Kontakt

Virula 11, Tori alevik, 86801, Pärnumaa

Tori asukoht kaardil

Kooli e-posti aadress: kool@toripk.ee

Samuti saab teate saata allpool toodud vormi kaudu.

* täitke kindlasti

Direktor Pille Usin – 446 6031, 5566 7330
Õppealajuhataja Kai Kukk – 442 5321, 510 8450
Juhiabi – raamatukogujuhataja Daivi Jõerand 442 5321, 442 5320 (raamatukogu)
Huvijuht Anne Borkvel – 446 6932 (õpetajate tuba)
Võimla administraator Andra Sõmer – 442 5324, 5691 0009
Õpetajate tuba – 446 6932, 5344 6704
Söökla – 446 6903
Raamatukogu – 442 5320

Kooliõde Jevgenia Lutt – 443 6643

Noorsoopolitseinik Andrea Rebane – tel 612 3513,
e-post andrea.rebane@politsei.ee

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Pärnu-, Saare-, Viljandimaa ekspert on Pärje Ülavere – tel 5346 4448,
e-post Parje.Ylavere@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja, Tori Vallavalitsus. Abivallavanem hariduse alal on Jana Malõh – tel 525 9421,
e-post jana.maloh@torivald.ee