Nädala 19.02-25.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi viimase, 7. nädala tähtsamad tegemised.
E, 19.02
* Vene keele luulepäev Sindis kell 10.30 (õp Helene Huik).
Osalevad Jacklyn Jaanimäe, ja Sten Markus Uus 6. kl ning Triinu Tomingas 9. kl. Sõit direktori autoga peale 2. tundi.
Tundide asendamine:
3. t. 7. kl tüdrukud – õp Kai Kukk
5. t. 9. kl – õp Pille Usin
6. t. 8. kl – õp Pille Usin

T, 20.02
* kell 13.30 Pärnu maavalitsuse saalis KIK keskkonnahariduse programmi infopäev; osaleb direktor (projekt „Loodushariduse toetamine Tori Põhikoolis 2018/19. õppeaastal).

K, 21.02
* Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise küsitlus (Maret Semjonova, tel 55672351). Küsitlus toimub vastava aine klassis. Õpetaja võtab küsitluses mitteosalevad lapsed ja liigub huvituppa.
* Toiduhügieeni koolitus kell 10-15 Pärnus; osaleb Helena Juurik.
* Kell 18.00 1. klasside vanematega klassiõhtu aulas (Astrid Roosileht, Tiina Käärmann).

N, 22.02
* Õp Eva Jansen-Mann on tunnid ette teinud:
1. t. 6. kl ühiskond asendatud loodusõpetusega – õp Kaja Maripuu,
2. t. 8. kl ajalugu asendatud inimeseõpetusega – õp Kai Kukk,
3. t. 9. kl ajalugu asendatud klassijuhatamisega – õp Kai Kukk,
4. t. 6. kl ajalugu asendatud matemaatikaga – õp Vilja Jansen.
* Saalijalgpall 1.-3. kl Kilingi-Nõmmel.

R, 23.02
* 9. kl 1. ja 4. tunni vahetus:
1. tund füüsika (õp Tõnu Tõniste) kabinetis 14,
4. tund – õp Kai Kukk
* Tundide asendamine 1.B klassis:
1. t. eesti keel – korraldab direktor,
2. t. eesti keel – korraldab direktor,
3. t. aktus aulas
* Aktus 3. tunni ajal algusega kell 10.05 aulas (direktor)
1. Hümn – õp Anne Rätsep
2. Esineb mudilaskoor – juhendaja õp Anne Rätsep
3. Direktori kõne Iseseisvuspäeval
4. Luuletused Iseseisvuspäevaks – juhendaja õp Merike Haas
5. Ettekandele tulevad uurimistööd
6. Juta Musta nim preemia üleandmine – Kadri Simson
7. Esineb folklooriring – juhendajad õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht
8. Ühislaul „Põhjamaa“ – juhendaja õp Anne Rätsep
* Kell 13.05 lippudega rongkäik kalmistule (direktor): „Küünlad suurkujudele“.
Osalevad 7.-9. klassi õpilased, kes soovivad, lisaks 1.-6. klassi õpilaste kuni 5-liikmelised esindused.
Vabadussõja samba juures lauldakse ühiselt laulu „Mu isamaa armas…“. Lippe kannavad 8.-9. klassi noormehed ja neiud.
Päeva lõpp tavapärasel ajal.

L, 24.02
* Pidulik lipu heiskamine Sindis raekoja juures ja lippudega rongkäik koolimajani, korraldab Eesti Lipu Selts.
Ettepanek lipukoolituse läbinud Tori Põhikooli õpilastele osaleda Sindis valla keskuses lippudega rongkäigus.
Kell 7.45 kogunemine Sindi raekoja ees, rivistus.
Kell 7.55 lipu heiskamise tseremoonia, kõned, rongkäik kooli juurde.
* Kell 10.00 TORI VALLA FOLKLOORIPÄEV Tori rahvamajas: “100 AASTAT EESTIMAAD”. Osaleb algklasside näitering (Jane Lumijõe, Astrid Roosileht, Pille Usin).
* Kell 12.00 EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD PIDULIK JUMALATEENISTUS Tori kirikus.

P, 25.02

Nädala 12.02-18.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.
E, 12.02
* Sõbrapäeva joonistusvõistluse tähtaeg (õp Tiia Kass).
* Kell 11.00 kooliraamatukogus programmi RIKS tutvustus (Daivi Jõerand).
* Noorteka kokandus:
kell 14.40-16.00 I rühm,
kell 16.00-17.20 II rühm,
juhendaja Katrin Hansumäe.
* Kell 17.00 LEADER taotlusvooru infopäev Tori vallamajas; osaleb direktor (välijõusaali rajamine).

T, 13.02
VASTLAPÄEV – koolisööklas pakutakse traditsioonilist vastlatoitu.
* Fotokonkursi „Mina ja minu koer” tööde tähtaeg (õpilasesindus).
* 2. klassid ujumas.
* 4. klass peab vastlapäeva kelgukoerte juures kell 10.00-12.00 (õp Eve Kukk).
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 14.02
SÕBRAPÄEV
* Õpilasesindus korraldab hommikul vahva sõbraotsimise mängu (huvijuht)!
* 7. klassi projekti lõpupäev: sõbrapäeva kohvik ja meisterdamise töötoad 1.-3. klassile (õp Anne Rätsep ja õp Tiia Kass. 7. klass ei ole tundides, tegeleb projekti läbiviimisega).
* Andra Sõmer koolitusel Tallinnas: „Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmisest, püsimisest ja kustutamisest ning maksustamisest“.
5. tund – 1.A meisterdamas,
7. tund – 3. klassidele jääb ära.
* Kai Kukk Tallinnas Merlecons koolitusel: „Individuaalse arengu jälgimise kaart”.

N, 15.02
ALGAB KOERA-AASTA
* Projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ 6. töötuba toimub Riisa rabas ja Soomaa Külastuskeskuses.
Töötuba viib läbi Aivar Ruukel. Buss väljub kooli eest kl 8.15, Soomaalt tagasi plaan sõitma hakata kell 13.
* Tantsuvahetund peale 2. tundi.
* Lipukoolitus koostöös Kaitseliiduga kooli aulas:
4. tunni ajal 7. kl,
5. tunni ajal 8. kl.
Ettepanek neile õpilastele on osaleda laupäeval, 24. veebruaril Sindis valla keskuses lippudega rongkäigus.
* Juhtkonna nõupidamine.

R, 16.02
* Rahvastepall 1.-3. kl (õp Anneli Raudsepp).
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* UURIMISTÖÖDE KONVERENTS kell 12.00 aulas.
Töid esitletakse 9. kl õpilaste tähestikulises järjekorras. Igal õpilasel on aega kuni 4 minutit. Esitlused tuua hiljemalt eelneval päeval infojuhi kätte. Esitlusele kirjutada nimeks oma nimi ja töö nimi.

L, 17.02
* Muusikaolümpiaad Pärnus Mai koolis kell 10.00 (õp Anne Rätsep).
Osalevad Kairi Sosi 9. kl ja Marii-Eliise Lumijõe 7. kl.
* Kell 10.00 Pärnumaa lahtised meistrivõistlused ja Eesti 2018. aasta karikavõistluste I etapp LAUAMÄNGUDE MITMEVÕISTLUSES (male, kabe, koroona, lauatennis).
Täpsem info: peakorraldaja Heino Merilaine, tel 520 6092.

P, 18.02

Nädala 05.02-11.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on koolis stiilinädal, mida korraldab Tori kooli õpilasesindus. Avatud on fotonurk. Suurima osalusprotsendiga klass saab premeeritud!
E, 05.02
Selle päeva teema: 80-date stiil.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 06.02
Selle päeva teema: mustrid.
* Papilloomi viiruse vastu vaktsineerimine koolipäeva algul. Sõit hommikul kooli eest bussiga. Tagasi jalgsi.
* Kell 15.00 Sindis vallamajas koolijuhtide nõupidamine, osaleb direktor.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 07.02
Selle päeva teema: glam (sära).
* Harri Kivi on Tallinnas koolitusel “Arvutivõrkude kaardistamine ja haavatavuse tuvastus”; robootika ring jääb ära.
* Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis kell 10.00 (õp Vilja Jansen).
Osalejad: Aria Kohtla 7. kl, Henry Veeväli ja Carl Aadam Vihrov 8. kl ning Kairi Sosi, Karina Prants ja Aveli Kohtla 9. kl.
Sõit liinibussiga, kaasa korraldama ja töid parandama läheb ka õp Vilja Jansen. Õp Viljat asendab direktor.

N, 08.02
Selle päeva teema: filmi- ja multikategelased.
* Harri Kivi on Tallinnas koolitusel “Arvutivõrkude kaardistamine ja haavatavuse tuvastus”; 5. kl poiste tehnoloogia jääb ära, võib tulla kooli kell 10.00.
* Tantsuvahetund peale 2. tundi.
* Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus, osalevad direktor (lahkub kell 10.00) ja õppealajuhataja.
* 6. tunni ajal (kell 13.00) kohtub aulas kirjanik Kadri Hinrikus 1.-4. kl õpilastega (Daivi Jõerand).
* Juhtkonna nõupidamine.

R, 09.02
Selle päeva teema: pidžaamapidu.
* Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus, osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* 5.-6. tunni ajal 6. klassile projekti KEAT Punase Risti koolitus (klj õp Kaja Maripuu) kabinetis 25.
* Õp Eva Jansen-Mann soovib neljapäeval 22. veebruaril vaba päeva ja teeb täna osa tunde ette:
3. tund – 7. kl inimeseõpetus asendatud ajalooga,
4. tund – 8. kl inimeseõpetus asendatud ajalooga,
5. tund – 9. kl klassijuhataja asendatud ajalooga,
6. tund – 6. klassile toimub Punase Risti koolitus.
* Kell 18.00 Sindi seltsimajas kontsert MA ARMASTAN EESTIT (Sindi Muusikakool ja Selja Lauluseltsing).

L, 10.02
* Ajaloo olümpiaad Pärnu Mai Koolis kell 10.00 (õp Eva Jansen-Mann).
Osalejad Rasmus Ulp 6. kl ja Marii-Eliise Lumijõe 7. kl. Sõit õpetaja autoga.
* Koolis on rahvatantsuansambli Kirmas tantsulaager. Kasutavad aulat ning kabinette 22 ja 25.

P, 11.02
* Koolis on rahvatantsuansambli Kirmas tantsulaager. Kasutavad aulat ning kabinette 22 ja 25.
* Sportlik vastlapäev peredele kell 12.00-14.00 (korraldab Tori Spordiklubi koostöös õpilasesindusega).

Päevakava Tori Põhikoolis alates 05.02.2018

Hommikupuder 7.35-8.15
1. tund kell 8.15-9.00
Hommikupuder
2. tund kell 9.10-9.55
3. tund kell 10.05-10.50
4. tund kell 11.00-11.45
Söögivahetund 1.-5. kl. õpilastele
5. tund kell 12.00-12.45
Söögivahetund 6.-9. kl. õpilastele ja koolitöötajatele
6. tund kell 13.00-13.45
7. tund kell 13.55-14.40
8. tund kell 14.50-15.35

Nädala 29.01-04.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on matemaatikanädal.

E, 29.01
* 9. klassi lõpueksami valikaine teatamise aeg.
* Korvpall 8.-9. kl poistele Pärnu Spordihallis kell 10.00. Sõit liinibussiga kell 8.37 Tori kooli peatusest.
Võistkond koosseisus:
Raul ja Germo 9. kl
Maiker, Arko, Carl Aadam, Janar, Harry ja Enar 8. kl
Juhendaja õp Rita Petersell.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 30.01
* Tehnoloogiat 6. kl, 8. kl, ja 9. kl asendab õp Mairo Sepa töövõimetusperioodil õp Eduard Kakko (Pärnu Raeküla Kool).
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, Buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 31.01
* Rajaleidja nõustajad on koolis alates kell 9.00: Maarika Prants ja Triin Saluveer töötavad pikapäevarühma mänguklassis.
* Lastekaitsespetsialist on koolimajas alates kell 13.00.
* Kell 14.00 kohtub koolijuht Tori valla koolijuhtidega Sindi Gümnaasiumis.
* Arvutiklass individuaalseks õppetööks avatud kuni 16.30.

N, 01.02
* Nuputa 5.-6. kl ja 7. kl Pärnu maavalitsuse saalis kell 10.00.
5.-6. kl võistkond koosseisus:
Rasmus Ulp ja Keidi Kask 6. kl
Johannes Ergezinger ja Keiro Tarn 5. kl
Juhendaja õp Vilja Jansen
Sõit direktori autoga kell 9.10 kooli juurest.
* Tantsuvahetund peale 2. ja 5. tundi.
* Juhtkonna nõupidamine ja kogukonna kaasamise projekti koosolek kell 14.50 Heli Miti klassis (direktor).
* Kell 18.00 hoolkogu koosolek.
Päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 läbi vaatamine, ettepanekute tegemine
2. Välijõusaali rajamisest.

R, 02.02
* Kooliliiga võrkpall Häädemeestel 6.-9. kl tüdrukutele ja poistele (juh õp Rita Petersell).
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Matemaatikanädala lõpetamine aulas:
3. tunni ajal 1.-2. kl (õp Astrid Roosileht, Jane Lumijõe)
5. tunni ajal 3.-4. kl (õp Heli Lilleste, Eve Kukk)
7. tunni ajal 5.-9. kl KULDVILLAK (õp Vilja Jansen)
* Õp Anne Rätsep osaleb koolitusel „Pärimus kohtub Orffiga Raplas 2018“. Sõidab ära kell 12.

L, 03.02
* Õp Anne Rätsep osaleb koolitusel „Pärimus kohtub Orffiga Raplas 2018“.
* Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor kell 10.00 Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Kaja Maripuu).

P, 04.02

Päevakava Tori Põhikoolis alates 22.01.2018

Hommikupuder 7.35-8.15
1. tund kell 8.15-9.00
Hommikupuder
2. tund kell 9.10-9.55
3. tund kell 10.05-10.50
Söögivahetund 1.-5. kl. õpilastele
4. tund kell 11.05-11.50
Söögivahetund 6.-9. kl. õpilastele ja koolitöötajatele
5. tund kell 12.05-12.50
6. tund kell 13.00-13.45
7. tund kell 13.55-14.40
8. tund kell 14.50-15.35

Nädala 22.01-28.01.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised.

E, 22.01
* 9. klassi uurimistööde esitamine (direktor).
* Noortekas kell 15.00-18.00 (K. Hansumäe). Toitlustamine gruppidega kodunduse klassis.

T, 23.01
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, Buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Noortekas kell 15.00-18.00 (K. Hansumäe).

K, 24.01
* Kell 14.40 kohtumine välijõusaali osas (Germo Pärnik, Andra Sõmer, Markko Virkus).
* Arvutiklass individuaalseks õppetööks avatud kuni 16.30.

N, 25.01
* 9. klassi 15 õpilast osaleb Pärnu Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päeval (õp Kai Kukk). Sõit liinibussiga kell 8.37 Tori kooli peatusest. Tagasi liinibussiga kell 11.20 või 12.10.
* Maakonna õppealajuhatajate infopäev Pärnu Vanalinna Koolis kell 14.00; osaleb õppealajuhataja.
* Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond korraldab Pärnus kell 10.00-16.00 koolituspäeva, mille teemad on riiklik ja haldusjärelevalve ning teenistuslik järelevalve. Pärnumaa koolijuhte esindab Pille Usin.

R, 26.01
* C- ja D-klassi meistrivõistlused kergejõustikus Pärnu Hansahallis kell 10.00 (õp Rita Petersell).
* Emakeele olümpiaad 7.-9. klassile kell 10.00 Paikuse Põhikoolis. Osalevad Mary Eliise Lumijõe 7. kl, Henry Veeväli ja Cael Aadam Vihrov 8. kl ning Aveli Kohtla ja Karina Prants 9. kl. Juhendaja õp Merike Haas. Sõit liinibussiga kell 9.18 kooli peatusest. Tagasi peatusest Paikuse alev 11.35 või 12.26 või 14.44.
* 3. tunni alguses esineb algklassidele (soovijad) Laura-Liisi juhendatud näitering.

L, 27.01
* Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor Paikusel kell 9.30-13.15 (õp Tiia Kass). Osaleb Kairi Sosi. Transport õpetaja autoga.
* Kell 10.00 toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Kaja Maripuu). Osaleb Aveli Kohtla.

P, 28.01
* Võimlas toimub saalijalgpalli turniir (Andra Sõmer). Kohvik klassis nr 11.

Nädala 15.01-21.01.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 15.01
* Teabepäev „Mida teha “pahade lastega”?“ kell 13.00-15.00 Pärnus (osaleb direktor).
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 16.01
* Tehnoloogiat 6. kl, 8. kl ja 9. kl asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Eduard Kakko (Pärnu Raeküla Kool).
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Kell 13.30 MTÜ Pärnumaa Koolijuhid juhatuse koosolek Pärnus; osaleb Pille Usin.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 17.01
* 4. klassi tehnoloogiat asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Tiia Kass, meisterdamise tunnid toimuvad kabinetis 23.
* 2. tunni ajal kell 9.10 toimub 7. klassi e-tasemetöö loodusainetes (õp Kaja Maripuu, direktor) kabinetis 25 ja arvutiklassis (Mart, Sander).
Ege, Markus, Janno, Keijo, Agnes, Aksel ja Ele – mänguklassis iseseisev töö (õp Kaja Maripuu).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 18.01
* 5. klassi tehnoloogiat asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Harri Kivi. Elektriõpetuse, robootika ja programmeerimise tunnid toimuvad kabinetis 11.
* 7. klassi tehnoloogia ja kodunduse tunni ajal (1.-2. tund) osalevad poisid koos tüdrukutega aineid lõimivas projektis ”Sõbrapäeva kohvik ja meisterdamise töötoad”. Projekti juhivad õp Anne Rätsep ja õp Tiia Kass. Projekt lõpeb 14. veebruaril kohviku ja 1.-3. klassi õpilastele töötubade korraldamisega.
* 2. tunni ajal kell 9.10 toimub 4. klassi e-tasemetöö loodusainetes (õp Eve Kukk, direktor) koduklassis ja arvutiklassis (Aades Achilleus, Ancelika).
Indrek, Gert ja Rain – iseseisev töö kõneravi klassis (õp Eve Kukk).
* Tantsuvahetund pärast 2. tundi.
* Projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ töötuba „Talvine Soomaa“ toimub kell 9–13 Tõramaal.
Buss väljub kooli juurest kell 8.15. Läbiviija: Algis Martsoo.
* Juhtkonna nõupidamine (direktor).

R, 19.01
Tori kool 143
Kooli sünnipäeva tähistame 5. tunni ajal aktusega. Tunnid on sünnipäeva puhul 5 minutit lühemad ja vahetunnid 5 minutit pikemad.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Tantsime! – koolitantsurühmade kontsert kell 18.00 aulas (Andra Sõmer).

L, 20.01
* Füüsikaolümpiaad Pärnu Koidula Gümnaasiumis kell 10.00.
Osaleb Kristin Lünekund (õp Tõnu Tõniste).
* First Lego League poolfinaal Tartus AHHAA teaduskeskuses. Osaleb 7. klassi võistkond No Man Sky koosseisus Carl Robyn Valdaru, Germo Tael, Art Lemets ja Sander Siim; juhendaja õp Harri Kivi. Väljasõit Torist kell 6.30 õp Harri autoga.

P, 21.01