Meie koolist

Hoolekogu 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 15.05 kell 18.00 Tori Põhikoolis

 

Hoolekogu päevakord:

1. Spordivõistlus Virula Cup korraldamisest.

2. Päevakava kehtestamisest 2023/24- arutelu .

3. B- võõrkeele valik 2023/24 .

4. Jooksvad küsimused (hoogtööpäeva mitte korraldamine, TÕE pinkide projekt, projekt "Võrguplatsid korda")

 

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 15.05 kell 18.00 Tori Põhikoolis

 

Hoolekogu päevakord:

1. Spordivõistlus Virula Cup korraldamisest.

2. Päevakava kehtestamisest 2023/24- arutelu .

3. B- võõrkeele valik 2023/24 .

4. Jooksvad küsimused (hoogtööpäeva mitte korraldamine, TÕE pinkide projekt, projekt "Võrguplatsid korda")

 

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord