Meie koolist

Hoolekogu 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub N, 4. aprillil kell 18.00

 

Päevakord:

  1. Virula Cup korraldamisest
  2. Hoogtööpäeva korraldamine
  3. Info, jooksvad küsimused

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub N, 4. aprillil kell 18.00

 

Päevakord:

  1. Virula Cup korraldamisest
  2. Hoogtööpäeva korraldamine
  3. Info, jooksvad küsimused

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord