Kontakt

Virula 11, Tori alevik, 86801, Pärnumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli e-posti aadress: kool@toripk.ee

Samuti saab teate saata allpool toodud vormi kaudu.

* täitke kindlasti

Direktor Pille Usin – 446 6031, 5566 7330
Õppealajuhataja Kai Kukk – 442 5321, 510 8450
Juhiabi – raamatukogujuhataja Daivi Jõerand 442 5321, 442 5320 (raamatukogu)
Huvijuht Tessa Meltsas – 5909 1450
Võimla administraator Andra Sõmer – 442 5324, 5691 0009
Õpetajate tuba – 446 6932, 5344 6704
Söökla – 446 6903
Raamatukogu – 442 5320

Kooliõde 

Noorsoopolitseinik Andrea Rebane
tel 612 3513, e-post andrea.rebane@politsei.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja, Tori Vallavalitsus. Abivallavanem hariduse alal on Jana Malõh
tel 525 9421, e-post jana.maloh@torivald.ee

Rahvamaja juhataja – Argo Juske
tel 5335 9496