Meie koolist

HoolekoguTori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub  T, 15.11 kell 18.00 direktori kabinetis

Päevakord: 

1. Tori Põhikooli eelarve 2023 - arvamuse andmine.   (eelarve projekt on lisatud, ette kannab direktor)

2. Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.  (arutelu)

3. Jooksvad küsimused 

 

Täpsustan hoolekogu koosseisu:

Markko Virkus – lastevanemate esindaja; 

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja; 

Annika Parm – lastevanemate esindaja; 

Alev Agur – vilistlaste esindaja; 

Heli Mitt – õpetajate esindaja; 

Jakob  Ergezinger – õpilaste esindaja;

Karmo Haas – valla esindaja.

 

Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub  T, 15.11 kell 18.00 direktori kabinetis

Päevakord: 

1. Tori Põhikooli eelarve 2023 - arvamuse andmine.   (eelarve projekt on lisatud, ette kannab direktor)

2. Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.  (arutelu)

3. Jooksvad küsimused 

 

Täpsustan hoolekogu koosseisu:

Markko Virkus – lastevanemate esindaja; 

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja; 

Annika Parm – lastevanemate esindaja; 

Alev Agur – vilistlaste esindaja; 

Heli Mitt – õpetajate esindaja; 

Jakob  Ergezinger – õpilaste esindaja;

Karmo Haas – valla esindaja.


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord