Meie koolist

Hoolekogu 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 17.01 kell 18.00 koolis direktori kabinetis

 

Päevakorras:

1. Virula Cupi korraldamisest.

2. Lapsehoolduspuhkusele jäänud (05.12.2023) matemaatikaõpetaja asendamisest.

3. Õpetajate osavõtt tähtajatust streigist alates 22.01.2024.

 

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 17.01 kell 18.00 koolis direktori kabinetis

 

Päevakorras:

1. Virula Cupi korraldamisest.

2. Lapsehoolduspuhkusele jäänud (05.12.2023) matemaatikaõpetaja asendamisest.

3. Õpetajate osavõtt tähtajatust streigist alates 22.01.2024.

 

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord