.12
Jõuluüritus kooli töötajatele Pärnu Muuseumis kell 11.


K, 04.01
Merlecons koolitus koolimajas „Muutunud õpikäsitlus üleminekul väljundipõhisele õppele“
10.00-11.30
Kohvipaus
11.45-13.15
Lõuna
13.45-15.15
Õppesisu:
· Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis.
· Muutunud õpikäsituse neli olulist põhitala.
· Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused.
· Muutunud õpikäsituse aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused.
· Hindamispõhimõtete muutmine.
· Hindamine väljundipõhise õppe korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine.
· Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse kontekstis.
· Olulisemad koolikorralduslikud muutused väljundipõhise õppe rakendamisel.
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse
korral.

N, 05.01
Sisekoolitus läbitud koolitustest kell 9.00.
*Tiina Käärmann „Digialgus: loovuse toetamine tehnoloogia abil“
* Jane Lumijõe, Helene Huik, Heli Mitt, Anneli Raudsepp „Mängiv noor on õppiv noor“
* Kai Kuke muljeid Soome haridussüsteemist
*Daivi Jõerand “Laps kirjanduses. Kirjandus koolis ja kool kirjanduses” – ülevaade huvitavast koolitusest Eesti Lastekirjanduse Keskuses.

R, 06.01
OÜ Tuleoht koolitus
Kell 10.00-11.30
Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
– tuleohutusalane teadlikkus (tulekahju, kaasnevad ohud ja tagajärjed);
– hoones kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste kirjeldus ja tööpõhimõtete tutvustus;
– hoone evakuatsioonilahenduse tutvustus (evakuatsiooni põhimõtted, märgistus, inimeste evakueerimine);
– päästemeeskonnaga tehtava koostöö kirjeldus;
– tulekahju korral käitumine (inimeste teavitamine ja päästmine, tulekustutusvahendite kasutamine, tulekahju teate edastamine).
Kell 11.30-12.00
Kustutusharjutus õues.

Nädala 12.12-18.12 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 7. nädala tähtsamad tegemised.

E. 12.12
* 3. tunni ajal kaunistab 3. klass aulas kuuske (huvijuht).
* 4. tunni ajal 5.-9. kl näitemängu proov (huvijuht).
* Kell 15 kohtumine koolimajas sisearhitekt Heldi Rebasega.

T, 13.12
* Füüsikaviktoriin 7.-9. kl kell 10.00 Paikuse Põhikoolis. Meie kooli võistkonnas on Carl Aadam Vihrov 7. kl, Aveli Kohtla ja Eliise Tominga 8. kl ning Aaron Saar ja Marwin Joseph Virkus 9. kl. Juhendaja õp Harri Kivi. Sõit Harri Kivi ja direktori autoga kell 9.30.

K, 14.12
* Saalijalgpall 6.-9. kl poistele Kilingi-Nõmmes. Võistkonnas on Aaron Saar, Marwin-Joseph Virkus, Germo Pärnik, Raul Viira, Janar Saar, Arko Saar, Art Lemets, juhendaja õp Rita Petersell. Buss kell 8.15, tagasi koolibusside väljumise ajaks. Õp Ritat asendab koolis õp Anneli Raudsepp.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 15.12
* Kell 10.00 vallavalitsuse infotund koos allasutuste juhtidega.
* Tori PK õpilaste esinemine Tori valla eakate jõulupeol (Anne Rätsep, Andra Sõmer) kell 13.00. Peale 5. tundi koguneda esinemisriietes maja ette bussile!
* Kell 17.00 bioloogiaõpetajate ainesektsioon.

R, 16.12
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Kell 13-15 külastab 2.A (13 õpil.), 3. (18 õpil.) ja 4. klass (11 õpil.) Maarja Magdaleena Gildi. Õp Tiina Käärmann, Eve Kukk, Astrid Roosileht. Buss kell 12 kooli ees.
* 5. kl kell 13.30-16.30 jõuluprogrammis Kurgjal. Õp Kaja Maripuu. Buss (Presto) kell 12.30.
I poolaasta hinded pannakse välja!

L, 17.12

P, 18.12
4. advent

Nädala 05.12-11.12 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E. 05.12
* 8.-9. kl poiste korvpallivõistlus Pärnu spordihallis kell 12. Osalevad Aaron Saar, Marwin Joseph Virkus, Raul Viira, Germo Pärnik, Armin – Mairon Ardoja, Arko Saar, Janar Saar. Juhendaja õp Rita Petersell.
Sõit liinibussiga kell 9.18, tagasi kell 13.35 või 14.30 või 15.30. Tunde asendab õp Anneli Raudsepp.
* Kell 13.45-16.00 Pärnu linna ja maakonna logopeedide koostöökohtumine. Osaleb Eve Kukk. Seoses sellega 6. tunni ajal liiklus kogu klassile.

T, 06.12
* Koolijuhtide jõuluseminar Surjus kell 12. Osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Kell 13.00 kooliraamatukogude ainesektsioon Paikusel; osaleb Daivi Jõerand.
* Kell 13-15 inglise keele õpetajate koolituspäev Paikusel. Osalevad õp Ülle Urba ja õp Reet Kuimets.

K, 07.12
* Haridusjuhi kompetentsikonverents Pärnus kell 10.00-16.30; osaleb direktor.
* Muusikaviktoriin 7.-9. klassile kell 11.00 Pärnu MV saalis. Osaleb 3 õpilast: Henri 7. kl, Eliise 8. kl, Laura 9. kl; juhendaja õp Anne Rätsep. Metste buss kell 10.10 kooli ees. Tagasi kell 12 Pärnust.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 08.12
Võimlemine 4.-9. klassile kell 10 Sindis. Esialgne nimekiri: Merete (4. kl), Jacklyn (5. kl), Marii Eliise ja Emma (6. kl), Anne-Mai ja Liisa (7. kl), Aveli ja Laura (8. kl). Juhendaja õp Rita Petersell.
Soolobuss kell 9.15 kooli ees. Tagasi kell 12.30 Sindist. Tunde asendab õp Anneli Raudsepp.
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* 4. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“ proov. Juhendaja on huvijuht.
Näitemängu osalised on:
5. kl Mary Elisee, Keidi
6. kl Marii- Eliise, Sander
7. kl Anne- Mai, Marie
8. kl Triinu, Victoria
9. kl Aaron, Marek

R, 09.12
* Vene keele päev Sindi Gümnaasiumis kell 11.20. Osalevad Eliise ja Triinu 8. kl; Marii-Eliise, Keity-Liisa, Aria, Kristin, Agnes, Emma ja Enely 6. kl. Juhendajad õp Helene Huik ja Evi Ringmäe.
Metste buss kell 10.45 kooli ees. Tagasi suure koolibussiga kell 14.00. Kaasa õp Helene Huik.
* 5. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“ proov. Juhendaja on huvijuht.
Näitemängu osalised on:
5. kl Mary Elisee, Keidi
6. kl Marii- Eliise, Sander
7. kl Anne- Mai, Marie
8. kl Triinu, Victoria
9. kl Aaron, Marek
* Kell 12.10 kohtub Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktor 9. klassiga.
* 8. kl klassiöö; klassijuhataja Kai Kukk.
* Väärtuskasvatuse konverents Tallinnas; osaleb direktor.

L, 10.12
* Geograafia piirkonnavoor. Olümpiaad toimub korraga kahes koolis: Pärnu-Jaagupi Põhikooli arvutiklassis ja Paikuse Põhikooli arvutiklassis. Maakonna õpilased on jagatud nende koolide vahel. Olümpiaadi algus mõlemas koolis kell 10.00.
Osaleb Aaron Saar, juhendaja õp Kaja Maripuu.

P, 11.12

Jõulupeod Tori koolis

Tori Põhikoolis toimuvad jõulupeod:
teisipäeval, 20. detsembril kell 18 on pidu 1.-4. klassi õpilastele
kolmapäeval, 21. detsembril kell 18 on pidu 5.-9. klassi õpilastele

Nädala 28.11-04.12 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised

E. 28.11
* Füüsikaõpetajate õppekäik Tallinna energiakeskusesse; osaleb Harri Kivi. Tunde asendab õp Kaja Maripuu.
* Lastekooride mentorkoolitus Pärnus; osaleb Anne Rätsep. Lastekoor jääb ära.
* Vabadussõja alguse päevale pühendatud tänujumalateenistus kell 18 Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus.

T, 29.11
* Huvitava Kooli sügiskonverents Tartus: „Õppimise ruum“; osalevad õppealajuhataja ja direktor.
* Andra Sõmer kell 9.00-14.00 koolitusel Pärnus. 7. tunni ajal tantsivad 4.-5. kl tüdrukud iseseisvalt, plaadi annab õpilastele Daivi Jõerand.
* Kell 14.45 nutiseadmete kasutamise majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis – Heli Mitt tutvustab quizizz.com keskkonda.

K, 30.11
* Kell 12-15.45 Rajaleidjas käitumise tugikava koostamise koolitus; osalevad õp Jane Lumijõe ja HEV koordinaator Kai Kukk.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 18.00 rahvakoosolek rahvamajas omavalitsuste ühinemise teemal.

N, 01.12
* 5. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“ proov. Juhendaja on huvijuht.
Näitemängu osalised on:
5. kl Mary Elisee, Keidi
6. kl Marii- Eliise, Sander
7. kl Anne Mai, Marie
8. kl Triinu , Victoria
9. kl Aaron, Marek
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* Kell 15.00 Tori Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, osaleb Pille Usin.

R, 02.12
* Koidulauliku luulekonkurss kell 11.00 Pärnus. Osaleb Marii- Eliise Lumijõe, juhendaja Anne Borkvel. Sõit huvijuhi autoga kell 10.00.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* 9. kl klassiöö; õp Rita Petersell.

L, 03.12

P, 04.12
2. advent

Kooli koduleht uuenenud

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!
Püüdsime teha kodulehe ülevaatlikuma, et leiaksite vajamineva informatsiooni kiiremini. Kuna iga asja saab paremaks teha, siis ootame kõiki ettepanekuid, mida on mugav saata kontakti menüüs oleva vormi kaudu.
Suur tänu Asko Urile nõuannete ja abi eest.

Nädala 21.11-27.11 tegemised koolis

Toome ära II veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

E. 21.11

T, 22.11
* Kell 14.45 nutiseadmete kasutamise majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis – Heli Mitt tutvustab quizizz.com keskkonda.

K, 23.11
AJALEHE MATERJALID!
* Kell 9.00 Anette ja Aaron rahvamaja juhataja Argoga 1. advendikontserdi vahetekstide lugemise proovis kirikus (direktor).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 17.30 staadioni renoveermistööde tegevuste arutelu ja lähteülesande koostamine (direktor).

N, 24.11
* Kell 9.30 4. kl ja õp Astrid Roosileht lasteaias kadrihommikul.
* 3 tunni ajal juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* Heli Mitt a/ü usaldusisikute kokkusaamisel Pärnus kell 13.00.
* Allasutuse juhtide ümarlaud kell 13.30-17.30 Sauga vallas; osaleb direktor.
* Õppealajuhatajate kokkusaamine Pärnu Vabakoolis kell 13.30; osaleb õppealajuhataja.

R, 25.11
* Kell 10.00 1. advendikontserdi proov kirikus (tellitud buss; osaleb mudilaskoor, lastekoor, 4. kl ansambel, vahelugemised) – õp Anne Rätsep (5. kl tööõpetuses iseseisev töö) ja direktor.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* Reedel näitemängu õpetust ei toimu!
* Alates kell 13 maakonna karjäärilaager (huvijuht). Kell 18.30 õhtusöök.

L, 26.11
* Maakonna karjäärilaager kuni kell 13.00. Kell 9.00 hommikusöök.
* VALLA LAUAMÄNGUDE PÄEV kell 10.00. Kabe, male, koroona, lauatennis.

P, 27.11
* Advendikontsert kell 17-19; esinevad Tori lasteaia ja kooli õpilased.

Nädala 14.11 – 20.11 tegemised koolis

Toome ära 2016/17. õppeaasta II veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on Põhjamaade teemaline raamatukogunädal ja algklassides toimuvad raamatukogutunnid.

E, 14.11
* Kell 19.00 peremälumäng Virula Cup.

T, 15.11
* 1. tunni ajal 1.B klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* 2. tunni ajal 1.A klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Kell 14.45 nutiseadme majasisene koolitus (digipöörde jätk) arvutiklassis. Heli Mitt tutvustab Quizizz keskkonda ja harjutuste tegemist (paaride moodustamine- arvutus ja vastus..) Easynotecards keskkonnas.
* Kell 17.00 lasteaia isadepäev võimlas.
* Kell 18.00 Tori Põhikooli hoolekogu koosolek.

K, 16.11
* 1. tunni ajal 2.A klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* 2. tunni ajal 2.B klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Pärnu Koidula Gümnaasiumi lahtiste uste päev meie kooli õpilastele. Transpordi Pärnusse ja tagasi korraldab igaüks ise.
Registreerunud on 6 õpilast – Anette, Pille, Marie, Jennifer, Marek ja Hanna.
* Varia viktoriin kell 11 Pärnu Maavalitsuse saalis (Daivi Jõerand). Buss kooli ees kell 10.15, tagasi 12.15 Pärnust.
Võistkond: Keidi Kask, Marii-Eliise Lumijõe, Henry Veeväli, Triinu Tomingas ja Marwin Joseph Virkus.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30.
* Karjäärilaagri meeskonna retk kell 14.45 (huvijuht). Karjäärilaagri toimkond: KAIRI, KARINA, TRIINU, GERMO, LAURA, REILI, DORIT, GALINA, VICTORIA JA MARWIN JOSEPH.

N, 17.11
* 1. tunni ajal 3. klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Õp Rita Petersell osaleb Pärnumaa tervisenõukogu tervisekonverentsil „Nutiküürust priiks“. Tunde asendab direktor.
* Tallinnas Nordea kontserdimajas noortekonverents Lahe koolipäev 2016 „Kuidas võtta vastutust?“; osalevad Aaron Saar ja Marek Lilleväli.
* 3 tunni ajal toimub juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor).
* E. Nurga mälestusvõistlused Vändras kell 12 (Vilja Jansen). Buss kooli ees kell 11.10.
3. klass – Liis Marii Sams, Meril Adeela Alev ja Jakob Ergezinger;
4. klass – Marleen Haas, Keiro Tarn, Johannes Ergezinger;
5. klass – Rasmus Ulp, Keidi Kask, Jacklyn Jaanimäe;
6. klass – Nathan Pilt, Emma Rätsep, Aria Kohtla;
7. klass – Arko Saar, Henry Veeväli, Carl Aadam Vihrov;
8. klass – Kairi Sosi, Aveli Kohtla, Karina Prants;
9. klass – Hanna Etti, Marie Saar, Anette Siinvert.
* Kell 13.00 emakeeleõpetajate ainesektsioon; osaleb õp Merike Haas. Asendamine:
5. tund – 7. kl eesti keel (õpetaja on tunnis, tunni lõpu töötavad õpilased iseseisvalt);
6. tund – 8. kl eesti keel asendatud bioloogiaga, mis muidu oleks 7. tund;
7. tund – 7. kl parandusõpe jääb ära.

R, 18.11
* 1. tunni ajal 4. klassis Põhjamaade teemaline raamatukogutund.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele õpetajate toas (direktor).
* 5.-9. klassi jõulupeoks õpitakse näitemängu „LUGU UNUSTATUD PÖÖRIPÄEVAST“. Juhendaja on huvijuht. Harjutatakse reedeti klassijuhataja tunni ajal.
* Gaidide laager kasutab klasse alates kell 17.00.

L, 19.11
* Gaidide laager.
* Tehnoloogiakonkurss Kilingi-Nõmmes kell 9.30 (õp Mairo Sepp).

P, 20.11
* Gaidide laager lõpeb kell 13.