Kontakt

Virula 11, Tori alevik, 86801, Pärnumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli e-posti aadress: kool@toripk.ee

Samuti saab teate saata allpool toodud vormi kaudu.

* täitke kindlasti

Direktor Pille Usin – 446 6031, 5566 7330
Õppealajuhataja Kai Kukk –  510 8450
Juhiabi Meeri Rätsep 446 6031
Raamatukoguhoidja Margot Peedimaa
Võimla administraator Andra Sõmer – 442 5324, 5691 0009
Õpetajate tuba – 5344 6704
Söökla – 446 6903
4.-6. klassi programmi “Saame tuttavaks – Tori hobune” treener Maila Kukk 56613566

Kooli psühholoog Eva Palk – 4425321, eva.palk@toripk.ee.
Kabinetivastuvõtte hetkel ei toimu. Oma küsimusi ja mõtteid saab edastada kirja teel ning neile vastatakse esimesel võimalusel. Vajadusel lepitakse kokku veebinõustamise aeg.

Kooliõde: Alates 9.jaanuarist 2020 pakub kooliõe teenust Tori Põhikoolis oü TNP Konsultatsioonid.
Kooliõena töötab Merike Jaaniste.
Tööaeg T, N kell 9.00- 15.00.
Telefon 58063891, merike.jaaniste1@gmail.com

Tori valla noorsoopolitsenik on Veronika Soonmann.
Kontakt: veronika.soonmann@politsei.ee ; 57875766

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja, Tori Vallavalitsus. Abivallavanem hariduse alal on Jana Malõh
tel 525 9421, e-post jana.maloh@torivald.ee

Rahvamaja juhataja – Argo Juske
tel 5335 9496