Koolielu

Ettevõtlik kool


 

 

 

TAHAN - SUUDAN - TEEN => ELUHOIAK 

 2023 aasta kevadel liitusime Ettevõtliku kooli haridusprogrammiga. Tänaseks oleme läbinud baas-, rakendus- ja standardi koolituse. 2023/2024 õppeaastal toimub baastaseme hindamine.  

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku  õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 

Ettevõtliku kooli raames on igale klassile lisatud poolaastaks tunniplaani ettevõtlusõppe tund.  

Ettevõtlusõppe tunnid toimuvad Junior Achievement Eesti loodud õppematerjalide ja programmide järgi. 

I-II kooliaste - Majanduse algtõdede programm "7 sammu"  

Põhikooli 1. ja 2. astme programmi „7 sammu” keskmes on laps, kes läbi seitsme teema saab võimaluse toimetada kodaniku, töötaja, tarbija ja ettevõtja rollis. Õppetegevused arendavad ettevõtlikkust ja valmisolekut pidevalt õppida ning otsustada. Lapse arengut jälgides liigutakse lihtsamalt keerulisemale, üksikult üldisele ja vahetust lähiümbrusest kaugemasse, abstraktsemasse majandusruumi. Programmi läbiv mõte on ettevõtlikkuse arendamine ja hariduse tähtsus inimese elus. Uusi teadmisi omandatakse praktilises tegevuses ja disainmõtlemise meetodit rakendades. Isiklikku eeskuju näitavad tundide läbiviimisse kaasatud vabatahtlikud lapsevanemad ja nõustajad. 

III kooliaste - JA Eesti 3. kooliastme ettevõtlusõppe programm „Mina ja ettevõtlus“ keskendub õpilaste ettevõtlikkuse kujundamisele ja ettevõtlusteadmiste omandamisele, lõimudes eelkõige inimese- ja ühiskonnaõpetusega ning ettevõtlikkus- ja matemaatikapädevusega. Programmiga juhitakse õpilasi kasutama õppimisel kriitilist mõtlemist, toetades positiivset suhtumist karjäärivõimaluste avastamisel ja laiendamisel. Erinevaid õpistiile ja -strateegiaid arvestavate praktiliste tegevuste ning tehniliste vahendite toel hakkavad õpilased paremini mõistma seoseid, mis valitsevad koolis õpitu ning koolijärgsete tegevuste ja eduka majanduselus osalemise vahel. Programm toetab ettevõtliku noore kujunemist, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt ja tegutseb arukalt ning vastutab ja hoolib. 

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Toetame ja julgustame õpilast: 

• olema julge algataja; 

• otsima uusi lahendusi; 

• olema kõrge motivatsiooniga; 

• tegutsema koos teistega; 

• püstitama eesmärke; 

• saavutama tulemusi; 

• olema vastutustundlik; 

• olema hooliv; 

• olema võimeline ise ennast analüüsima; 

• algatatud tegevused lõpuni viia.  

Ettevõtlikkust toetame läbi erinevate õppekäikude ja sündmuste; jõululaat, kevadlaat, töövarjupäev, Cashy võistlused.  

 

 

 

TAHAN - SUUDAN - TEEN => ELUHOIAK 

 2023 aasta kevadel liitusime Ettevõtliku kooli haridusprogrammiga. Tänaseks oleme läbinud baas-, rakendus- ja standardi koolituse. 2023/2024 õppeaastal toimub baastaseme hindamine.  

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku  õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 

Ettevõtliku kooli raames on igale klassile lisatud poolaastaks tunniplaani ettevõtlusõppe tund.  

Ettevõtlusõppe tunnid toimuvad Junior Achievement Eesti loodud õppematerjalide ja programmide järgi. 

I-II kooliaste - Majanduse algtõdede programm "7 sammu"  

Põhikooli 1. ja 2. astme programmi „7 sammu” keskmes on laps, kes läbi seitsme teema saab võimaluse toimetada kodaniku, töötaja, tarbija ja ettevõtja rollis. Õppetegevused arendavad ettevõtlikkust ja valmisolekut pidevalt õppida ning otsustada. Lapse arengut jälgides liigutakse lihtsamalt keerulisemale, üksikult üldisele ja vahetust lähiümbrusest kaugemasse, abstraktsemasse majandusruumi. Programmi läbiv mõte on ettevõtlikkuse arendamine ja hariduse tähtsus inimese elus. Uusi teadmisi omandatakse praktilises tegevuses ja disainmõtlemise meetodit rakendades. Isiklikku eeskuju näitavad tundide läbiviimisse kaasatud vabatahtlikud lapsevanemad ja nõustajad. 

III kooliaste - JA Eesti 3. kooliastme ettevõtlusõppe programm „Mina ja ettevõtlus“ keskendub õpilaste ettevõtlikkuse kujundamisele ja ettevõtlusteadmiste omandamisele, lõimudes eelkõige inimese- ja ühiskonnaõpetusega ning ettevõtlikkus- ja matemaatikapädevusega. Programmiga juhitakse õpilasi kasutama õppimisel kriitilist mõtlemist, toetades positiivset suhtumist karjäärivõimaluste avastamisel ja laiendamisel. Erinevaid õpistiile ja -strateegiaid arvestavate praktiliste tegevuste ning tehniliste vahendite toel hakkavad õpilased paremini mõistma seoseid, mis valitsevad koolis õpitu ning koolijärgsete tegevuste ja eduka majanduselus osalemise vahel. Programm toetab ettevõtliku noore kujunemist, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt ja tegutseb arukalt ning vastutab ja hoolib. 

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Toetame ja julgustame õpilast: 

• olema julge algataja; 

• otsima uusi lahendusi; 

• olema kõrge motivatsiooniga; 

• tegutsema koos teistega; 

• püstitama eesmärke; 

• saavutama tulemusi; 

• olema vastutustundlik; 

• olema hooliv; 

• olema võimeline ise ennast analüüsima; 

• algatatud tegevused lõpuni viia.  

Ettevõtlikkust toetame läbi erinevate õppekäikude ja sündmuste; jõululaat, kevadlaat, töövarjupäev, Cashy võistlused.