Meie koolist

Hoolekogu 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek  toimub T, 21.02 kell 18.00 koolimajas direktori kabinetis

 

1.Virula Cup - talvine spordipäeva toimumise otsustamine ja vajadusel korraldamine 

2. Õuesõppe klassi rajamise edasine arutelu 

3. Mobiiltelefonide hoiustamisest koolis (lapsevanema ettepanek kõigil telefonid hommikuti ära korjata), õuevahetund (direktor)

3. Jooksvad küsimused. (koolikiusamisest)

 

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub  T, 15.11 kell 18.00 direktori kabinetis

Päevakord: 

1. Tori Põhikooli eelarve 2023 - arvamuse andmine.   (eelarve projekt on lisatud, ette kannab direktor)

2. Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.  (arutelu)

3. Jooksvad küsimused 

 

Täpsustan hoolekogu koosseisu:

Markko Virkus – lastevanemate esindaja; 

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja; 

Annika Parm – lastevanemate esindaja; 

Alev Agur – vilistlaste esindaja; 

Heli Mitt – õpetajate esindaja; 

Jakob  Ergezinger – õpilaste esindaja;

Karmo Haas – valla esindaja.

 

Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek  toimub T, 21.02 kell 18.00 koolimajas direktori kabinetis

 

1.Virula Cup - talvine spordipäeva toimumise otsustamine ja vajadusel korraldamine 

2. Õuesõppe klassi rajamise edasine arutelu 

3. Mobiiltelefonide hoiustamisest koolis (lapsevanema ettepanek kõigil telefonid hommikuti ära korjata), õuevahetund (direktor)

3. Jooksvad küsimused. (koolikiusamisest)

 

Markko Virkus

hoolekogu esimees

 


Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub  T, 15.11 kell 18.00 direktori kabinetis

Päevakord: 

1. Tori Põhikooli eelarve 2023 - arvamuse andmine.   (eelarve projekt on lisatud, ette kannab direktor)

2. Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.  (arutelu)

3. Jooksvad küsimused 

 

Täpsustan hoolekogu koosseisu:

Markko Virkus – lastevanemate esindaja; 

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja; 

Annika Parm – lastevanemate esindaja; 

Alev Agur – vilistlaste esindaja; 

Heli Mitt – õpetajate esindaja; 

Jakob  Ergezinger – õpilaste esindaja;

Karmo Haas – valla esindaja.

 

Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord